เนื้อเพลง Dr. Greenthumb คำอ่านไทย Cypress Hill

[a short skit opens the beginning of the song]
([ อะ ช๊อร์ท ซคิท โอ๊เพ่น เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ เดอะ ซ็อง ])
Hello, I’m Dr. Greenthumb
(เฮ็ลโล , แอม เดทเออะ Greenthumb)
Have you ever had the problem of running out of weed
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ โพร๊เบล่ม อ็อฝ รันนิง เอ๊าท อ็อฝ วี)
and just can’t find some anywhere?
(แอนด์ จั๊สท แค็นท ไฟนด์ ซัม เอนอิฮแว)
Well try my Dr. Greenthumb grow tips
(เวลล ธราย มาย เดทเออะ Greenthumb โกรว์ ทิพ)
I’ll show you how to grow inside and out
(แอล โชว์ ยู ฮาว ทู โกรว์ อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าท)
From seed to clone, and the best homegrown
(ฟรอม ซี ทู โคโลน , แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ homegrown)
And if you’re afraid of those pesky pork choppers in the sky
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ อะเฟรด อ็อฝ โฑส pesky พ๊อร์ค ชอปเพอ ซิน เดอะ สกาย)
No worries, we’ll fix them too
(โน วอรีสฺ , เวลล ฟิกซ์ เด็ม ทู)
with one of our Dr. Greenthumb ‘Sizzlean’ screens
(วิธ วัน อ็อฝ เอ๊า เดทเออะ Greenthumb Sizzlean สครีน)
to block the nosy pig’s vision
(ทู บล๊อค เดอะ โนสอิ พิก ฝิ๊ชั่น)
Don’t believe me?
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี)
Just ask one of my many satisfied clients here Jed Sanders
(จั๊สท อาสคฺ วัน อ็อฝ มาย เมนอิ แซทอิซไฟด ไคล๊เอ้นท เฮียร Jed Sanders)
how well it works
(ฮาว เวลล อิท เวิ๊ร์ค)

Hyuh, hyuh, hello mah name is Jaid
(Hyuh , hyuh , เฮ็ลโล mah เนม อีส Jaid)
And ahm a farmer and I’ve been growin
(แอนด์ ahm มา ฟาเมอะ แอนด์ แอฝ บีน โกรวิน)
mary-jah-wana fer about twenty years and uhh
(แมริ ย่า วานา fer อะเบ๊าท ทเว้นที่ เยียร์ แซน อา)
uhh, with Dr. Greenthumb’s ‘Sizzlean’ screen
(อา , วิธ เดทเออะ Greenthumbs Sizzlean สครีน)
I don’t hafta point my shotgun
(ไอ ด้อนท์ hafta พ๊อยท์ มาย ชอทกัน)
at them pesky porkers no more
(แอ็ท เด็ม pesky โพเคอะ โน โม)
Thanks Dr. Green, you’re tha sh*t
(แธ๊งค์ เดทเออะ กรีน , ยัวร์ ท่า ฌะ *ที)

Yes, Dr. Greenthumb’s got it all, I guarantee it
(เย็ซ , เดทเออะ Greenthumbs ก็อท ดิธ ดอร์ , ไอ แกแรนที อิท)
Try my book and you’ll have the chronic in no time
(ธราย มาย บุ๊ค แอนด์ โยว แฮ็ฝ เดอะ คร๊อนิค อิน โน ไทม์)
[lighter flicks] Dial 1-800-713-GROW
([ ไลทเออะ ฟลิค ] ได๊อัล 1 800 713 โกรว์)
[inhaling noise] That’s 1-800 [cough cough] [inhale]
([ อินเฮลิง น๊อยส ] แด้ท 1 800 [ คอฟ คอฟ ] [ อินเฮล ])
[lighter flicks] 713 [cough cough]
([ ไลทเออะ ฟลิค ] 713 [ คอฟ คอฟ ])
G [inhale] R [inhale] O-W
(จี [ อินเฮล ] อาร์ [ อินเฮล ] โอ ดับบิว)

” Hello Dr. Greenthumb, paging Dr. Greenthumb! ”
(” เฮ็ลโล เดทเออะ Greenthumb , เพจจิ้ง เดทเออะ Greenthumb ! “)

