เนื้อเพลง Peace คำอ่านไทย R. Kelly

[Peace] it’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] อิทซ ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] oh my
([ พี๊ซ ] โอ มาย)
[Peace]
([ พี๊ซ ])
[Peace] all around the world

([ พี๊ซ ] ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
[Peace] it’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] อิทซ ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] oh my
([ พี๊ซ ] โอ มาย)
[Peace]
([ พี๊ซ ])
[Peace] hurry
([ พี๊ซ ] เฮ๊อร์รี่)

Come on in this house children
(คัมมอน อิน ดิส เฮ้าส ชีลดเร็น)
The war has started
(เดอะ วอร์ แฮ็ส สท๊าร์ท)
Light the candles right now
(ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล ไร๊ท นาว)
It’s about to be darkness, oh yeah
(อิทซ อะเบ๊าท ทู บี ดาคเน็ซ , โอ เย่)
There’s no telling when the sun will shine again, no
(แดร์ โน เทลลิง เว็น เดอะ ซัน วิล ไชน์ อะเกน , โน)
When it’s over there’s a question asked
(เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร แดร์ ซา เคว๊สชั่น อาสคฺ)
Who wins? Who wins?
(ฮู วิน ฮู วิน)

Spirit
(สพีหริท)
Through the land
(ทรู เดอะ แลนด์)
Spirit of peace
(สพีหริท อ็อฝ พี๊ซ)
Oh yes
(โอ เย็ซ)
Spirit move
(สพีหริท มู๊ฝ)
Oh move
(โอ มู๊ฝ)
Oh yeah
(โอ เย่)
Heaven send down
(เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นด เดาน)

[Peace] it’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] อิทซ ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] oh my
([ พี๊ซ ] โอ มาย)
[Peace]
([ พี๊ซ ])
[Peace] all around the world
([ พี๊ซ ] ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
[Peace] it’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] อิทซ ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] oh my
([ พี๊ซ ] โอ มาย)
[Peace]
([ พี๊ซ ])
[Peace] hurry
([ พี๊ซ ] เฮ๊อร์รี่)

Turn your head, close your eyes
(เทิร์น ยุร เฮด , โคลส ยุร อาย)
There’s people out there dying, oh
(แดร์ พี๊เพิ่ล เอ๊าท แดร์ ไดอิง , โอ)
With so much wealth in the land
(วิธ โซ มัช เว้ลธ อิน เดอะ แลนด์)
Why is this land starving?
(วาย อีส ดิส แลนด์ สตาฝวิง)
As I look over this place
(แอส ซาย ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ดิส เพลส)
There’s so much hatred
(แดร์ โซ มัช เฮทเร็ด)
If I could I’d pack my bags
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด อาย แพ็ค มาย แบ๊ก)
And hitch hike to heaven
(แอนด์ ฮิช ไฮค ทู เฮ๊ฝเฝ่น)

Spirit move
(สพีหริท มู๊ฝ)
Oh move
(โอ มู๊ฝ)
Spirit move
(สพีหริท มู๊ฝ)
All through the land
(ออล ทรู เดอะ แลนด์)
Won’t you move
(ว็อนท ยู มู๊ฝ)
Oh move, oh move, oh move
(โอ มู๊ฝ , โอ มู๊ฝ , โอ มู๊ฝ)
Oh move, yeah
(โอ มู๊ฝ , เย่)
This is what I prayer for
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)

[Peace] for peace
([ พี๊ซ ] ฟอร์ พี๊ซ)
[Peace] all around the world
([ พี๊ซ ] ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
[Peace] woah
([ พี๊ซ ] ว้าว)
[Peace] I prayer for peace
([ พี๊ซ ] ไอ พเรเออะ ฟอร์ พี๊ซ)
[Peace] oh peace
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ)
[Peace] oh peace
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ)
[Peace] heaven shine your light
([ พี๊ซ ] เฮ๊ฝเฝ่น ไชน์ ยุร ไล๊ท)

