เนื้อเพลง Heart Of Man คำอ่านไทย Xzibit

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Ain’t a damn thing promised to ya
(เอน ดา แดมนํ ทริง พรอมอิซ ทู ยา)
Except livin your life, and dyin one day, I’m just bein honest to ya
(เอ็กเซ๊พท ลีฝอิน ยุร ไล๊ฟ , แอนด์ ดายอิน วัน เดย์ , แอม จั๊สท บีนโพล อ๊อนเน็สท ทู ยา)
It take a whole lot, just to get a little
(อิท เท้ค เก โฮล ล็อท , จั๊สท ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Gettin caught up in the middle the answer to life’s riddles
(เกดดิน คอท อั๊พ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ดิ แอ๊นเซ่อร ทู ไล๊ฟ ริ๊ดเดิ้ล)
never, come that easy, but it was easy
(เน๊เฝ่อร์ , คัม แดท อีสอิ , บั๊ท ดิธ วอส อีสอิ)
to lead me, but it wasn’t easy to see me
(ทู ลี๊ด มี , บั๊ท ดิธ วอสซึ้น อีสอิ ทู ซี มี)
Get up off the block to the TV
(เก็ท อั๊พ ออฟฟ เดอะ บล๊อค ทู เดอะ ทีวี)
And sell a couple million CD’s, best believe me
(แอนด์ เซลล์ อะ คั๊พเพิ่ล มิ๊ลเลี่ยน CDs , เบ๊สท์ บีลี๊ฝ มี)
You see these callouses on my soul?
(ยู ซี ฑิส callouses ออน มาย โซล)
Couldn’t let hate and paralysis, take control
(คูดซึ่น เล็ท เฮท แอนด์ พะแรลอิซิซ , เท้ค คอนโทรล)
I pick you up when you down ’til I can’t no mo’
(ไอ พิค ยู อั๊พ เว็น ยู เดาน ทิล ไอ แค็นท โน โม)
My name sting in your mouth like canker sores
(มาย เนม สทิง อิน ยุร เม๊าธ ไล๊ค แคงเคอะ โซ)
Been at war my whole life, sleepless nights
(บีน แอ็ท วอร์ มาย โฮล ไล๊ฟ , ซลีพเล็ซ ไน๊ท)
Endless fights, but still can’t walk to the light
(เอ็นเล็ซ ไฟ้ท , บั๊ท สทิลล แค็นท ว๊อล์ค ทู เดอะ ไล๊ท)
Cause my work ain’t finished on earth, for what it’s worth
(ค๊อส มาย เวิ๊ร์ค เอน ฟิ๊หนิช ออน เอิร์ทร , ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
From the cradle to the hearse, God and family first, for real
(ฟรอม เดอะ เครเดิล ทู เดอะ เฮิซ , ก๊อด แอนด์ แฟ๊มิลี่ เฟิร์สท , ฟอร์ เรียล)

[Chorus: singer]
([ ค๊อรัส : ซีงเออะ ])
Somewhere in the heart of man [somewhere, within, somewhere]
(ซัมแวร์ อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ แมน [ ซัมแวร์ , วิธอิน , ซัมแวร์ ])
There comes a time when he must understand [when he must understand]
(แดร์ คัม ซา ไทม์ เว็น ฮี มัสท์ อั๊นเด้อรสแทนด [ เว็น ฮี มัสท์ อั๊นเด้อรสแทนด ])
The strong withstand, the weak will fall [repeat]
(เดอะ สทรอง วีธซแทนด , เดอะ วี๊ค วิล ฟอลล์ [ รีพี๊ท ])
Cause tomorrow may not come at all [repeat]
(ค๊อส ทูม๊อโร่ว เมย์ น็อท คัม แอ็ท ดอร์ [ รีพี๊ท ])

