เนื้อเพลง Little America คำอ่านไทย R.E.M.

I can’t see myself at thirty, I don’t buy a lacquered thirty.
(ไอ แค็นท ซี ไมเซลฟ แอ็ท เธอทิ , ไอ ด้อนท์ บาย อะ แลคเคอะ เธอทิ)
Caught like flies, preserved for tomorrow’s jewelry, again.
(คอท ไล๊ค ไฟล์ , พรีเซิ๊ร์ฝ ฟอร์ ทูม๊อโร่ว จูเอ็ลริ , อะเกน)
Lighted in the amber yard, a green shellback, green shellback.
(ไล๊ท อิน ดิ แอมเบอะ ย๊าร์ด , อะ กรีน shellback , กรีน shellback)
Preserved for tomorrow’s eyes, in a tree beer tar-black brer sap.
(พรีเซิ๊ร์ฝ ฟอร์ ทูม๊อโร่ว อาย , อิน อะ ทรี เบีย ทา แบล๊ค brer แซ็พ)

The biggest wagon is the empty wagon is the noisiest.
(เดอะ บิ๊กเกส แว๊ก๊อน อีส ดิ เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน อีส เดอะ noisiest)
The consul, a horse, Jefferson I think we’re lost.
(เดอะ ค๊อนซัล , อะ ฮอร์ส , เจฟเฟอะซัน นาย ทริ๊งค เวีย ล็อซท)

Who will tend the farm museums?
(ฮู วิล เท็นด เดอะ ฟาร์ม มิวเซี่ยม)
Who will dust today’s belongings?
(ฮู วิล ดัสท ทูเดย์ บิลองอิงส)
Who will sweep the floors, hedging near the givens?
(ฮู วิล สวี้พ เดอะ ฟลอร์ , hedgings เนียร์ เดอะ กีฝเอ็น)
Rally round your leaders it’s the mediator season.
(แร๊ลลี่ ราวนด ยุร ลีดเออะ อิทซ เดอะ มีดิเอเทอะ ซี๊ซั่น)
Diane is on the beach, don you realize the life she’s led?
(ไดแอน อีส ออน เดอะ บีช , ด็อน ยู รีแอะไลส เดอะ ไล๊ฟ ชี เล็ด)

The biggest wagon is the empty wagon is the noisiest.
(เดอะ บิ๊กเกส แว๊ก๊อน อีส ดิ เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน อีส เดอะ noisiest)
The consul a horse, oh man I think we’re lost.
(เดอะ ค๊อนซัล อะ ฮอร์ส , โอ แมน นาย ทริ๊งค เวีย ล็อซท)

The biggest wagon is the empty wagon is the noisiest.
(เดอะ บิ๊กเกส แว๊ก๊อน อีส ดิ เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน อีส เดอะ noisiest)
A matter of course, Jefferson, Jeffer.
(อะ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ คอร์ส , เจฟเฟอะซัน , Jeffer)

Lighted in the amber yard, a green shellback, green shellback.
(ไล๊ท อิน ดิ แอมเบอะ ย๊าร์ด , อะ กรีน shellback , กรีน shellback)
Sky-lied, sty-tied, Nero pie-tied, in a tree tar-black brer sap.
(สกาย ไล , ซไท ไท , Nero ไพ ไท , อิน อะ ทรี ทา แบล๊ค brer แซ็พ)
Reason has harnessed the tame, a lodging, not stockader’s game.
(รี๊ซั่น แฮ็ส ฮาเน็ซ เดอะ เทม , อะ ลอจอิงส , น็อท stockaders เกม)
Another Greenville, another Magic Mart, Jeffer grab your fiddle.
(อะน๊าเทร่อร์ Greenville , อะน๊าเทร่อร์ แม๊จิค หมาร์ท , Jeffer แกร๊บ ยุร ฟิดเดล)

The biggest wagon is the empty wagon is the noisiest.
(เดอะ บิ๊กเกส แว๊ก๊อน อีส ดิ เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน อีส เดอะ noisiest)
The consul a horse, Jefferson I think we’re lost.
(เดอะ ค๊อนซัล อะ ฮอร์ส , เจฟเฟอะซัน นาย ทริ๊งค เวีย ล็อซท)

The biggest wagon is the empty wagon is the noisiest.
(เดอะ บิ๊กเกส แว๊ก๊อน อีส ดิ เอ๊มพที่ แว๊ก๊อน อีส เดอะ noisiest)
The consul a horse, Jefferson I think we’re lost.
(เดอะ ค๊อนซัล อะ ฮอร์ส , เจฟเฟอะซัน นาย ทริ๊งค เวีย ล็อซท)
Lost.
(ล็อซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little America คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น