[B-Real]
([ บี เรียล ])
Hello my name is Dr. Greenthumb
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)
I’d like to tell you just where I’m from
(อาย ไล๊ค ทู เทลล ยู จั๊สท แวร์ แอม ฟรอม)
In the hills where the trees grow wild with weed fields
(อิน เดอะ ฮิลล์ แวร์ เดอะ ทรี โกรว์ ไวลด์ วิธ วี ฟีลด)
The f*cking pigs with shields holding the blue steels
(เดอะ เอฟ *คิง พิก วิธ ชีลด โฮลดิง เดอะ บลู สทีล)
Greenhouse effect with the weed connect
(Greenhouse เอฟเฟ็ค วิธ เดอะ วี คอนเน็คท)
[Doctor] DEA can’t keep Greenthumb in check [Doctor!]
([ ด๊อคเท่อร์ ] DEA แค็นท คี๊พ Greenthumb อิน เช็ค [ ด๊อคเท่อร์ ! ])
HPS, God Bless the whole crop
(HPS , ก๊อด เบล๊ส เดอะ โฮล ครอพ)
Please God, don’t let me see no cops
(พลีซ ก๊อด , ด้อนท์ เล็ท มี ซี โน ค็อพ)
Trunkload, ready to hit the highway
(Trunkload , เร๊ดี้ ทู ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์)
Don’t let the eye in the sky fly my way
(ด้อนท์ เล็ท ดิ อาย อิน เดอะ สกาย ฟลาย มาย เวย์)
or we gonna have big trouble, that’s no sh*t
(ออ วี กอนนะ แฮ็ฝ บิ๊ก ทรั๊บเบิ้ล , แด้ท โน ฌะ *ที)
Can’t be growin without no permit
(แค็นท บี โกรวิน วิธเอ๊าท โน เพ๊อร์หมิท)
but f*ck that, I study the 215 trip
(บั๊ท เอฟ *ck แดท , ไอ สทีดดี้ เดอะ 215 ทริ๊พ)
That way when they come they can s*ck my d*ck
(แดท เวย์ เว็น เด คัม เด แคน เอส *ck มาย d*ck)
Weed can’t grow without attention
(วี แค็นท โกรว์ วิธเอ๊าท แอ็ทเทนฌัน)
Hello my name is Dr. Greenthumb
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[B-Real] Hello my name is Dr. Greenthumb
([ บี เรียล ] เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)
[SenDog] Hello my name is Dr. Greenthumb!
([ SenDog ] เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb !)
[B-Real] I’d like to tell you just where I’m from
([ บี เรียล ] อาย ไล๊ค ทู เทลล ยู จั๊สท แวร์ แอม ฟรอม)
[SenDog] Hello my name is Dr. Greenthumb
([ SenDog ] เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)
[B-Real] Hello my name is Dr. Greenthumb
([ บี เรียล ] เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)
[SenDog] Hello my name is Dr. Greenthumb!
([ SenDog ] เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb !)
[B-Real] I’d like to tell you just where I’m from
([ บี เรียล ] อาย ไล๊ค ทู เทลล ยู จั๊สท แวร์ แอม ฟรอม)
[SenDog] Aiyyo Dr. Greenthumb, come on back one time!
([ SenDog ] เออายเอว เดทเออะ Greenthumb , คัมมอน แบ็ค วัน ไทม์ !)

[B-Real]
([ บี เรียล ])
People can’t live without the herb man
(พี๊เพิ่ล แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท เดอะ เฮิร์บ แมน)
If not they’d be drinkin and drivin and swervin
(อิ๊ฟ น็อท เดยฺ บี ดริงคิน แอนด์ ดรายวิน แอนด์ swervin)
but thanks to Dr. Greenthumb weed grow
(บั๊ท แธ๊งค์ ทู เดทเออะ Greenthumb วี โกรว์)
in the backyard or inside with hydro
(อิน เดอะ แบคคีหยาด ออ อิ๊นไซด์ วิธ ไฮดโระ)
To the cush plant brushin a tangerine dream
(ทู เดอะ cush แพล๊นท brushin อะ แทนเจะรีน ดรีม)
Tasty, blowin a f*ckin smokescreen
(เทซทิ , โบลวิน อะ เอฟ *ckin smokescreen)
Cycles of weed are constantly grown
(ไซ๊เคิ้ล อ็อฝ วี อาร์ คอนสแท็นทลิ กโรน)
Somebody give me the razor to cut groves
(ซัมบอดี้ กี๊ฝ มี เดอะ เร๊เซ่อร์ ทู คัท กโรฝ)
I’d like to stop, but it feels so good
(อาย ไล๊ค ทู สท๊อพ , บั๊ท ดิธ ฟีล โซ กู๊ด)
Horny plants stinkin up my whole neighborhood
(ฮอนิ แพล๊นท สติงคิน อั๊พ มาย โฮล เนเบอะฮุด)
Sticky angel, I wanna leave it alone
(ซทีคคิ แอ๊งเจล , ไอ วอนนา ลี๊ฝ อิท อะโลน)
but never ever ever gotta worry from my home
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กอททะ ว๊อร์รี่ ฟรอม มาย โฮม)
What that funny sound knockin at the door [Open up it’s the DEA!]
(ว๊อท แดท ฟันนิ ซาวน์ด นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์ [ โอ๊เพ่น อั๊พ อิทซ เดอะ DEA ! ])
Sorry Greenthumb can’t talk no more
(ซ๊อรี่ Greenthumb แค็นท ท๊อล์ค โน โม)
Please don’t follow me into the sun
(พลีซ ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว มี อิ๊นทู เดอะ ซัน)
Hello my name is Dr. Greenthumb
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส เดทเออะ Greenthumb)

