เนื้อเพลง Miserablism คำอ่านไทย Pet Shop Boys

It seems to me there’s something serious beginning
(อิท ซีม ทู มี แดร์ ซัมติง ซี๊เรี๊ยส บีกีนนิง)
A new approach found to the meaning of life
(อะ นิว แอพโพร๊ช เฟานด ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไล๊ฟ)
Deny that happiness is open as an option
(ดีนาย แดท แฮพพิเน็ซ ซิส โอ๊เพ่น แอส แอน อ๊อพชั่น)
And disappointment disappears over night
(แอนด์ ดิแซ็พพอยนทเม็นท ดิสแอ๊พเพียร์ โอ๊เฝ่อร ไน๊ท)

Say that love is an impossible dream
(เซย์ แดท ลัฝ อีส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
Face the facts, that’s what it’s always been
(เฟซ เดอะ แฟคท , แด้ท ว๊อท อิทซ ออลเว บีน)
Relax, what you see is what you’ve seen
(รีแหล๊ก , ว๊อท ยู ซี อีส ว๊อท ยู๊ฟ ซีน)
What you get, is a new philosophy
(ว๊อท ยู เก็ท , อีส ซา นิว ฟิโล๊โซฟี่)

[That’s what you got, that’s what you get]
([ แด้ท ว๊อท ยู ก็อท , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ])
[That’s what you got, that’s what you get]
([ แด้ท ว๊อท ยู ก็อท , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ])

Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)

Meanwhile your life is still directed as a drama
(มีนวาย ยุร ไล๊ฟ อีส สทิลล ไดเร็ค แอส ซา ดร๊าม่า)
With realism on the sparsest of sets
(วิธ realism ออน เดอะ sparsest อ็อฝ เซ็ท)
Every performance tends to reach the same conclusion
(เอ๊เฝอร์รี่ เพอะฟอแม็นซ เท็นด ทู รี๊ช เดอะ เซม ค็อนคลูฉัน)
No happy endings but a message to depress
(โน แฮ๊พพี่ เอนดิง บั๊ท ดา เม๊สเสจ ทู ดีเพรส)
Saying life is an impossible scheme
(เซอิง ไล๊ฟ อีส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล สคีม)
That’s the point of this philosophy
(แด้ท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ ดิส ฟิโล๊โซฟี่)

Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)

But if is wasn’t, and isn’t were
(บั๊ท อิ๊ฟ อีส วอสซึ้น , แอนด์ อีสซึ่น เวอ)
You can’t be sure, but you might find ecstasy
(ยู แค็นท บี ชัวร์ , บั๊ท ยู ไมท ไฟนด์ เอคซทะซิ)

[Oh no]
([ โอ โน ])

Just for the sake of it, make sure you’re always frowning
(จั๊สท ฟอร์ เดอะ เซ้ค อ็อฝ อิท , เม้ค ชัวร์ ยัวร์ ออลเว ฟเรานอิง)
[get get get]
([ เก็ท เก็ท เก็ท ])
It shows the world that you’ve got substance and depth
(อิท โชว์ เดอะ เวิลด แดท ยู๊ฟ ก็อท ซั๊บสแท้นซ แอนด์ เด็พธ)
You know, life is an impossible scheme
(ยู โนว์ , ไล๊ฟ อีส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล สคีม)
And love an imperceptible dream
(แอนด์ ลัฝ แอน imperceptible ดรีม)

[That’s what you got, that’s what you get]
([ แด้ท ว๊อท ยู ก็อท , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ])
[That’s what you got, that’s what you get]
([ แด้ท ว๊อท ยู ก็อท , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ])

Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserablism, is is and isn’t isn’t
(Miserablism , อีส ซิส แซน อีสซึ่น อีสซึ่น)
Miserable
(มิเซอร์เรเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miserablism คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น