เนื้อเพลง The Calling คำอ่านไทย Santana feat Eric Clapton

Since the moment I spotted you
(ซิ๊นซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซพอททิด ยู)
Like walking round with little wings on my shoes
(ไล๊ค วอคกิง ราวนด วิธ ลิ๊ทเทิ่ล วิง ออน มาย ชู)
My stomach’s filled with the b*tterflies… and it’s alright
(มาย สโท๊มัช ฟิลล วิธ เดอะ บี *tterflies แซน อิทซ ออลไร๊ท)
Bouncing round from cloud to cloud
(เบานซิง ราวนด ฟรอม คลาวดํ ทู คลาวดํ)
I got the feeling like I’m never going to come down
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีลอิง ไล๊ค แอม เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู คัม เดาน)
If I said I didn’t like it then you know I’d lied
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ไล๊ค อิท เด็น ยู โนว์ อาย ไล)

[Pre-Chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
Every time I try to talk to you
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
I get tongue-tied
(ไอ เก็ท ทั๊ง ไท)
Seems like everything I say to you
(ซีม ไล๊ค เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ ทู ยู)
Comes out wrong and never comes out right
(คัม เอ๊าท รอง แอนด์ เน๊เฝ่อร์ คัม เอ๊าท ไร๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So I’ll say ‘why don’t you and I get together and take on the world
(โซ แอล เซย์ วาย ด้อนท์ ยู แอนด์ ดาย เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ เท้ค ออน เดอะ เวิลด)
and be together forever
(แอนด์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
Heads we will and tails we’ll try again
(เฮด วี วิล แอนด์ เทล เวลล ธราย อะเกน)
So I say why don’t you and I hold each other and fly to the moon
(โซ ไอ เซย์ วาย ด้อนท์ ยู แอนด์ ดาย โฮลด์ อีช อ๊อเธ่อร์ แอนด์ ฟลาย ทู เดอะ มูน)
and straight on to heaven
(แอนด์ สเทร๊ท ออน ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Cause without you they’re never going to let me in
(ค๊อส วิธเอ๊าท ยู เดรว เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เล็ท มี อิน)
And slowly I begin to realize this is never going to end
(แอนด์ ซโลลิ ไอ บีกิน ทู รีแอะไลส ดิส ซิส เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เอ็นด)
Right about the same you walk by
(ไร๊ท อะเบ๊าท เดอะ เซม ยู ว๊อล์ค บาย)
And I say ‘Oh here we go again’
(แอนด์ ดาย เซย์ โอ เฮียร วี โก อะเกน)

When’s this ever going to break?
(เว็น ดิส เอ๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู เบร๊ค)
I think I’ve handled more than any man can take
(ไอ ทริ๊งค แอฝ แฮ๊นเดิ้ล โม แฑ็น เอ๊นี่ แมน แคน เท้ค)
I’m like a love-sick puppy chasing you around
(แอม ไล๊ค เก ลัฝ ซิ๊ค พั๊พพี่ เชซิง ยู อะราวนฺดฺ)
And it’s alright
(แอนด์ อิทซ ออลไร๊ท)
Bouncing round from cloud to cloud
(เบานซิง ราวนด ฟรอม คลาวดํ ทู คลาวดํ)
I got the feeling like I’m never going to come down
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีลอิง ไล๊ค แอม เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู คัม เดาน)
If said I didn’t like it then you know I’d lied
(อิ๊ฟ เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ไล๊ค อิท เด็น ยู โนว์ อาย ไล)

[Pre Chorus – repeat]
([ พรี ค๊อรัส รีพี๊ท ])

[Chorus – repeat]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Calling คำอ่านไทย Santana feat Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น