เนื้อเพลง The World As I See It คำอ่านไทย Jason Mraz

The world as I see it, is a remarkable place
(เดอะ เวิลด แอ็ส ซาย ซี อิท , อีส ซา รีมากเคเบิล พเลซ)
A beautiful house in a forest, of stars in outer space
(อะ บยูทิฟุล เฮาซ อิน อะ ฟอเร็ซท , อ็อฝ ซทา ซิน เอาทเออะ ซเพซ)
From a birds eye view, I can see it has a well-rounded personality
(ฟร็อม มา เบิด ไอ ฝยู , ไอ แค็น ซี อิท แฮ็ส ซา เว็ล เรานด เพิซแนลอิทิ)
From a birds eye view, I can see we are family
(ฟร็อม มา เบิด ไอ ฝยู , ไอ แค็น ซี วี อาร์ แฟมอิลิ)

It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No, it’s not a difficult thing
(โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง)
It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Because you are the world to me
(บิคอส ยู อาร์ เดอะ เวิลด ทู มี)

Yeah the world as I see it, is a remarkable place
(เย่ เดอะ เวิลด แอ็ส ซาย ซี อิท , อีส ซา รีมากเคเบิล พเลซ)
Every man makes a difference and every mother’s child is a saint
(เอฝริ แม็น เมค ซา ดีฟเฟอะเร็นซ แอ็นด เอฝริ ม๊าเธ่อร์ ไชล อีส ซา เซนท)
From a birds eye view I can see, we are spiraling down in gravity
(ฟร็อม มา เบิด ไอ ฝยู ไอ แค็น ซี , วี อาร์ สปายโรลลิง เดาน อิน กเรฝอิทิ)
From a birds eye view I can see, you are just like me
(ฟร็อม มา เบิด ไอ ฝยู ไอ แค็น ซี , ยู อาร์ จัซท ไลค มี)

It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No, it’s not a difficult thing
(โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง)
It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Oh I really love you unconditionally
(โอ ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู อันค็อนดีฌอะแน็ล)
No, it’s not hard for me to love you
(โน , อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No, it’s not a difficult thing
(โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง)
It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Oh I really love you,
(โอ ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู ,)
Love you are the world to me
(ลัฝ ยู อาร์ เดอะ เวิลด ทู มี)

You are the mountain, you are the rock
(ยู อาร์ เดอะ เมานทิน , ยู อาร์ เดอะ ร็อค)
You are the cord and you’re the spark
(ยู อาร์ เดอะ คอด แอ็นด ยัวร์ เดอะ ซพาค)
You are the eagle, you are the lark
(ยู อาร์ ดิ อี๊เกิ้ล , ยู อาร์ เดอะ ลาค)
You are the world and you’re remarkable
(ยู อาร์ เดอะ เวิลด แอ็นด ยัวร์ รีมากเคเบิล)
You’re the ocean eating the shore
(ยัวร์ ดิ โอแฌ็น อีสดิง เดอะ โฌ)
You are the calm inside the storm
(ยู อาร์ เดอะ คาม อีนไซด เดอะ ซทอม)
You’re every emotion, you can endure
(ยัวร์ เอฝริ อิโมฌัน , ยู แค็น เอ็นดยูร)
You are the world and the world is yours.
(ยู อาร์ เดอะ เวิลด แอ็นด เดอะ เวิลด อีส ยุร)

It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No, it’s not a difficult thing
(โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง)
No, it’s not hard for me to love you
(โน , อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you unconditionally
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู อันค็อนดีฌอะแน็ล)
No, it’s not hard for me to love you
(โน , อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No, it’s not a difficult thing.
(โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง)
It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you, because you are the world to me
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู , บิคอส ยู อาร์ เดอะ เวิลด ทู มี)
No, it’s not hard for me to love you
(โน , อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
No it’s not a difficult thing [No, it’s not a difficult thing]
(โน อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง [ โน , อิทซ น็อท ดา ดีฟฟิคัลท ธิง ])
It’s not hard for me to love you
(อิทซ น็อท ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Hard for me to love you [really it’s not hard],
(ฮาด ฟอ มี ทู ลัฝ ยู [ ริแอ็ลลิ อิทซ น็อท ฮาด ] ,)
Because you are the world to me.
(บิคอส ยู อาร์ เดอะ เวิลด ทู มี)
Yeah the world as I see it, is a remarkable place
(เย่ เดอะ เวิลด แอ็ส ซาย ซี อิท , อีส ซา รีมากเคเบิล พเลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The World As I See It คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น