เนื้อเพลง Nathaniel คำอ่านไทย Outkast

Sh*t man
(ฌะ *ที แมน)
N*gga gotta go on the got down
(เอ็น *gga กอททะ โก ออน เดอะ ก็อท เดาน)
Get the sh*t straight when I got damn get out
(เก็ท เดอะ ฌะ *ที สเทร๊ท เว็น นาย ก็อท แดมนํ เก็ท เอ๊าท)
Well sh*t
(เวลล ฌะ *ที)
This what really goin down
(ดิส ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน เดาน)

Whassup my n*gga another day the same sh*t
(ฮวัดสับ มาย เอ็น *gga อะน๊าเทร่อร์ เดย์ เดอะ เซม ฌะ *ที)
Punk-ass c.o.’s on a n*gga d*ck
(พรัค อาซ ซี โอ เอส ออน อะ เอ็น *gga d*ck)
Got me up at three o’clock cookin nappy grits
(ก็อท มี อั๊พ แอ็ท ทรี โอคล็อก คุ๊คกิน แนพพิ กริท)
I’m a g from c.p. I can’t take the sh*t
(แอม มา จี ฟรอม ซี พี ไอ แค็นท เท้ค เดอะ ฌะ *ที)
Tryin to hold a n*gga down in this country ass town
(ทายอิน ทู โฮลด์ อะ เอ็น *gga เดาน อิน ดิส คั๊นทรี่ อาซ ทาวน์)
I’m used to smokin chronic movin pounds
(แอม ยู๊ส ทู สโมกิน คร๊อนิค มูฝวิน เพานด)
They got a n*gga on some ” sir, yessir, left right left ”
(เด ก็อท ดา เอ็น *gga ออน ซัม ” เซ่อร์ , เยสเซอร์ , เล๊ฟท ไร๊ท เล๊ฟท “)
Throw me in a hole if my ass outta step
(โธรว์ มี อิน อะ โฮล อิ๊ฟ มาย อาซ เอ๊าตา สเท็พ)
They treat you like a motherf*ckin slave
(เด ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก motherf*ckin สเล๊ฝ)
Dopefiends, cryin jesus, swear they saved
(Dopefiends , คายอิน จีสัซ , สแวร์ เด เซฝ)
N*ggaz better get they game tight
(เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เด เกม ไท๊ท)
Cause these crackers tryin to take a n*gga life and they rights
(ค๊อส ฑิส คแรคเคอะ ทายอิน ทู เท้ค เก เอ็น *gga ไล๊ฟ แอนด์ เด ไร๊ท)
I’m surrounded by fake-ass crooks
(แอม เซอร์ราวนด์ บาย เฟ้ค อาซ ครุค)
They swear they kingpins but don’t have money on they books
(เด สแวร์ เด คิงพิน บั๊ท ด้อนท์ แฮ็ฝ มั๊นนี่ ออน เด บุ๊ค)
I hear so many lies it make me sick
(ไอ เฮียร โซ เมนอิ ไล ซิท เม้ค มี ซิ๊ค)
These n*ggaz called ballers sellin dimes and licks
(ฑิส เอ็น *ggaz คอลลํ บอลเลอ เซลลิน ไดม แซน ลิค)
I can’t wait til the day they let me go
(ไอ แค็นท เว้ท ทิล เดอะ เดย์ เด เล็ท มี โก)
So I can eat some steak and shrimp
(โซ ไอ แคน อี๊ท ซัม ซเทค แอนด์ ชิ๊มพ์)
Grab a mic, and bust a flow
(แกร๊บ อะ ไมคะ , แอนด์ บัซท ดา โฟลว์)
I’m audi 5 n*gga lights out
(แอม เอาดี 5 เอ็น *gga ไล๊ท เอ๊าท)
Hold it down on the streets until the day that I get out
(โฮลด์ ดิท เดาน ออน เดอะ สทรีท อันทิล เดอะ เดย์ แดท ไอ เก็ท เอ๊าท)

I’m out man
(แอม เอ๊าท แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nathaniel คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น