[Chorus 1/2]
([ ค๊อรัส 1/2 ])

[B-Real]
([ บี เรียล ])
Out from the lab, no need for rehab
(เอ๊าท ฟรอม เดอะ แหล๊บ , โน นี๊ด ฟอร์ รีแฮ๊พ)
If I can’t drive then call me a cab [ese!]
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท ไดร๊ฝ เด็น คอลลํ มี อะ แค๊บ [ อีส ! ])
In my closet the weed is dried out
(อิน มาย คลอสเอ็ท เดอะ วี อีส ดไรด เอ๊าท)
Like Eiht said, ain’t no place to hide out
(ไล๊ค Eiht เซ็ด , เอน โน เพลส ทู ไฮด์ เอ๊าท)
I don’t wanna buy no weed from no cop
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บาย โน วี ฟรอม โน ค็อพ)
Get knocked up and they close up my shop
(เก็ท น๊อค อั๊พ แอนด์ เด โคลส อั๊พ มาย ช๊อพ)
That’s why I buy no weed from no one
(แด้ท วาย ไอ บาย โน วี ฟรอม โน วัน)
That’s why they call me Dr. Greenthumb
(แด้ท วาย เด คอลลํ มี เดทเออะ Greenthumb)
The scientifical, mystical one
(เดอะ scientifical , มีซทิแค็ล วัน)
Growin my crops with the rays of the sun
(โกรวิน มาย ครอพ วิธ เดอะ เรย์ อ็อฝ เดอะ ซัน)
Come one come all and see how it’s done
(คัมมอนe คัม ออล แอนด์ ซี ฮาว อิทซ ดัน)
If you see the pigs there’s no need to run
(อิ๊ฟ ยู ซี เดอะ พิก แดร์ โน นี๊ด ทู รัน)
Cause some of these pigs are down with Greenthumb
(ค๊อส ซัม อ็อฝ ฑิส พิก แซร์ เดาน วิธ Greenthumb)
But you never know what be the outcome
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท บี ดิ เอ๊าทคัม)
You see the photo in the album
(ยู ซี เดอะ โฟโท อิน ดิ อั๊ลบั้ม)
The weed is growin like my erection
(เดอะ วี อีส โกรวิน ไล๊ค มาย อิเรคฌัน)
Look I never told you where I was from
(ลุ๊ค ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู แวร์ ไอ วอส ฟรอม)
Some call me Real, but I’m Dr. Greenthumb
(ซัม คอลลํ มี เรียล , บั๊ท แอม เดทเออะ Greenthumb)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Dr. Greenthumb
(เดทเออะ Greenthumb)
Doctor, your Bulova plant needs special tending to
(ด๊อคเท่อร์ , ยุร Bulova แพล๊นท นี๊ด สเพ๊เชี่ยล tendings ทู)
Doctor, we need more oxygen we need more CO2
(ด๊อคเท่อร์ , วี นี๊ด โม อ๊อกซีเจ้น วี นี๊ด โม CO2)
Doctor, Dr. Greenthumb you’re needed
(ด๊อคเท่อร์ , เดทเออะ Greenthumb ยัวร์ นี๊ด)
Doctor, dahyahahahhh… Doctor
(ด๊อคเท่อร์ , dahyahahahhh ด๊อคเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dr. Greenthumb คำอ่านไทย Cypress Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น