เนื้อเพลง Be Blessed คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Too many storms have passed your way
(ทู เมนอิ สทอร์ม แฮ็ฝ พาสส ยุร เวย์)
And you’re all washed out cause it rained on your parade
(แอนด์ ยัวร์ ออล ว๊อช เอ๊าท ค๊อส อิท เรน ออน ยุร พาเหรด)
Seems nobody cares about you anyway
(ซีม โนบอดี้ แคร์ อะเบ๊าท ยู เอนอิเว)
Now you’re living your life like a castaway
(นาว ยัวร์ ลีฝอิง ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค เก คาซอะเว)
Searched for strength inside was it all in vain
(เซิร์ช ฟอร์ ซทเร็งธ อิ๊นไซด์ วอส ซิท ออล อิน เฝน)
Cause the deeper you dig you find more and more pain
(ค๊อส เดอะ ดิพเพอ ยู ดีกกํ ยู ไฟนด์ โม แอนด์ โม เพน)
Don’t let your tomorrow be like yesterday
(ด้อนท์ เล็ท ยุร ทูม๊อโร่ว บี ไล๊ค เยซเทอะดิ)
Cause I spoke to God, I called out your name
(ค๊อส ไอ ซโพค ทู ก๊อด , ไอ คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)
And on your behalf, I just asked if He would be there for you
(แอนด์ ออน ยุร บีฮาล์ฟ , ไอ จั๊สท อาสคฺ อิ๊ฟ ฮี เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I want you to
(ไอ ว้อนท ยู ทู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Be Blessed, Don’t live life in distress
(บี เบล๊ส , ด้อนท์ ไล้ฝ ไล๊ฟ อิน ดิสเทรสส)
Just let go, let God, He’ll work it out for you
(จั๊สท เล็ท โก , เล็ท ก๊อด , เฮ็ลล เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท ฟอร์ ยู)
I pray that your soul will be blessed
(ไอ เพรย์ แดท ยุร โซล วิล บี เบล๊ส)
Forever in his rest, Cause you deserve his best no less
(ฟอเร๊เฝ่อร อิน ฮิส เรสท , ค๊อส ยู ดิเสิฝ ฮิส เบ๊สท์ โน เลซ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Enter a place where you never have to cry
(เอ๊นเท่อร์ รา เพลส แวร์ ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู คราย)
Never have to live a lie, never have to wonder why
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ อะ ไล , เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู วั๊นเด้อร วาย)
Never want for nothing you’re always satisfied
(เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ฟอร์ นัธอิง ยัวร์ ออลเว แซทอิซไฟด)
In the peace that his arms will provide
(อิน เดอะ พี๊ซ แดท ฮิส อาร์ม วิล โพรไฝด)
He will erase any guilt or shame, any bad habits you’ve got
(ฮี วิล อีเรส เอ๊นี่ กิ๊ลท ออ เชม , เอ๊นี่ แบ้ด แฮ๊บบิท ยู๊ฟ ก็อท)

You won’t wanna do em again, Yes we all can change, I can testify
(ยู ว็อนท วอนนา ดู เอ็ม อะเกน , เย็ซ วี ออล แคน เช้งจํ , ไอ แคน เท๊ซทิฟาย)
See I spoke to God, I called out your name
(ซี ไอ ซโพค ทู ก๊อด , ไอ คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)
And on your behalf, I just asked, If he would be there for you
(แอนด์ ออน ยุร บีฮาล์ฟ , ไอ จั๊สท อาสคฺ , อิ๊ฟ ฮี เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู)
I want you to
(ไอ ว้อนท ยู ทู)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

My prayer for you today, Is that you trust and always obey
(มาย พเรเออะ ฟอร์ ยู ทูเดย์ , อีส แดท ยู ทรัสท แอนด์ ออลเว โอเบย์)
On this day keep calling [choir]
(ออน ดิส เดย์ คี๊พ คอลลิง [ คไวร ])
On this day keep calling [solo]
(ออน ดิส เดย์ คี๊พ คอลลิง [ โซ๊โล่ ])
He’ll keep you from falling [choir]
(เฮ็ลล คี๊พ ยู ฟรอม ฟ๊อลิง [ คไวร ])
He’ll keep you from falling [solo]
(เฮ็ลล คี๊พ ยู ฟรอม ฟ๊อลิง [ โซ๊โล่ ])
He’ll supply the answers [choir]
(เฮ็ลล ซั๊พพลาย ดิ แอ๊นเซ่อร [ คไวร ])
Yes He will, if you stand in faith and trust Him to make a way out of no way [solo]
(เย็ซ ฮี วิล , อิ๊ฟ ยู สแทนด์ อิน เฟท แอนด์ ทรัสท ฮิม ทู เม้ค เก เวย์ เอ๊าท อ็อฝ โน เวย์ [ โซ๊โล่ ])

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Be blessed from the bottom of your feet to the crown of your head
(บี เบล๊ส ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ยุร ฟีท ทู เดอะ คราวน์ อ็อฝ ยุร เฮด)
Your life be blessed
(ยุร ไล๊ฟ บี เบล๊ส)
Your family be blessed
(ยุร แฟ๊มิลี่ บี เบล๊ส)
Your finances be blessed
(ยุร ไฟแน๊นซ บี เบล๊ส)
Everything about you
(เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Blessed คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น