เนื้อเพลง Better Without You คำอ่านไทย Kelly Rowland

Moving without you
(มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Moving without you
(มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Loving without you
(ลัฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Loving without you
(ลัฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Happy without you
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู)
Happy without you
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู)
Happy without you
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู)
Better without you
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)
Better without you
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)
Better without you
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)

Verse 1
(เฝิซ 1)
Everything is cool
(เอ๊วี่ติง อีส คูล)
I’m doing things my way
(แอม ดูอิง ทริง มาย เวย์)
I packed up all my things
(ไอ แพ็ค อั๊พ ออล มาย ทริง)
I’m headed down the highway
(แอม เฮด เดาน เดอะ ไฮฮเวย์)
Every step I took
(เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ ทุค)
I took it on good ground
(ไอ ทุค อิท ออน กู๊ด กราวนด์)
Every move I make
(เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ไอ เม้ค)
I always make it some how
(ไอ ออลเว เม้ค อิท ซัม ฮาว)
I’ve been thru the storm
(แอฝ บีน ธรู เดอะ สทอร์ม)
Been thru the rain
(บีน ธรู เดอะ เรน)
Suffered the hurt
(ซั๊ฟเฟ่อร์ เดอะ เฮิร์ท)
Dealt with the pain
(เด็ลท วิธ เดอะ เพน)
I used to say that I didn’t’ know what I would do without you
(ไอ ยู๊ส ทู เซย์ แดท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ไอ เวิด ดู วิธเอ๊าท ยู)
If I can make it without you
(อิ๊ฟ ฟาย แคน เม้ค อิท วิธเอ๊าท ยู)
But I’m doing better without you
(บั๊ท แอม ดูอิง เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)

Moving without you [6x’s]
(มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Baby I’m…
(เบ๊บี้ แอม)
Loving without you [6x’s]
(ลัฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Happy
(แฮ๊พพี่)
Happy without you [6x’s]
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Oh Better I’m…
(โอ เบ๊ทเท่อร์ แอม)
Better without you [6x’s]
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
I’m…
(แอม)

Verse 2
(เฝิซ 2)
Pursuing all my goals
(เพอชิวลิงค์ ออล มาย โกล)
[And knowing what’s best for me]
([ แอนด์ โนอิง ว๊อท เบ๊สท์ ฟอร์ มี ])
Living out my dreams
(ลีฝอิง เอ๊าท มาย ดรีม)

[Saw what’s important to me]
([ ซอว์ ว๊อท อิมพอแท็นท ทู มี ])
My focus is on point
(มาย โฟ๊คัส ซิส ออน พ๊อยท์)
[And I can see clear now]
([ แอนด์ ดาย แคน ซี เคลียร์ นาว ])
And everyday is a brighter day
(แอนด์ เอวี่เดย์ อีส ซา ไบท์เดอ เดย์)
[The darkness has died down]
([ เดอะ ดาคเน็ซ แฮ็ส ดาย เดาน ])
I had some doubts
(ไอ แฮ็ด ซัม เดาท)
I cried some tears
(ไอ คราย ซัม เทียร์)
Felt all alone
(เฟ็ลท ดอร์ อะโลน)
Faith crushed all my fears
(เฟท ครัช ออล มาย เฟียร์)

I used to say that I didn’t’ know what I would do without you
(ไอ ยู๊ส ทู เซย์ แดท ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ไอ เวิด ดู วิธเอ๊าท ยู)
If I can make it without you
(อิ๊ฟ ฟาย แคน เม้ค อิท วิธเอ๊าท ยู)
But I’m doing better without you
(บั๊ท แอม ดูอิง เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)

Moving without you [6x’s]I’m…
(มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ] แอม)
Loving without you [6x’s]
(ลัฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
I’m…
(แอม)
Happy without you [6x’s]
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
I’m…
(แอม)
Better without you
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู)
I’m…
(แอม)

I’m not reminiscing I am living
(แอม น็อท เรมินิสซิง ไอ แอ็ม ลีฝอิง)
In this moment
(อิน ดิส โม๊เม้นท)
I am moving
(ไอ แอ็ม มูฝอิง)
Forward cause the worse is far behind me
(ฟ๊อร์เวิร์ด ค๊อส เดอะ เวิ๊ร์ส อีส ฟาร์ บีฮายน์ มี)
I am leaving the resentment
(ไอ แอ็ม ลีฝอิงส เดอะ ริเสนทเม็นท)
I’m releasing all the tension
(แอม releasings ออล เดอะ เท๊นชั่น)
Cause it’s finally about me
(ค๊อส อิทซ ไฟแน็ลลิ อะเบ๊าท มี)

Moving without you [6x’s]
(มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Baby I’m…
(เบ๊บี้ แอม)
Loving without you [6x’s]
(ลัฝอิง วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Happy
(แฮ๊พพี่)
Happy without you [6x’s]
(แฮ๊พพี่ วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
Oh Better I’m…
(โอ เบ๊ทเท่อร์ แอม)
Better without you [6x’s]
(เบ๊ทเท่อร์ วิธเอ๊าท ยู [ 6xs ])
I’m…
(แอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better Without You คำอ่านไทย Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น