เนื้อเพลง Who’s Thinking About You Now? คำอ่านไทย Jason Mraz

Who’s thinking about you now?
(ฮู ติ้งกิง อะเบาท ยู เนา)
If you were building a wall, who would tear it all down and pull you through?
(อิฟ ยู เวอ บีลดิง อะ วอล , ฮู วูด เทีย อิท ดอร์ เดาน แอ็นด พุล ยู ธรู)
Who’s thinking about you?
(ฮู ติ้งกิง อะเบาท ยู)
Who’d care enough to send you flowers, that you could call at all hours,
(โวด แค อินัฟ ทู เซ็นด ยู ฟเลาเออะ , แดท ยู คูด คอล แอ็ท ดอร์ เอาร ,)
And give your love to?
(แอ็นด กิฝ ยุร ลัฝ ทู)
Somebody must believe if they could see what I see
(ซัมบอดี้ มัซท บิลีฝ อิฟ เฑ คูด ซี ฮว็อท ไอ ซี)
If they haven’t, well they will
(อิฟ เฑ แฮฟเวน , เว็ล เฑ วิล)
Baby they all will
(เบบิ เฑ ออล วิล)

Just when you suspect that life couldn’t get no harder, something comes
(จัซท ฮเว็น ยู ซัซเพ็คท แดท ไลฟ คูดซึ่น เก็ท โน อาณ์เดอ , ซัมติง คัม)
Along and makes your dark day darker
(อะลอง แอ็นด เมค ยุร ดาค เด ดาร์คเกอร์)
The weight of it all falls on you
(เดอะ เวท อ็อฝ อิท ดอร์ ฟอล ออน ยู)
Who will be the one to listen when it’s time to listen?
(ฮู วิล บี ดิ วัน ทู ลิ๊สซึ่น ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ลิ๊สซึ่น)
Who will be the one to miss you when you’ve gone missing?
(ฮู วิล บี ดิ วัน ทู มิซ ยู ฮเว็น ยู๊ฟ กอน มีซซิง)
Well, I do.
(เว็ล , ไอ ดู)
Do I qualify, qualify, qualify, qualify, qualify?
(ดู ไอ ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ)

I want to be the one to help you ignore Mr. Loneliness peeking his head
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน ทู เฮ็ลพ ยู อิกโน มีซเทอะ โลนลิเน็ซ พริกคิง ฮิส เฮ็ด)
Into your door.
(อีนทุ ยุร โด)
I’m hoping you can feel me.
(แอม โฮพปิง ยู แค็น ฟีล มี)
I’m hoping you can feel me in your chest, chest, yeah
(แอม โฮพปิง ยู แค็น ฟีล มี อิน ยุร เช็ซท , เช็ซท , เย่)
I’m hoping that you notice how you’re blessed, yeah
(แอม โฮพปิง แดท ยู โนทิซ เฮา ยัวร์ บเล็ซ , เย่)

I feel like starting something.
(ไอ ฟีล ไลค ซทาททิง ซัมติง)
I feel like calling off today to be with you.
(ไอ ฟีล ไลค คอลลิง ออฟฟ ทุเด ทู บี วิฑ ยู)
Yeah, I believe we all do something that’s familiar like a deja vu,
(เย่ , ไอ บิลีฝ วี ออล ดู ซัมติง แฑ็ท ฟะมีลเยอะ ไลค เก เดชา วู ,)
Familiar like a deja vu
(ฟะมีลเยอะ ไลค เก เดชา วู)
Yeah, and I know you’re smoking, I’ve seen your fire
(เย่ , แอ็นด ดาย โน ยัวร์ สโมคกิ้ง , อิฝ ซีน ยุร ไฟร)
I know in love you’ve been giving it up
(ไอ โน อิน ลัฝ ยู๊ฟ บีน กีฝวิง อิท อัพ)
So do I qualify, qualify, qualify, qualify, qualify?
(โซ ดู ไอ ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ , ควอลอิไฟ)

I want to be the one to help you move from Mr. Loneliness living in the
(ไอ ว็อนท ทู บี ดิ วัน ทู เฮ็ลพ ยู มูฝ ฟร็อม มีซเทอะ โลนลิเน็ซ ลีฝอิง อิน เดอะ)
Kitchen of your home.
(คีชเอ็น อ็อฝ ยุร โฮม)
I’m hoping you can feel me.
(แอม โฮพปิง ยู แค็น ฟีล มี)
I’m hoping that I don’t run out of breath, breath, yeah.
(แอม โฮพปิง แดท ไอ ด้อนท์ รัน เอาท อ็อฝ บเร็ธ , บเร็ธ , เย่)

Ooh… Ooh…
(อู้ อู้)
[whistles]
([ วิสเทิ่ล ])

When our two hands are linked together with an ampersands.
(ฮเว็น เอ๊า ทู แฮ็นด แซร์ ลิงค ทุเกฑเออะ วิฑ แอน แอมเพอเซ็น)
It’s my kind of diagram.
(อิทซ ไม ไคนด อ็อฝ ไดอักแรม)
When our sore eyes are lined up side by side
(ฮเว็น เอ๊า โซ ไอ แซร์ ไลน อัพ ไซด ไบ ไซด)
Well, I’m a happy man
(เว็ล , แอม มา แฮพพิ แม็น)
Yes, I’m a happy man.
(เย็ซ , แอม มา แฮพพิ แม็น)
Yes ma’am, yes ma’am, yes ma’am
(เย็ซ เมม , เย็ซ เมม , เย็ซ เมม)
I am thinking about you.
(ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท ยู)
Yes ma’am, yes ma’am, yes ma’am
(เย็ซ เมม , เย็ซ เมม , เย็ซ เมม)
I am thinking about you.
(ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท ยู)

When you’re sleeping, darling when you’re next to me,
(ฮเว็น ยัวร์ ซลีพพิง , ดาลิง ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี ,)
I scan you like a credit card, connecting freckles like I do the stars
(ไอ ซแค็น ยู ไลค เก คเรดอิท คาด , ค็อนเน็คทิง ฟเรคคล ไลค ไก ดู เดอะ ซทา)

Yes ma’am, yes ma’am, yes ma’am
(เย็ซ เมม , เย็ซ เมม , เย็ซ เมม)
I am thinking about you
(ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s Thinking About You Now? คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น