เนื้อเพลง Leave The Pieces คำอ่านไทย The Wreckers

You’re not sure that you love me,
(ยัวร์ น็อท ชัวร์ แดท ยู ลัฝ มี ,)
But you’re not sure enough to let me go.
(บั๊ท ยัวร์ น็อท ชัวร์ อีน๊าฟ ทู เล็ท มี โก)
Baby, it ain’t fair, you know,
(เบ๊บี้ , อิท เอน แฟร์ , ยู โนว์ ,)
To just keep me hanging round.
(ทู จั๊สท คี๊พ มี แฮงอิง ราวนด)

You say you don’t wanna hurt me,
(ยู เซย์ ยู ด้อนท์ วอนนา เฮิร์ท มี ,)
Don’t wanna see my tears.
(ด้อนท์ วอนนา ซี มาย เทียร์)
So why are you still standing here,
(โซ วาย อาร์ ยู สทิลล ซแทนดิง เฮียร ,)
Just watching me drown?
(จั๊สท วัทชิง มี ดราวน)

And it’s all right, yeah, I’ll be fine:
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท , เย่ , แอล บี ไฟน :)
Don’t worry ’bout this heart of mine.
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
Just take your love and hit the road.
(จั๊สท เท้ค ยุร ลัฝ แอนด์ ฮิท เดอะ โร้ด)
There’s nothing you can do or say:
(แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู ออ เซย์ :)
You’re gonna break my heart anyway,
(ยัวร์ กอนนะ เบร๊ค มาย ฮาร์ท เอนอิเว ,)
So just leave the pieces when you go.
(โซ จั๊สท ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)

Now you can drag out the heartache;
(นาว ยู แคน ดแร็ก เอ๊าท เดอะ ฮาทเทค 😉
Baby, you can make it quick.
(เบ๊บี้ , ยู แคน เม้ค อิท ควิค)
Really get it over with,
(ริแอ็ลลิ เก็ท ดิธ โอ๊เฝ่อร วิธ ,)
An’ just let me move on.
(แอน จั๊สท เล็ท มี มู๊ฝ ออน)

Don’t concern yourself,
(ด้อนท์ คอนเซิร์น ยุรเซลฟ ,)
With this mess you left for me.
(วิธ ดิส เมซ ยู เล๊ฟท ฟอร์ มี)
I can clean it up you see,
(ไอ แคน คลีน หนิด อั๊พ ยู ซี ,)
Just as long as you’re gone.
(จั๊สท แอส ลอง แอส ยัวร์ กอน)

And it’s all right, yeah, I’ll be fine:
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท , เย่ , แอล บี ไฟน :)
Don’t worry ’bout this heart of mine.
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
Just take your love and hit the road.
(จั๊สท เท้ค ยุร ลัฝ แอนด์ ฮิท เดอะ โร้ด)
There’s nothing you can do or say:
(แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู ออ เซย์ :)
You’re gonna break my heart anyway,
(ยัวร์ กอนนะ เบร๊ค มาย ฮาร์ท เอนอิเว ,)
So just leave the pieces when you go.
(โซ จั๊สท ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)

You not making up your mind is killin’ me.
(ยู น็อท เมคอิง อั๊พ ยุร ไมนด์ อีส คิลลิน มี)
You’re wasting time:
(ยัวร์ เวซทิง ไทม์ :)
I need so much more then that.
(ไอ นี๊ด โซ มัช โม เด็น แดท)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Instrumental Break.
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

And it’s all right, yeah, I’ll be fine:
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท , เย่ , แอล บี ไฟน :)
Don’t worry ’bout this heart of mine.
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
Just take your love and hit the road.
(จั๊สท เท้ค ยุร ลัฝ แอนด์ ฮิท เดอะ โร้ด)
There’s nothing you can do or say:
(แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู ออ เซย์ :)
You’re gonna break my heart anyway,
(ยัวร์ กอนนะ เบร๊ค มาย ฮาร์ท เอนอิเว ,)
So just leave the pieces when you go.
(โซ จั๊สท ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)
Leave the pieces when you go.
(ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)
Oh, yeah, leave the pieces when you go.
(โอ , เย่ , ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Leave the pieces when you go.
(ลี๊ฝ เดอะ พี๊ซ เว็น ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave The Pieces คำอ่านไทย The Wreckers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น