เนื้อเพลง Who I Am Hates Who I’ve Been คำอ่านไทย Relient K

I watched the proverbial sunrise
(ไอ ว๊อทช เดอะ พโระเฝอเบียล ซีนไลท์)
coming up over the Pacific and
(คัมอิง อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ พะซีฟอิค แอนด์)
you might think I’m losing my mind,
(ยู ไมท ทริ๊งค แอม โรซิง มาย ไมนด์ ,)
but I will shy away from the specifics…
(บั๊ท ไอ วิล ชาย อะเวย์ ฟรอม เดอะ สเพ๊ซิ๊ฟิค)

’cause I don’t want you to know where I am
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู โนว์ แวร์ ไอ แอ็ม)
’cause then you’ll see my heart
(ค๊อส เด็น โยว ซี มาย ฮาร์ท)
in the saddest state it’s ever been.
(อิน เดอะ แซดเดเรตสฺ สเทท อิทซ เอ๊เฝ่อร์ บีน)

This is no place to try and live my life.
(ดิส ซิส โน เพลส ทู ธราย แอนด์ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Stop right there. That’s exactly where I lost it.
(สท๊อพ ไร๊ท แดร์ แด้ท เอ็กแสคทลิ แวร์ ไอ ล็อซท ดิธ)
See that line. Well I never should have crossed it.
(ซี แดท ไลน์ เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ครอสสํ ดิท)
Stop right there. Well I never should have said
(สท๊อพ ไร๊ท แดร์ เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ เซ็ด)
that it’s the very moment that
(แดท อิทซ เดอะ เฝ๊รี่ โม๊เม้นท แดท)
I wish that I could take back.
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด เท้ค แบ็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m sorry for the person I became.
(แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ เพ๊อร์ซั่น นาย บิเคม)
I’m sorry that it took so long for me to change.
(แอม ซ๊อรี่ แดท ดิธ ทุค โซ ลอง ฟอร์ มี ทู เช้งจํ)
I’m ready to try and never become that way again
(แอม เร๊ดี้ ทู ธราย แอนด์ เน๊เฝ่อร์ บีคัม แดท เวย์ อะเกน)
’cause who I am hates who I’ve been.
(ค๊อส ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)
Who I am hates who I’ve been.
(ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)

I talk to absolutely no one.
(ไอ ท๊อล์ค ทู แอบโซลยูทลิ โน วัน)
Couldn’t keep to myself enough.
(คูดซึ่น คี๊พ ทู ไมเซลฟ อีน๊าฟ)
And the things bottled inside have finally begun
(แอนด์ เดอะ ทริง บ๊อทเทิ่ล อิ๊นไซด์ แฮ็ฝ ไฟแน็ลลิ บิกัน)
to create so much pressure that I’ll soon blow up.
(ทู คริเอท โซ มัช พเรฌเออะ แดท แอล ซูน โบลว์ อั๊พ)

I heard the reverberating footsteps
(ไอ เฮิด เดอะ reverberatings ฟุทเสต็ป)
sinking up to the beating of my heart,
(ซีงคิง อั๊พ ทู เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ มาย ฮาร์ท ,)
and I was positive that unless I got myself together,
(แอนด์ ดาย วอส โพ๊สิถีฝ แดท อันเล๊ซ ซาย ก็อท ไมเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
I would watch me fall apart.
(ไอ เวิด ว๊อทช มี ฟอลล์ อะพาร์ท)

And I can’t let that happen again
(แอนด์ ดาย แค็นท เล็ท แดท แฮ๊พเพ่น อะเกน)
‘cause then you’ll see my heart
(ค๊อส เด็น โยว ซี มาย ฮาร์ท)
in the saddest state it’s ever been.
(อิน เดอะ แซดเดเรตสฺ สเทท อิทซ เอ๊เฝ่อร์ บีน)

This is no place to try and live my life.
(ดิส ซิส โน เพลส ทู ธราย แอนด์ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)

[Pre-Chorus x2]
([ พรี ค๊อรัส x2 ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Who I am hates who I’ve been
(ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)
and who I am won’t take the second chance you gave me.
(แอนด์ ฮู ไอ แอ็ม ว็อนท เท้ค เดอะ เซ๊คคั่น แช้นซํ ยู เกฝ มี)
Who I am hates who I’ve been
(ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)
‘cause who I’ve been only ever made me…
(ค๊อส ฮู แอฝ บีน โอ๊นลี่ เอ๊เฝ่อร์ เมด มี)

So sorry for the person I became.
(โซ ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ เพ๊อร์ซั่น นาย บิเคม)
So sorry that it took so long for me to change.
(โซ ซ๊อรี่ แดท ดิธ ทุค โซ ลอง ฟอร์ มี ทู เช้งจํ)
I’m ready to try and never become that way again
(แอม เร๊ดี้ ทู ธราย แอนด์ เน๊เฝ่อร์ บีคัม แดท เวย์ อะเกน)
‘cause who I am hates who I’ve been.
(ค๊อส ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)
Who I am hates who I’ve been.
(ฮู ไอ แอ็ม เฮท ฮู แอฝ บีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who I Am Hates Who I’ve Been คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น