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Life ain’t long, it’s more like a snapshot
(ไล๊ฟ เอน ลอง , อิทซ โม ไล๊ค เก snapshot)
You can have the top, I live for the hop
(ยู แคน แฮ็ฝ เดอะ ท๊อพ , ไอ ไล้ฝ ฟอร์ เดอะ ฮ็อพ)
Never take a day I’m breathin on this planet for granted
(เน๊เฝ่อร์ เท้ค เก เดย์ แอม บีตดิน ออน ดิส แพล๊เหน็ท ฟอร์ แกร๊นท)
Time for change, time for growth, peace understandin
(ไทม์ ฟอร์ เช้งจํ , ไทม์ ฟอร์ กโรธ , พี๊ซ understandin)
See but n*ggaz keep forcin my hand, disturbin my plans
(ซี บั๊ท เอ็น *ggaz คี๊พ ฟอร์ซิน มาย แฮนด์ , ดิ๊สเตอบิน มาย แพลน)
Bringin out the soldier in a peaceful man
(บริงอิน เอ๊าท เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ อิน อะ พีซฟุล แมน)
It’s like tryin to build a house on sand; you never get
(อิทซ ไล๊ค ทายอิน ทู บิ้ลดํ อะ เฮ้าส ออน แซนด์ ; ยู เน๊เฝ่อร์ เก็ท)
a solid foundation, one man can change the nation
(อะ โซ๊หลิด เฟานเดฌัน , วัน แมน แคน เช้งจํ เดอะ เน๊ชั่น)
Yo I put that on all creation; Haitian, Jamaican
(โย ไอ พุท แดท ออน ออล คริเอฌัน ; Haitian , จะเมแค็น)
African, Asian, Caucausian, Indian
(แอฟริแค็น , เอแฉ็น , Caucausian , อีนเดียน)
Whatever your persuasion, this is the message
(ฮว็อทเอฝเออะ ยุร เพิซเวฉัน , ดิส ซิส เดอะ เม๊สเสจ)
Time is of essence especially when you’re countin your blessings
(ไทม์ อีส อ็อฝ เอ๊สเซ่นซ์ เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น ยัวร์ เค๊าดิน ยุร บเลซซิง)
Lessons learned from the deepest of pain, it’s not a game
(เล๊ซซั่น เลิร์น ฟรอม เดอะ ดีเปท อ็อฝ เพน , อิทซ น็อท ดา เกม)
Keep my name outta your mouth and I’ma keep it the same, ya dig?
(คี๊พ มาย เนม เอ๊าตา ยุร เม๊าธ แอนด์ แอมอา คี๊พ อิท เดอะ เซม , ยา ดีกกํ)
It’s a shame, graduated to the rap game
(อิทซ ซา เชม , กแรจอิวเอ็ท ทู เดอะ แร็พ เกม)
Only to find out crack and rap was the same thang, damn!!
(โอ๊นลี่ ทู ไฟนด์ เอ๊าท แคร๊ค แอนด์ แร็พ วอส เดอะ เซม เตง , แดมนํ ! !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Who got skill? Who got hustle?
(ฮู ก็อท สกิลล ฮู ก็อท เฮสเซล)
Who got they family with ’em? Who pay for they muscle?
(ฮู ก็อท เด แฟ๊มิลี่ วิธ เอ็ม ฮู เพย์ ฟอร์ เด มั๊สเคิ่ล)
Yo it’s all gon’ come out in the wash, the lost angel
(โย อิทซ ซอร์ ก็อน คัม เอ๊าท อิน เดอะ ว๊อช , เดอะ ล็อซท แอ๊งเจล)
with dirty wings, bullets ricochet off my halo
(วิธ เดอทิ วิง , บัลเล่ ริโคะเฌ ออฟฟ มาย เฮโล)
I lay low for no one, I love my life
(ไอ เลย์ โลว ฟอร์ โน วัน , ไอ ลัฝ มาย ไล๊ฟ)
Ain’t afraid of no hard work and sacrifice
(เอน อะเฟรด อ็อฝ โน ฮาร์ด เวิ๊ร์ค แอนด์ แซ๊คริไฟซ์)
Was born twice through the life of my seed
(วอส บอน ทไวซ ทรู เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ มาย ซี)
Makin sure he see a side of life, I was never able to see
(เมกิน ชัวร์ ฮี ซี อะ ไซด์ อ็อฝ ไล๊ฟ , ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ เอ๊เบิ้ล ทู ซี)
Hittin home like ” Ground Zero, ” move over now
(ฮิทดิน โฮม ไล๊ค ” กราวนด์ ซี๊โร่ , ” มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร นาว)
Peace to the real heroes, still underground
(พี๊ซ ทู เดอะ เรียล อีโร , สทิลล อันเดิกเรานด)
I put it down for the homies that came that’s hard in the paint
(ไอ พุท ดิธ เดาน ฟอร์ เดอะ โฮมี แดท เคม แด้ท ฮาร์ด อิน เดอะ เพ้นท)
I’m livin proof it’s never to late, you straight
(แอม ลีฝอิน พรู๊พ อิทซ เน๊เฝ่อร์ ทู เหลท , ยู สเทร๊ท)
Once in a while I go back to the main strip
(วั๊นซ อิน อะ ไวล์ ไอ โก แบ็ค ทู เดอะ เมน ซทริพ)
And see the same n*ggaz still doin the same sh*t
(แอนด์ ซี เดอะ เซม เอ็น *ggaz สทิลล โดย เดอะ เซม ฌะ *ที)
And all I can do is increase the flow
(แอนด์ ออล ไอ แคน ดู อีส อิ๊นครีซ เดอะ โฟลว์)
Put it out, let it soak in, and hope they grow, c’mon
(พุท ดิธ เอ๊าท , เล็ท ดิธ โซค อิน , แอนด์ โฮพ เด โกรว์ , ซีมอน)

[Chorus – repeat 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart Of Man คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น