เนื้อเพลง Girl I Need คำอ่านไทย Mario

Well, ?
(เวลล ,)
Mario featuring Baby Cham
(มารีโอ ฟิทจูริง เบ๊บี้ Cham)
Lookin’ for the perfect girl
(ลุคกิน ฟอร์ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เกิร์ล)
For the ladies
(ฟอร์ เดอะ เลดิส)
That’s where we stand
(แด้ท แวร์ วี สแทนด์)
Tell her, Mario
(เทลล เฮอ , มารีโอ)

I want a girl that can really blow my mind [I mean]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ริแอ็ลลิ โบลว์ มาย ไมนด์ [ ไอ มีน ])
An extraordinary one of a kind [I mean]
(แอน เอ็คซทรอดิเนริ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ [ ไอ มีน ])
A banging body like a CL5 double ” O ”
(อะ แบงกิง บ๊อดี้ ไล๊ค เก CL5 ดั๊บเบิ้ล ” โอ “)
But that ain’t all, oh no
(บั๊ท แดท เอน ดอร์ , โอ โน)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I need a girl that’s smart
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล แด้ท สมาร์ท)
[one really intelligent]
([ วัน ริแอ็ลลิ อินเท๊ลลิเจ้นท ])
A girl with heart
(อะ เกิร์ล วิธ ฮาร์ท)
[somebody who don’t take no sh*t]
([ ซัมบอดี้ ฮู ด้อนท์ เท้ค โน ฌะ *ที ])
And if you out there
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊าท แดร์)
Make yourself known [I mean]
(เม้ค ยุรเซลฟ โนน [ ไอ มีน ])
Because I’m looking for somebody
(บิคอส แอม ลุคอิง ฟอร์ ซัมบอดี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Who goin’ ride with me
(ฮู โกอิน ไรด์ วิธ มี)
Die with me
(ดาย วิธ มี)
Cry with me
(คราย วิธ มี)
Live with me
(ไล้ฝ วิธ มี)
Who goin’ go with me
(ฮู โกอิน โก วิธ มี)
To the end with me
(ทู ดิ เอ็นด วิธ มี)
That’s the kinda girl that I need
(แด้ท เดอะ กินดา เกิร์ล แดท ไอ นี๊ด)
She don’t want my money
(ชี ด้อนท์ ว้อนท มาย มั๊นนี่)
She just wants me only
(ชี จั๊สท ว้อนท มี โอ๊นลี่)
And when I need lovin’
(แอนด์ เว็น นาย นี๊ด ลัฝวิน)
She quick to put it on me
(ชี ควิค ทู พุท ดิธ ออน มี)
Mami’s a soldier and a roller [I mean]
(มัมมี ซา โซ๊ลเจ้อร์ แอนด์ อะ โรลเลอะ [ ไอ มีน ])
And that’s just the girl I need
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เกิร์ล ไอ นี๊ด)

La dee dee la dee dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี เดย์)
If you out there, girl I’m on my way
(อิ๊ฟ ยู เอ๊าท แดร์ , เกิร์ล แอม ออน มาย เวย์)
La dee dee la dee dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี เดย์)
I’m a find you one of these days
(แอม มา ไฟนด์ ยู วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)

I want a girl that can hook up a shoe [I mean]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ฮุ๊ค อั๊พ อะ ชู [ ไอ มีน ])
A Gucci sandle or them Jimmy Choo’s [I mean]
(อะ กู๊ซชี่ sandle ออ เด็ม จิมมี่ ช [ ไอ มีน ])
She could rock a pair of Timbs
(ชี เคิด ร๊อค กา แพ อ็อฝ ทิมสฺ)
Or some Air Force Ones
(ออ ซัม แอร์ ฟอร์ซ วัน)
And still look the bomb
(แอนด์ สทิลล ลุ๊ค เดอะ บอมบฺ)

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

La dee dee la dee dee dee da dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี ดี ดา ดี เดย์)
If you out there, girl I’m on my way
(อิ๊ฟ ยู เอ๊าท แดร์ , เกิร์ล แอม ออน มาย เวย์)
La dee dee la dee dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี เดย์)
I’m a find you one of these days
(แอม มา ไฟนด์ ยู วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)

[I said I got] I got material things
([ ไอ เซ็ด ดาย ก็อท ] ไอ ก็อท มะเทียเรียล ทริง)
[But that don’t matter] But that don’t matter
([ บั๊ท แดท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ] บั๊ท แดท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
[I’ll trade it all in] I’ll trade it all in
([ แอล เทรด อิท ดอร์ อิน ] แอล เทรด อิท ดอร์ อิน)
[If I could have her] If I could have her
([ อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เฮอ ] อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เฮอ)
A perfect girl in my life
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท เกิร์ล อิน มาย ไล๊ฟ)
That’ll make it right
(แธดิล เม้ค อิท ไร๊ท)

[Baby Cham]
([ เบ๊บี้ Cham ])
I need a girl with fitness,
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล วิธ ฟีทเน็ซ ,)
Look good in a dress,
(ลุ๊ค กู๊ด อิน อะ เดรส ,)
To kiss and caress
(ทู คิซ แซน คะเรซ)
I need a woman with less
(ไอ นี๊ด อะ วู๊แม่น วิธ เลซ)
Drama stress
(ดร๊าม่า สเทรสส)
No fethumaness
(โน fethumaness)
I need a female
(ไอ นี๊ด อะ ฟี๊เมล)
Who would know what to do
(ฮู เวิด โนว์ ว๊อท ทู ดู)
If the cops come through
(อิ๊ฟ เดอะ ค็อพ คัม ทรู)
Who if things get dim
(ฮู อิ๊ฟ ทริง เก็ท ดิม)
She’ll put on her Timbs
(เชลล์ พุท ออน เฮอ ทิมสฺ)
And roll with the crew
(แอนด์ โรลล วิธ เดอะ ครู)
I need a girl who smart
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล ฮู สมาร์ท)
Who thinks wit her heart
(ฮู ทริ๊งค วิท เฮอ ฮาร์ท)
When things falling apart
(เว็น ทริง ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
I need a girl if I need
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด)
A point or a part
(อะ พ๊อยท์ ออ รา พาร์ท)
She’ll donate a quart
(เชลล์ โด๊เหนท อะ ควอท)
I need a lady who will trust me
(ไอ นี๊ด อะ เล๊ดี้ ฮู วิล ทรัสท มี)
When I’m out at night
(เว็น แอม เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท)
One who when my darkest hour
(วัน ฮู เว็น มาย ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
She’s my ray of light
(ชี มาย เรย์ อ็อฝ ไล๊ท)

She don’t want my money
(ชี ด้อนท์ ว้อนท มาย มั๊นนี่)
She just wants me only
(ชี จั๊สท ว้อนท มี โอ๊นลี่)
And when I need lovin’
(แอนด์ เว็น นาย นี๊ด ลัฝวิน)
She quick to put it on me
(ชี ควิค ทู พุท ดิธ ออน มี)
Mami’s a soldier and a roller [I mean]
(มัมมี ซา โซ๊ลเจ้อร์ แอนด์ อะ โรลเลอะ [ ไอ มีน ])
And that’s just the girl I need
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เกิร์ล ไอ นี๊ด)

La dee dee la dee dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี เดย์)
If you out there, girl I’m on my way
(อิ๊ฟ ยู เอ๊าท แดร์ , เกิร์ล แอม ออน มาย เวย์)
La dee dee la dee dee dee da dee day
(ลา ดี ดี ลา ดี ดี ดี ดา ดี เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl I Need คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น