เนื้อเพลง Tonight, Not Again คำอ่านไทย Jason Mraz

The night, she brushed her hand upon my flushed cheek
(เดอะ ไนท , ชี บรัฌ เฮอ แฮ็นด อุพอน ไม ฟลัฌ ชีค)
Smelled of childhood remnants of a dusty weeping willow
(ซเม็ล อ็อฝ ไชลดฮุด เรมแน็นท อ็อฝ อะ ดัซทิ วิปพิง วีลโล)
Clouds soothe and shredded by the calico
(คเลาด ซูฑ แอ็นด ฌเรดดิด ไบ เดอะ แคลอิโค)
Were, oh, so vast and quick as I was on my own now
(เวอ , โอ , โซ ฝัซท แอ็นด ควิค แอ็ส ซาย วอส ออน ไม โอน เนา)

And this time like every other time I believe that I never find
(แอ็นด ที ไทม ไลค เอฝริ อัฑเออะ ไทม ไอ บิลีฝ แดท ไอ เนฝเออะ ไฟนด)
Another sweet little girl with sequined sea foam eyes
(แอะนัธเออะ สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล วิฑ ซีควิน ซี โฟม ไอ)
Ocean lapping voice smile coy as the brightest quiet span of sky
(โอแฌ็น แลพพิง ฝอยซ ซไมล คอย แอ็ส เดอะ ไบท์เดซ คไวเอ็ท ซแพ็น อ็อฝ ซไค)
And I’m all alone again tonight, not again, not again, not again
(แอ็นด แอม ออล อะโลน อะเกน ทุไนท , น็อท อะเกน , น็อท อะเกน , น็อท อะเกน)
Not again, not again, not again
(น็อท อะเกน , น็อท อะเกน , น็อท อะเกน)

And don’t it feel alright and don’t it feel so nice, lovely, lovely, lovely
(แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล ออลไร๊ท แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล โซ ไน๊ซ์ , ลัฝลิ , ลัฝลิ , ลัฝลิ)
Say it, say it again, aah, lovely, say it again
(เซ อิท , เซ อิท อะเกน , อาอ้า , ลัฝลิ , เซ อิท อะเกน)

Well I’m unable to inhale all that the riches
(เว็ล แอม อันเอ๊เบิ่ล ทู อินเฮล ออล แดท เดอะ ริชอิส)
As I’m awkward as a wound on my bones
(แอ็ส แอม ออคเวิด แอ็ส ซา วูนด ออน ไม โบน)
Still I’ve got cobblestone joints and plate glass points
(ซทิล อิฝ ก็อท คอบเบิลสโตน จอยนท แซน เพล๊ท กลัซ พอยนท)
As I’m all by myself tonight, not again, not again
(แอ็ส แอม ออล ไบ ไมเซลฟ ทุไนท , น็อท อะเกน , น็อท อะเกน)

And don’t it feel alright and don’t it feel so nice, lovely, lovely, lovely, say
(แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล ออลไร๊ท แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล โซ ไน๊ซ์ , ลัฝลิ , ลัฝลิ , ลัฝลิ , เซ)

If you should nervously break down
(อิฟ ยู ฌูด เนอฝัซลิ บเรค เดาน)
When it’s time for the shakedown, would you take it?
(ฮเว็น อิทซ ไทม ฟอ เดอะ เชคดาว , วูด ยู เทค อิท)
It’s when you cry just a little, but you laugh in the middle that you’ve made it
(อิทซ ฮเว็น ยู คไร จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , บัท ยู ลาฟ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล แดท ยู๊ฟ เมด อิท)
And don’t it feel alright and don’t it feel so nice, love, love, love, lovely
(แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล ออลไร๊ท แอ็นด ด้อนท์ ดิธ ฟีล โซ ไน๊ซ์ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝลิ)

Say it, say it, say it again, love, love, love, love, so lovely, lovely
(เซ อิท , เซ อิท , เซ อิท อะเกน , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , โซ ลัฝลิ , ลัฝลิ)
To do it again it’s so lovely to do it again, again, oh loving again
(ทู ดู อิท อะเกน อิทซ โซ ลัฝลิ ทู ดู อิท อะเกน , อะเกน , โอ ลัฝอิง อะเกน)
It’s coming again, it’s coming again, lovely
(อิทซ คัมอิง อะเกน , อิทซ คัมอิง อะเกน , ลัฝลิ)

Say it, say it, say it again, aah, so beautiful, so nice
(เซ อิท , เซ อิท , เซ อิท อะเกน , อาอ้า , โซ บยูทิฟุล , โซ ไน๊ซ์)
It’s coming again, lovely
(อิทซ คัมอิง อะเกน , ลัฝลิ , ลัฝลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tonight, Not Again คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น