เนื้อเพลง True Men Don’t Kill Coyotes คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Hoo, Lord !
(ฮู , หลอร์ด !)

Well, I’m gonna ride a sabertooth horse
(เวลล , แอม กอนนะ ไรด์ อะ sabertooth ฮอร์ส)
Through the Hollywood hills
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์)
The farther west, the farther out
(เดอะ ฟาเฑอะ เว๊สท , เดอะ ฟาเฑอะ เอ๊าท)
Yeah, that’s the way I feel
(เย่ , แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
Well, I dig the dirt an’ I dig the dust
(เวลล , ไอ ดีกกํ เดอะ เดิร์ท แอน นาย ดีกกํ เดอะ ดัสท)
I barbecue my meals
(ไอ บาบิคยู มาย มีล)

Ridin’ wild on a paisley dragon
(ริดอิน ไวลด์ ออน อะ paisley ดแรกอัน)
Through the Hollywood hills, yeah…
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์ , เย่)
Huh, Hollywood hills
(ฮู , ฮอลิวูด ฮิลล์)

Well, I’m gonna ride a sabertooth horse
(เวลล , แอม กอนนะ ไรด์ อะ sabertooth ฮอร์ส)
Through the Hollywood hills
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์)
Just don’t show me anything
(จั๊สท ด้อนท์ โชว์ มี เอนอิธิง)
‘cos that’s the way I feel
(คอซ แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
Well, I dig the dirt an’ I dig the dust
(เวลล , ไอ ดีกกํ เดอะ เดิร์ท แอน นาย ดีกกํ เดอะ ดัสท)
I barbecue my meals
(ไอ บาบิคยู มาย มีล)

Ridin’ wild on a paisley dragon
(ริดอิน ไวลด์ ออน อะ paisley ดแรกอัน)
Through the Hollywood hills, yeah…
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์ , เย่)
Huh, Hollywood hills
(ฮู , ฮอลิวูด ฮิลล์)

Passion dripping from the coyote’s eyes
(แพ๊ชชั่น ดรีพพิง ฟรอม เดอะ ไคโอท อาย)
He can taste his blood
(ฮี แคน เท๊ซท ฮิส บลัด)
An’ blood never lies
(แอน บลัด เน๊เฝ่อร์ ไล)
Pale face die
(เพล เฟซ ดาย)

True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)
True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)

Well, I’m gonna ride a sabertooth horse
(เวลล , แอม กอนนะ ไรด์ อะ sabertooth ฮอร์ส)
Through the Hollywood hills
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์)
The farther west, the farther out
(เดอะ ฟาเฑอะ เว๊สท , เดอะ ฟาเฑอะ เอ๊าท)
Yeah, that’s the way I feel
(เย่ , แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
Well, I dig the dirt an’ I dig the dust
(เวลล , ไอ ดีกกํ เดอะ เดิร์ท แอน นาย ดีกกํ เดอะ ดัสท)
I barbecue my meals
(ไอ บาบิคยู มาย มีล)

Ridin’ wild on a paisley dragon
(ริดอิน ไวลด์ ออน อะ paisley ดแรกอัน)
Through the Hollywood hills, yeah…
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์ , เย่)
Huh, Hollywood hills
(ฮู , ฮอลิวูด ฮิลล์)

Passion dripping from the coyote’s eyes
(แพ๊ชชั่น ดรีพพิง ฟรอม เดอะ ไคโอท อาย)
He can taste his blood
(ฮี แคน เท๊ซท ฮิส บลัด)
An’ blood never lies
(แอน บลัด เน๊เฝ่อร์ ไล)
Pale face die
(เพล เฟซ ดาย)

True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)
True men don’t…
(ทรู เม็น ด้อนท์)

Well, I’m gonna ride a sabertooth horse
(เวลล , แอม กอนนะ ไรด์ อะ sabertooth ฮอร์ส)
Through the Hollywood hills
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์)
Just don’t tell me anything
(จั๊สท ด้อนท์ เทลล มี เอนอิธิง)
‘cos that’s the way I feel
(คอซ แด้ท เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
Well, I dig the dirt an’ I dig the dust
(เวลล , ไอ ดีกกํ เดอะ เดิร์ท แอน นาย ดีกกํ เดอะ ดัสท)
I barbecue my meals
(ไอ บาบิคยู มาย มีล)

Ridin’ wild on a paisley dragon
(ริดอิน ไวลด์ ออน อะ paisley ดแรกอัน)
Through the Hollywood hills, yeah…
(ทรู เดอะ ฮอลิวูด ฮิลล์ , เย่)
Huh, Hollywood hills
(ฮู , ฮอลิวูด ฮิลล์)

Passion dripping from the coyote’s eyes
(แพ๊ชชั่น ดรีพพิง ฟรอม เดอะ ไคโอท อาย)
He can taste his blood
(ฮี แคน เท๊ซท ฮิส บลัด)
An’ blood never lies
(แอน บลัด เน๊เฝ่อร์ ไล)
Pale face die
(เพล เฟซ ดาย)

True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)
True men don’t…
(ทรู เม็น ด้อนท์)
True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)
True men don’t…
(ทรู เม็น ด้อนท์)
True men don’t kill coyotes
(ทรู เม็น ด้อนท์ คิลล์ ไคโอท)
True men don’t…
(ทรู เม็น ด้อนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Men Don’t Kill Coyotes คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น