เนื้อเพลง Another Minute คำอ่านไทย Sasha

Another minute
(อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท)

uuuh another minute oh, oh
(uuuh อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท โอ , โอ)

I need you – close to me
(ไอ นี๊ด ยู โคลส ทู มี)
can’t stop thinking about you baby
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้)
feel so good – love so true
(ฟีล โซ กู๊ด ลัฝ โซ ทรู)
girl you’re driving me crazy
(เกิร์ล ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ)
just when I thought I was lost and alone
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ วอส ล็อซท แอนด์ อะโลน)
you give me love and love’s so strong
(ยู กี๊ฝ มี ลัฝ แอนด์ ลัฝ โซ สทรอง)
baby I love [you] – for your warm and brace
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ [ ยู ] ฟอร์ ยุร วอร์ม แอนด์ บเรซ)
I can’t go on till I see your face
(ไอ แค็นท โก ออน ทิลล์ ไอ ซี ยุร เฟซ)

I can’t take another minute [2x]
(ไอ แค็นท เท้ค อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท [ 2x ])
without your love [3x]
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ [ 3x ])
another minute
(อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท)

take my hand – take my heart
(เท้ค มาย แฮนด์ เท้ค มาย ฮาร์ท)
tell me our love will last for ever
(เทลล มี เอ๊า ลัฝ วิล ล๊าสท ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์)
say you love, say you care,
(เซย์ ยู ลัฝ , เซย์ ยู แคร์ ,)
say we will always be together
(เซย์ วี วิล ออลเว บี ทูเก๊ทเธ่อร์)

just when I thought I was falling apart
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ วอส ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
you shine your love on a lonely heart
(ยู ไชน์ ยุร ลัฝ ออน อะ โลนลิ ฮาร์ท)
1 wanna feel you closer to me
(1 วอนนา ฟีล ยู โคลเซอร์ ทู มี)
1 wanna hold you so tenderly
(1 วอนนา โฮลด์ ยู โซ เทนเดอะลิ)

I can’t take another minute [ 2x ]
(ไอ แค็นท เท้ค อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท [ 2x ])
without your love [ 3x ]
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ [ 3x ])
another minute
(อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท)

can’t take, I can’t take, I can’t take
(แค็นท เท้ค , ไอ แค็นท เท้ค , ไอ แค็นท เท้ค)
another minute
(อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท)
can’t take, I can’t take, I can’t take
(แค็นท เท้ค , ไอ แค็นท เท้ค , ไอ แค็นท เท้ค)
take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)
take my heart
(เท้ค มาย ฮาร์ท)
take my uh
(เท้ค มาย อา)
take me all apart
(เท้ค มี ออล อะพาร์ท)

just when I thought I was falling apart
(จั๊สท เว็น นาย ธอท ไอ วอส ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
you shine your love on a lonely heart
(ยู ไชน์ ยุร ลัฝ ออน อะ โลนลิ ฮาร์ท)
I wanna feel you closer to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู โคลเซอร์ ทู มี)
I wanna hold you so tenderly
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู โซ เทนเดอะลิ)

I can’t take another minute [ 2x ]
(ไอ แค็นท เท้ค อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท [ 2x ])
without your love [ 3x ]
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ [ 3x ])
another minute [ 3x ]
(อะน๊าเทร่อร์ มิ๊หนิท [ 3x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Minute คำอ่านไทย Sasha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น