เนื้อเพลง Complete คำอ่านไทย Vivian Green

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])
You love me incredibly, from my head to the soles of my feet
(ยู ลัฝ มี อินครีดิบี้ , ฟรอม มาย เฮด ทู เดอะ โซล อ็อฝ มาย ฟีท)
You know you make me complete, baby
(ยู โนว์ ยู เม้ค มี คอมพลีท , เบ๊บี้)
And you love me outstandingly
(แอนด์ ยู ลัฝ มี outstandingly)
Can’t contain it need a moment to breath
(แค็นท คอนเทน หนิด นี๊ด อะ โม๊เม้นท ทู บรี๊ทฺรฺ)
Keep on loving me, baby
(คี๊พ ออน ลัฝอิง มี , เบ๊บี้)
[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
What a blessing, how you found me
(ว๊อท ดา บเลซซิง , ฮาว ยู เฟานด มี)
How you conquered me
(ฮาว ยู คองเคอะ มี)
And showed me showed me so much
(แอนด์ โชว์ มี โชว์ มี โซ มัช)
Just how it should be
(จั๊สท ฮาว อิท เชิด บี)
Sometimes I wake up when you’ve sleeping
(ซัมไทม์ ซาย เว้ค อั๊พ เว็น ยู๊ฟ ซลีพพิง)
Just to watch you dream
(จั๊สท ทู ว๊อทช ยู ดรีม)
I kiss your eyelids and tell you thank you
(ไอ คิซ ยุร อายลิดสฺ แซน เทลล ยู แธ๊งค์ ยู)
For this reality
(ฟอร์ ดิส ริแอลอิทิ)
[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
When you’re away from me I wait anxiously
(เว็น ยัวร์ อะเวย์ ฟรอม มี ไอ เว้ท แองฌัซลิ)
Sometimes I barely sleep
(ซัมไทม์ ซาย แบลิ สลี๊พ)
Cause I’m just so used to you being wrapped up in you in between our sheet
(ค๊อส แอม จั๊สท โซ ยู๊ส ทู ยู บีอิง แร็พท อั๊พ อิน ยู อิน บีทะวีน เอ๊า ฌีท)
I’m so excited for the future, what we’re gonna be
(แอม โซ เอ็กไซ๊ทํ ฟอร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , ว๊อท เวอ กอนนะ บี)
I’ve got this glow everyone knows someone is
(แอฝ ก็อท ดิส กโล เอ๊วี่วัน โนว์ ซัมวัน อีส)
Loving me
(ลัฝอิง มี)
[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])
[Bridge]
([ บริดจ ])
Oh you do something to me
(โอ ยู ดู ซัมติง ทู มี)
When you look in my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย)
The very touch of you brings me life
(เดอะ เฝ๊รี่ ทั๊ช อ็อฝ ยู บริง มี ไล๊ฟ)
It’s the ultimate crazy stuff
(อิทซ ดิ อั๊ลทิเหมท คเรสิ สทั๊ฟฟ)
Just amazing love’ keep it coming to me cause
(จั๊สท อะเมสอิง ลัฝ คี๊พ อิท คัมอิง ทู มี ค๊อส)
[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Complete คำอ่านไทย Vivian Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น