เนื้อเพลง Bottom คำอ่านไทย Tool

My compassion is broken now. My will is eroded,
(มาย ค็อมแพฌอัน อีส บโรเค็น นาว มาย วิล อีส อีโร้ด ,)
and my desire stolen and it makes me feel ugly.
(แอนด์ มาย ดีไซรํ ซโทเล็น แอนด์ ดิท เม้ค มี ฟีล อั๊กลี่)
I’m on my knees and burning.
(แอม ออน มาย นี แซน เบรินนิง)
My piss and moans are the fuel that set my head on fire.
(มาย พิซ แซน โมน แซร์ เดอะ ฟู๊เอล แดท เซ็ท มาย เฮด ออน ไฟเออะร)
So smell my soul burning.
(โซ สเมลล์ มาย โซล เบรินนิง)
I’m broken, looking up to see the enemy.
(แอม บโรเค็น , ลุคอิง อั๊พ ทู ซี ดิ เอ๊นนิมี่)
I have swallowed the poison you feed me …
(ไอ แฮ็ฝ สว๊อลโล่ว เดอะ พ๊อยซั่น ยู ฟี มี)
but I survive on it,
(บั๊ท ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ ออน หนิด ,)
and it leaves me guilt fed, hatred fed, weakness fed..
(แอนด์ ดิท ลี๊ฝ มี กิ๊ลท เฟ็ด , เฮทเร็ด เฟ็ด , วีคเน็ซ เฟ็ด)
and I feel ugly, and dead inside.
(แอนด์ ดาย ฟีล อั๊กลี่ , แอนด์ เด้ด อิ๊นไซด์)

Sh*t adds up at the bottom.
(ฌะ *ที แอ๊ด อั๊พ แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม)

You’ve left me no choice but to go inside and rebuild
(ยู๊ฟ เล๊ฟท มี โน ช๊อยซํ บั๊ท ทู โก อิ๊นไซด์ แอนด์ รีบิ้ว)
what’s broken.
(ว๊อท บโรเค็น)
Too much, too far, too late to lie down now.
(ทู มัช , ทู ฟาร์ , ทู เหลท ทู ไล เดาน นาว)
I must arm myself to fight you
(ไอ มัสท์ อาร์ม ไมเซลฟ ทู ไฟ้ท ยู)
by making weapons out of my imperfections.
(บาย เมคอิง เว๊พ่อน เอ๊าท อ็อฝ มาย อิมเพอะเฟคฌัน)
It’s all I have left.
(อิทซ ซอร์ ไอ แฮ็ฝ เล๊ฟท)
There’s no other choice.
(แดร์ โน อ๊อเธ่อร์ ช๊อยซํ)
I’m shameless, nameless, nothing, and noone now.
(แอม เฌมเล็ซ , เนมเล็ซ , นัธอิง , แอนด์ นูอิน นาว)
But my soul must be iron for my fear is naked.
(บั๊ท มาย โซล มัสท์ บี ไอ๊อ้อน ฟอร์ มาย เฟียร์ อีส เน๊คเค่ด)
I’m naked and fearless.
(แอม เน๊คเค่ด แอนด์ เฟียเล็ซ)
But I’m dead inside.
(บั๊ท แอม เด้ด อิ๊นไซด์)
You see.. sh*t adds up, now I’m dead inside.
(ยู ซี ฌะ *ที แอ๊ด อั๊พ , นาว แอม เด้ด อิ๊นไซด์)
Hatred, weakness, and guilt keep me alive
(เฮทเร็ด , วีคเน็ซ , แอนด์ กิ๊ลท คี๊พ มี อะไล๊ฝ)
at the bottom.
(แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bottom คำอ่านไทย Tool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น