[Shine your light on me]
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Shine your light on me] let it shine
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] เล็ท ดิธ ไชน์)
[Shine your light on me] oh
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] โอ)
[Shine your light on me] shine your light
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ไชน์ ยุร ไล๊ท)
[Shine your light on me] on me
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ออน มี)
[Shine your light on me] for the World
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ฟอร์ เดอะ เวิลด)
[Shine your light on me] to see [pray for me…]
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ทู ซี [ เพรย์ ฟอร์ มี ])
[Shine your light on me] let it shine
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] เล็ท ดิธ ไชน์)
[Shine your light on me] real bright
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] เรียล ไบร๊ท)
[Shine your light on me] through the day
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ทรู เดอะ เดย์)
[Shine your light on me] through the night
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ทรู เดอะ ไน๊ท)
And send us your peace
(แอนด์ เซ็นด อัซ ยุร พี๊ซ)

[Peace] that’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] แด้ท ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] oh my
([ พี๊ซ ] โอ มาย)
[Peace] oh
([ พี๊ซ ] โอ)
[Peace] all around the World
([ พี๊ซ ] ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
[Peace] it’s what I prayer for
([ พี๊ซ ] อิทซ ว๊อท ไอ พเรเออะ ฟอร์)
[Peace] peace
([ พี๊ซ ] พี๊ซ)
[Peace] peace
([ พี๊ซ ] พี๊ซ)
[Peace] all around the World
([ พี๊ซ ] ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

[Peace] peace for the children
([ พี๊ซ ] พี๊ซ ฟอร์ เดอะ ชีลดเร็น)
[Peace] peace for the land
([ พี๊ซ ] พี๊ซ ฟอร์ เดอะ แลนด์)
[Peace] peace for all women
([ พี๊ซ ] พี๊ซ ฟอร์ ออล วีมเอิน)
[Peace] and peace for all men
([ พี๊ซ ] แอนด์ พี๊ซ ฟอร์ ออล เม็น)
[Peace] put peace in our hearts
([ พี๊ซ ] พุท พี๊ซ อิน เอ๊า ฮาร์ท)
[Peace] let us know you care
([ พี๊ซ ] เล็ท อัซ โนว์ ยู แคร์)
[Peace] take the storm away
([ พี๊ซ ] เท้ค เดอะ สทอร์ม อะเวย์)
[Peace] send your peace everywhere [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เซ็นด ยุร พี๊ซ เอวี่แวร์ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] in the valleys [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] on the land [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] ออน เดอะ แลนด์ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] in the homes [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] อิน เดอะ โฮม [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh yeah [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ เย่ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] in Solamia [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] อิน Solamia [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] Liberia [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] ไลเบียเรียะ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] Etheopia [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] Etheopia [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] all of Africa [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] ออล อ็อฝ แอฟริคะ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] our soldiers [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เอ๊า โซ๊ลเจ้อร์ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] prisons [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] พริ๊ซั่น [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] the nations [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เดอะ เน๊ชั่น [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] religion [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] รีลิ๊เจี้ยน [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] the churches [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เดอะ เชอร์เชซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] the community [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เดอะ ค็อมยูนิทิ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] justice [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] จัสติกส [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] then ourselves [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] เด็น เอารเซลฝส [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] peace for wars [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] พี๊ซ ฟอร์ วอร์ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] peace in relationships [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] พี๊ซ อิน ริเลฌันฌิพ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] peace in the brother hood [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] พี๊ซ อิน เดอะ บร๊าเท่อรํ ฮุด [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh peace [shine your light on me] [for heavens]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] [ ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น ])
[Peace] oh peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh peace [shine your light on me] [for heavens]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] [ ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น ])
[Peace] oh peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])
[Peace] oh peace [shine your light on me]
([ พี๊ซ ] โอ พี๊ซ [ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ])

[Shine your light on me] oh heaven [send your peace down to me]
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] โอ เฮ๊ฝเฝ่น [ เซ็นด ยุร พี๊ซ เดาน ทู มี ])
[Shine your light on me] your peace
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ยุร พี๊ซ)
[Shine your light on me] for heaven [send your peace down to me]
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น [ เซ็นด ยุร พี๊ซ เดาน ทู มี ])
[Shine your light on me] your peace
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ยุร พี๊ซ)
[Shine your light on me] your peace
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ยุร พี๊ซ)
[Shine your light on me] for heaven
([ ไชน์ ยุร ไล๊ท ออน มี ] ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peace คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น