เนื้อเพลง There Was No Time for Pain คำอ่านไทย Dream Theater

No energy for anger
(โน เอ๊นเนอร์จี้ ฟอร์ แอ๊งเก้อร)
The sightlessness of hatred slips away
(เดอะ sightlessness อ็อฝ เฮทเร็ด สลิ๊พ อะเวย์)
Walking through winter streets alone
(วอคกิง ทรู วิ๊นเท่อร์ สทรีท อะโลน)
He stops and takes a breath
(ฮี สท๊อพ แซน เท้ค ซา บรี๊ทฺรฺ)
With confidence and self control
(วิธ คอนฟิเด็นซ แอนด์ เซลฟ์ คอนโทรล)

I look at the world and see no understanding
(ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ เวิลด แอนด์ ซี โน อันเดิซแทนดิง)
I’m waiting to find some sense of strength
(แอม เวททิง ทู ไฟนด์ ซัม เซ้นส อ็อฝ ซทเร็งธ)
I’m begging you from the bottom of my heart to show some understanding
(แอม เบกกิง ยู ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ มาย ฮาร์ท ทู โชว์ ซัม อันเดิซแทนดิง)

I need to live life
(ไอ นี๊ด ทู ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Like some people never will
(ไล๊ค ซัม พี๊เพิ่ล เน๊เฝ่อร์ วิล)
So find me kindness
(โซ ไฟนด์ มี ไคนดเน็ซ)
Find me beauty
(ไฟนด์ มี บิ๊วที่)
Find me truth
(ไฟนด์ มี ทรู๊ธ)
When temptation brings me to my knees
(เว็น เทมเทฌัน บริง มี ทู มาย นี)
And I lay here drained on stength
(แอนด์ ดาย เลย์ เฮียร ดเรน ออน stength)
Show me kindness
(โชว์ มี ไคนดเน็ซ)
Show me beauty
(โชว์ มี บิ๊วที่)
Show me truth
(โชว์ มี ทรู๊ธ)

The ways that your heart sounds makes all the difference
(เดอะ เวย์ แดท ยุร ฮาร์ท ซาวน์ด เม้ค ซอร์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
It’s what decides if you’ll endure the pain that we all feel
(อิทซ ว๊อท ดีไซด์ อิ๊ฟ โยว เอ็นเดียวรํ เดอะ เพน แดท วี ออล ฟีล)
The way that your heart beats makes all the difference
(เดอะ เวย์ แดท ยุร ฮาร์ท บีท เม้ค ซอร์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
In learning to live
(อิน เลอนิง ทู ไล้ฝ)
Here before me is my soul
(เฮียร บีฟอร์ มี อีส มาย โซล)
I’m learning to live
(แอม เลอนิง ทู ไล้ฝ)
I won’t give up
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
Till I’ve no more to give
(ทิลล์ แอฝ โน โม ทู กี๊ฝ)

Listening to the city
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ซิ๊ที่)
Whispering it’s violence
(วิซเปอร์ริง อิทซ ไฝโอะเล็นซ)
I set out watching from above
(ไอ เซ็ท เอ๊าท วัทชิง ฟรอม อะโบ๊ฝ)
The 90’s bring new questions
(เดอะ 90s บริง นิว เคว๊สชั่น)
New solutions to be found
(นิว โซลู๊ชั่น ทู บี เฟานด)
I fell in love to be let down
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ ทู บี เล็ท เดาน)

Once again we dance in the crowd
(วั๊นซ อะเกน วี แด๊นซ์ อิน เดอะ คราวดํ)
At times a step away
(แอ็ท ไทม์ ซา สเท็พ อะเวย์)
From a common fear that’s all spread out
(ฟรอม มา ค๊อมมอน เฟียร์ แด้ท ซอร์ สเพร๊ด เอ๊าท)
It won’t listen to what you say
(อิท ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ยู เซย์)
Once you’re touched and you stand alone
(วั๊นซ ยัวร์ ทั๊ช แอนด์ ยู สแทนด์ อะโลน)
To face the bitter fight
(ทู เฟซ เดอะ บิ๊ทเท่อร์ ไฟ้ท)
Once I reached for love
(วั๊นซ ไอ รี๊ช ฟอร์ ลัฝ)
And now I reach for life
(แอนด์ นาว ไอ รี๊ช ฟอร์ ไล๊ฟ)

Another chance to lift my life
(อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ทู ลิฟท มาย ไล๊ฟ)
Free the sensation in my heart
(ฟรี เดอะ เซ็นเซฌัน อิน มาย ฮาร์ท)
To ride the wings of dreams into changing horizons
(ทู ไรด์ เดอะ วิง อ็อฝ ดรีม อิ๊นทู เช้งจิ้นส ฮอไร๊ซั่น)
It brings inner peace within my mind,
(อิท บริง อีนเนอะ พี๊ซ วิธอิน มาย ไมนด์ ,)
As I’m lifted from where I’ve split my life
(แอส แอม ลิฟท ฟรอม แวร์ แอฝ สพลิ๊ท มาย ไล๊ฟ)
I hear an innocnet voice
(ไอ เฮียร แอน innocnet ว๊อยซ์)
I hear kindness, beauty and truth
(ไอ เฮียร ไคนดเน็ซ , บิ๊วที่ แอนด์ ทรู๊ธ)

The way your heart sounds makes all the difference
(เดอะ เวย์ ยุร ฮาร์ท ซาวน์ด เม้ค ซอร์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
It’s what decides if you’ll endure the pain that we all feel
(อิทซ ว๊อท ดีไซด์ อิ๊ฟ โยว เอ็นเดียวรํ เดอะ เพน แดท วี ออล ฟีล)
The way your heart beats makes all the difference
(เดอะ เวย์ ยุร ฮาร์ท บีท เม้ค ซอร์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
In learning to live
(อิน เลอนิง ทู ไล้ฝ)
Spread before you is your soul
(สเพร๊ด บีฟอร์ ยู อีส ยุร โซล)
So forever hold the dreams within our hearts
(โซ ฟอเร๊เฝ่อร โฮลด์ เดอะ ดรีม วิธอิน เอ๊า ฮาร์ท)
Through nature’s inflexible grace
(ทรู เน๊เจ้อร์ inflexible เกร๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There Was No Time for Pain คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น