เนื้อเพลง Give Back My Heart คำอ่านไทย Lyle Lovett

[Lyle Lovett]
([ Lyle Lovett ])

I’m a traveling man don’t tie me down
(แอม มา แทฝเวอลิงค์ แมน ด้อนท์ ไท มี เดาน)
There’s just too much living going all around
(แดร์ จั๊สท ทู มัช ลีฝอิง โกอิ้ง ออล อะราวนฺดฺ)
A man he’s got to see what he can see
(อะ แมน อีส ก็อท ทู ซี ว๊อท ฮี แคน ซี)
I love the road and I love the air
(ไอ ลัฝ เดอะ โร้ด แอนด์ ดาย ลัฝ ดิ แอร์)
And I don’t worry hell I never care
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เฮ็ลล ไอ เน๊เฝ่อร์ แคร์)
I love my women sometimes they love me
(ไอ ลัฝ มาย วีมเอิน ซัมไทม์ เด ลัฝ มี)

But I was got one day I still don’t know how
(บั๊ท ไอ วอส ก็อท วัน เดย์ ไอ สทิลล ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
I didn’t even like that town
(ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ไล๊ค แดท ทาวน์)
This fellow said stranger why don’t you just go on home
(ดิส เฟ๊ลโล่ว เซ็ด ซทเรนเจอะ วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท โก ออน โฮม)
And I said man that’s where I’m headed to
(แอนด์ ดาย เซ็ด แมน แด้ท แวร์ แอม เฮด ทู)
And you couldn’t stop me if you knew what to do
(แอนด์ ยู คูดซึ่น สท๊อพ มี อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท ทู ดู)
And I left and I planned to go alone
(แอนด์ ดาย เล๊ฟท แอนด์ ดาย แพลน ทู โก อะโลน)

But the road was long and home was far
(บั๊ท เดอะ โร้ด วอส ลอง แอนด์ โฮม วอส ฟาร์)
So I stopped off at this little cowboy-looking bar
(โซ ไอ สต๊อปพฺ ออฟฟ แอ็ท ดิส ลิ๊ทเทิ่ล แควบอย ลุคอิง บาร์)
I walked on through the door and she just smiled
(ไอ ว๊อล์ค ออน ทรู เดอะ ดอร์ แอนด์ ชี จั๊สท สไมล์)
In a long pony tail and a pretty white dress
(อิน อะ ลอง โพนิ เทล แอนด์ อะ พริ๊ทที่ ไว๊ท เดรส)
She said hi bull riders do it best
(ชี เซ็ด ไฮ บูลล ไรดเออะ ดู อิท เบ๊สท์)
I said oh my God what’s your name
(ไอ เซ็ด โอ มาย ก๊อด ว๊อท ยุร เนม)
My name’s Lyle
(มาย เนม Lyle)

And I said ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(แอนด์ ดาย เซ็ด อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
Take your boots and walk out of my life
(เท้ค ยุร บู๊ท แซน ว๊อล์ค เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
I can’t be no cowgirl paradise
(ไอ แค็นท บี โน cowgirl พาราได๊ซ)

I looked at her and she looked at me
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท เฮอ แอนด์ ชี ลุ๊ค แอ็ท มี)
And I looked back and she looked back
(แอนด์ ดาย ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ ชี ลุ๊ค แบ็ค)
And we went out together for a walk
(แอนด์ วี เว็นท เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ รา ว๊อล์ค)
Her eyes were bright just like the stars
(เฮอ อาย เวอ ไบร๊ท จั๊สท ไล๊ค เดอะ สทาร์)
But she drove a pickup said she hated cars
(บั๊ท ชี ดโรฝ อะ พิกคัพ เซ็ด ชี แฮ็ท คารํ)
But loved to ride around out after dark
(บั๊ท ลัฝ ทู ไรด์ อะราวนฺดฺ เอ๊าท แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)

And I said ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(แอนด์ ดาย เซ็ด อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
Take your boots and walk out of my life
(เท้ค ยุร บู๊ท แซน ว๊อล์ค เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
I can’t be no cowgirl paradise
(ไอ แค็นท บี โน cowgirl พาราได๊ซ)

I told her redneckness has got to be a disease
(ไอ โทลด เฮอ redneckness แฮ็ส ก็อท ทู บี อะ ดีซี๊ส)
You catch it on your fingers and it just crawls right up your sleeves
(ยู แค็ทช อิท ออน ยุร ฟิ๊งเก้อร แซน ดิท จั๊สท ครอล ไร๊ท อั๊พ ยุร ซลีฝ)
Ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
I can’t be no cowgirl paradise
(ไอ แค็นท บี โน cowgirl พาราได๊ซ)

Well how she did it I’ll never know
(เวลล ฮาว ชี ดิด ดิท แอล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
But it’s been maybe 20 years or so
(บั๊ท อิทซ บีน เมบี 20 เยียร์ ออ โซ)
And she cooks the supper and I try to pay the rent
(แอนด์ ชี คุ๊ค เดอะ ซัพเพอะ แอนด์ ดาย ธราย ทู เพย์ เดอะ เร๊นท)
But I’m a traveling man don’t tie me down
(บั๊ท แอม มา แทฝเวอลิงค์ แมน ด้อนท์ ไท มี เดาน)
There’s just too much living go all around
(แดร์ จั๊สท ทู มัช ลีฝอิง โก ออล อะราวนฺดฺ)
But I can’t figure out quite where it went
(บั๊ท ไอ แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ไคว๊ แวร์ อิท เว็นท)

Then I think ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(เด็น นาย ทริ๊งค อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
Take your boots and walk out of my life
(เท้ค ยุร บู๊ท แซน ว๊อล์ค เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Ooh give back my heart chipkicker-redneck woman
(อู้ กี๊ฝ แบ็ค มาย ฮาร์ท chipkicker เรดเนก วู๊แม่น)
I can’t be no cowgirl paradise
(ไอ แค็นท บี โน cowgirl พาราได๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Back My Heart คำอ่านไทย Lyle Lovett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น