เนื้อเพลง Ego คำอ่านไทย Elton John

Take a look at me now and take a taste of the money
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท มี นาว แอนด์ เท้ค เก เท๊ซท อ็อฝ เดอะ มั๊นนี่)
I’m not in it for the bread I’m in it for the gravy, honey
(แอม น็อท อิน หนิด ฟอร์ เดอะ เบร้ด แอม อิน หนิด ฟอร์ เดอะ กเรฝิ , ฮั๊นนี่)
Step on the thin ice lightly
(สเท็พ ออน เดอะ ทริน ไอ๊ซ์ ไลทลิ)
And check out the show twice nightly
(แอนด์ เช็ค เอ๊าท เดอะ โชว์ ทไวซ ไนทลิ)
‘Cause I’m on the stage tonight and
(ค๊อส แอม ออน เดอะ สเท๊จ ทูไน๊ท แอนด์)
If the price is right
(อิ๊ฟ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส ไร๊ท)
I will amaze before the light I crave the light
(ไอ วิล อะแม๊ซฺ บีฟอร์ เดอะ ไล๊ท ไอ คเรฝ เดอะ ไล๊ท)
Blinding white I need the light tonight
(บลายดิง ไว๊ท ไอ นี๊ด เดอะ ไล๊ท ทูไน๊ท)

Take a look at me now and take a look at my billing
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท มี นาว แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค แกท มาย บิวลิง)
I’m not in it as an extra, I’m in it for the killing
(แอม น็อท อิน หนิด แอส แอน เอ๊กซทร่า , แอม อิน หนิด ฟอร์ เดอะ คีลลิง)
Inflate my ego gently, tell them heaven sent me
(อินฟเลท มาย อี๊โก้ เจนทลิ , เทลล เด็ม เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท มี)
‘Cause I’m so expressive and I’m so obsessed with my ego
(ค๊อส แอม โซ เอ็คซพเรซซิฝ แอนด์ แอม โซ อ๊อบเซสส วิธ มาย อี๊โก้)
My ego and it’s message
(มาย อี๊โก้ แอนด์ อิทซ เม๊สเสจ)
Oh inform the press, invite the guests
(โอ อินฟอร์ม เดอะ เพรส , อินไฝ๊ท เดอะ เกสท)
I need the press tonight
(ไอ นี๊ด เดอะ เพรส ทูไน๊ท)

Do you remember acting out your youth
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แอคทิง เอ๊าท ยุร ยู๊ธ)
A Romeo resplendent on an orange case
(อะ โรมีโอ ริซพเลนเด็นท ออน แอน อ๊อเร้นจ เค๊ส)
Do you remember how I would recite
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว ไอ เวิด ริไซท)
And how I’d blow my lines and hide my face
(แอนด์ ฮาว อาย โบลว์ มาย ไลน์ แซน ไฮด์ มาย เฟซ)

Well maybe it was childish, foolish, before schoolish
(เวลล เมบี อิท วอส ไชลดิฌ , ฟูลอิฌ , บีฟอร์ schoolish)
Immaturish, lose your coolish
(Immaturish , ลู้ส ยุร coolish)
But I had to grow and prove my ego
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โกรว์ แอนด์ พรู๊ฝ มาย อี๊โก้)

Take a look at me now and take a taste of the money
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท มี นาว แอนด์ เท้ค เก เท๊ซท อ็อฝ เดอะ มั๊นนี่)
I’m not in it for the bread I’m in it for the gravy, honey
(แอม น็อท อิน หนิด ฟอร์ เดอะ เบร้ด แอม อิน หนิด ฟอร์ เดอะ กเรฝิ , ฮั๊นนี่)
Inflate my ego gently, tell them heaven sent me
(อินฟเลท มาย อี๊โก้ เจนทลิ , เทลล เด็ม เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท มี)
Oh ’cause I’m so expressive and I’m so obsessed with my ego
(โอ ค๊อส แอม โซ เอ็คซพเรซซิฝ แอนด์ แอม โซ อ๊อบเซสส วิธ มาย อี๊โก้)
My ego and it’s message
(มาย อี๊โก้ แอนด์ อิทซ เม๊สเสจ)
Oh inform the press, invite the guests
(โอ อินฟอร์ม เดอะ เพรส , อินไฝ๊ท เดอะ เกสท)
I need the press tonight
(ไอ นี๊ด เดอะ เพรส ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ego คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น