เนื้อเพลง The Freedom Song คำอ่านไทย Jason Mraz

I picture something is beautiful
(ไอ พีคเชอะ ซัมติง อีส บยูทิฟุล)
It’s full of life indeed and all blue
(อิทซ ฟูล อ็อฝ ไลฟ อินดีด แอ็นด ออล บลู)
I’ve seen the sunset on the beach
(อิฝ ซีน เดอะ ซันเซส ออน เดอะ บีช)
Yeah, it makes me feel calm
(เย่ , อิท เมค มี ฟีล คาม)
And when I’m calm
(แอ็นด ฮเว็น แอม คาม)

I feel good
(ไอ ฟีล กุด)
When I feel good I sing
(ฮเว็น นาย ฟีล กุด ดาย ซิง)
And the joy it brings makes me feel good
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง เมค มี ฟีล กุด)
And when I feel good, I sing
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล กุด , ไอ ซิง)
And the joy it brings
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง)

Come on alone
(คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

So come on alone
(โซ คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

I see birds fly across the sky
(ไอ ซี เบิด ฟไล อัครอซ เดอะ ซไค)
Yeah, and everyone’s heart fly together
(เย่ , แอ็นด เอ๊วี่วัน ฮาท ฟไล ทุเกฑเออะ)
Food is frying and people smiling
(ฟูด อีส ฟลายอิง แอ็นด พี๊เพิ่ล ซไมลอิง)
There is no other way to feel good
(แฑ อีส โน อัฑเออะ เว ทู ฟีล กุด)

I feel good
(ไอ ฟีล กุด)
When I feel good I sing
(ฮเว็น นาย ฟีล กุด ดาย ซิง)
And the joy it brings make it feel good
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง เมค อิท ฟีล กุด)
And when I feel good I sing
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล กุด ดาย ซิง)
And the joy it brings
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง)

Come on alone
(คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

So come on alone
(โซ คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

I see birds fly across the sky
(ไอ ซี เบิด ฟไล อัครอซ เดอะ ซไค)
Yeah, and everyone’s heart fly together
(เย่ , แอ็นด เอ๊วี่วัน ฮาท ฟไล ทุเกฑเออะ)
Food is frying and people smiling
(ฟูด อีส ฟลายอิง แอ็นด พี๊เพิ่ล ซไมลอิง)
There is no other way to feel good
(แฑ อีส โน อัฑเออะ เว ทู ฟีล กุด)

I feel good
(ไอ ฟีล กุด)
When I feel good I sing
(ฮเว็น นาย ฟีล กุด ดาย ซิง)
And the joy it brings make it feel good
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง เมค อิท ฟีล กุด)
And when I feel good I sing
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล กุด ดาย ซิง)
And the joy it brings
(แอ็นด เดอะ จอย อิท บริง)

It brings me freedom
(อิท บริง มี ฟรีดัม)
[Freedom]
([ ฟรีดัม ])
Woah, got to get yourself to that freedom
(ว้าว , ก็อท ทู เก็ท ยุรเซลฟ ทู แดท ฟรีดัม)

Singing freedom
(ซิงกิง ฟรีดัม)
[Freedom]
([ ฟรีดัม ])
Woah, you deserve your freedom
(ว้าว , ยู ดิเสิฝ ยุร ฟรีดัม)

It’s a smile you can keep in your heart
(อิทซ ซา ซไมล ยู แค็น คีพ อิน ยุร ฮาท)
Freedom
(ฟรีดัม)
Woah, all you need is at your freedom
(ว้าว , ออล ยู เน อีส แอ็ท ยุร ฟรีดัม)

It’s a freedom
(อิทซ ซา ฟรีดัม)
Singing freedom
(ซิงกิง ฟรีดัม)
[Freedom]
([ ฟรีดัม ])
Let your children show your freedom
(เล็ท ยุร ชีลดเร็น โฌ ยุร ฟรีดัม)

It’s a freedom
(อิทซ ซา ฟรีดัม)
Singing freedom
(ซิงกิง ฟรีดัม)
[Freedom]
([ ฟรีดัม ])
Everybody wants that freedom
(เอวี่บอดี้ ว็อนท แดท ฟรีดัม)
[Break it down]
([ บเรค อิท เดาน ])

Get you, get you, get you, get you
(เก็ท ยู , เก็ท ยู , เก็ท ยู , เก็ท ยู)
Get you, get you, get you that freedom
(เก็ท ยู , เก็ท ยู , เก็ท ยู แดท ฟรีดัม)
I want some freedom
(ไอ ว็อนท ซัม ฟรีดัม)
Everybody knows that freedom
(เอวี่บอดี้ โน แดท ฟรีดัม)
Don’t forget your freedom, freedom
(ด้อนท์ เฟาะเกท ยุร ฟรีดัม , ฟรีดัม)

Come on alone
(คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

So come on alone
(โซ คัมมอน อะโลน)
I know you really want to feel our song
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฟีล เอ๊า ซ็อง)
We got some life to bring
(วี ก็อท ซัม ไลฟ ทู บริง)
We got some joy in this thing
(วี ก็อท ซัม จอย อิน ที ธิง)

I see birds fly across the sky
(ไอ ซี เบิด ฟไล อัครอซ เดอะ ซไค)
Yeah, and everyone’s heart fly together
(เย่ , แอ็นด เอ๊วี่วัน ฮาท ฟไล ทุเกฑเออะ)
Foot is flying and people smiling
(ฟุท อีส ฟไลอิง แอ็นด พี๊เพิ่ล ซไมลอิง)
There is no other way to feel good
(แฑ อีส โน อัฑเออะ เว ทู ฟีล กุด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Freedom Song คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น