เนื้อเพลง Just Another Sunday คำอ่านไทย Guns N’ Roses

I know you’ve been dreaming about the times in our lives.
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บีน ดรีมมิง อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ซิน เอ๊า ไล้ฝ)
But I’ve been screaming in my bed late at night.
(บั๊ท แอฝ บีน ซครีมอิง อิน มาย เบ๊ด เหลท แอ็ท ไน๊ท)
A trace little needle in your stack of hay.
(อะ เทร๊ซ ลิ๊ทเทิ่ล นี๊ดเดิ้ล อิน ยุร ซแท็ค อ็อฝ เฮ)
Makes it critical to me child; that you stay.
(เม้ค ซิท คริ๊ทิคอล ทู มี ชายลํดํ ; แดท ยู สเทย์)

You’ve been in my life so long,
(ยู๊ฟ บีน อิน มาย ไล๊ฟ โซ ลอง ,)
can’t I get through to you.
(แค็นท ไอ เก็ท ทรู ทู ยู)
I touch your eyes, then it changes my life blue.
(ไอ ทั๊ช ยุร อาย , เด็น หนิด เช้งจํ มาย ไล๊ฟ บลู)
There’s something I need to say before it’s too late,
(แดร์ ซัมติง ไอ นี๊ด ทู เซย์ บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท ,)
but I won’t hold you back, while I’m begging you to stay.
(บั๊ท ไอ ว็อนท โฮลด์ ยู แบ็ค , ไวล์ แอม เบกกิง ยู ทู สเทย์)

Just another Sunday [ 4x]
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ [ 4x ])

There’s too many games in a day for a simple man to play.
(แดร์ ทู เมนอิ เกม ซิน อะ เดย์ ฟอร์ รา ซิ๊มเพิ่ล แมน ทู เพลย์)
That desperate moment in your life where you can be afraid.
(แดท เด๊สเพอเหรท โม๊เม้นท อิน ยุร ไล๊ฟ แวร์ ยู แคน บี อะเฟรด)
Don’t think your second chance will break around the band
(ด้อนท์ ทริ๊งค ยุร เซ๊คคั่น แช้นซํ วิล เบร๊ค อะราวนฺดฺ เดอะ แบนด์)
cause hearts don’t always share love on the person on the other end.
(ค๊อส ฮาร์ท ด้อนท์ ออลเว แชร์ ลัฝ ออน เดอะ เพ๊อร์ซั่น ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ เอ็นด)

You’ve been in my life so long, can’t I get through to you?
(ยู๊ฟ บีน อิน มาย ไล๊ฟ โซ ลอง , แค็นท ไอ เก็ท ทรู ทู ยู)
I touch your eyes, then it changes my life blue
(ไอ ทั๊ช ยุร อาย , เด็น หนิด เช้งจํ มาย ไล๊ฟ บลู)
There’s something I need to say before it’s too late.
(แดร์ ซัมติง ไอ นี๊ด ทู เซย์ บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)
But I won’t hold you back, while I’m begging you to stay.
(บั๊ท ไอ ว็อนท โฮลด์ ยู แบ็ค , ไวล์ แอม เบกกิง ยู ทู สเทย์)

Just another Sunday [ 2x]
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ [ 2x ])
It’s only one more Sunday
(อิทซ โอ๊นลี่ วัน โม ซันดิ)
Just another Sunday
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ)

Those are the tickets for the same plane, bring it back to me.
(โฑส อาร์ เดอะ ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ เดอะ เซม เพลน , บริง อิท แบ็ค ทู มี)
Cause feeling that same old pain, makes life a luxury.
(ค๊อส ฟีลอิง แดท เซม โอลด์ เพน , เม้ค ไล๊ฟ อะ ลั๊กซุรี่)
Take a walk away won’t end the carousel.
(เท้ค เก ว๊อล์ค อะเวย์ ว็อนท เอ็นด เดอะ แครระเซิล)
But if walking away can bring you back, then I wish you well.
(บั๊ท อิ๊ฟ วอคกิง อะเวย์ แคน บริง ยู แบ็ค , เด็น นาย วิ๊ช ยู เวลล)

You’ve been in my life so long, can’t I get through to you?
(ยู๊ฟ บีน อิน มาย ไล๊ฟ โซ ลอง , แค็นท ไอ เก็ท ทรู ทู ยู)
I touch your eyes, then it changes my life blue.
(ไอ ทั๊ช ยุร อาย , เด็น หนิด เช้งจํ มาย ไล๊ฟ บลู)
There’s something I need to say before it’s too late.
(แดร์ ซัมติง ไอ นี๊ด ทู เซย์ บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)
But I won’t hold you back, while I’m begging you to stay.
(บั๊ท ไอ ว็อนท โฮลด์ ยู แบ็ค , ไวล์ แอม เบกกิง ยู ทู สเทย์)

Just another Sunday [2x]
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ [ 2x ])
It’s only one more Sunday
(อิทซ โอ๊นลี่ วัน โม ซันดิ)
Just another Sunday
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ)
It’s just another Sunday
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ)
Just another Sunday…..
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Another Sunday คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น