เนื้อเพลง Baby’s Got a Brand New Hairdo คำอ่านไทย Elvis Costello

Baby’s got a brand-new hairdoand doesn’t she look so nice?
(เบ๊บี้ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว hairdoand ดัสอินท ชี ลุ๊ค โซ ไน๊ซ์)
She said everything that she cares toshe said it not once but twice
(ชี เซ็ด เอ๊วี่ติง แดท ชี แคร์ toshe เซ็ด ดิท น็อท วั๊นซ บั๊ท ทไวซ)
She said it doesn’t matter unless it’s her matters
(ชี เซ็ด ดิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อันเล๊ซ อิทซ เฮอ แม๊ทเท่อร์)
WellI don’t care ’bout all
(WellI ด้อนท์ แคร์ เบาท ดอร์)
The girl that used to love itand the girl I still hate
(เดอะ เกิร์ล แดท ยู๊ส ทู ลัฝ itand เดอะ เกิร์ล ไอ สทิลล เฮท)

Baby’s got a brand-new hairdoand doesn’t she look so fine?
(เบ๊บี้ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว hairdoand ดัสอินท ชี ลุ๊ค โซ ไฟน)
She said everything that she used to
(ชี เซ็ด เอ๊วี่ติง แดท ชี ยู๊ส ทู)
Except she’s picking your heartnot mine
(เอ็กเซ๊พท ชี พีคคิงส ยุร heartnot ไมน์)
She said ” it doesn’t matter unless I say it matters ”
(ชี เซ็ด ” อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อันเล๊ซ ซาย เซย์ อิท แม๊ทเท่อร์ “)
She said pretty pink things on silver platters
(ชี เซ็ด พริ๊ทที่ พิ๊งค ทริง ออน ซิ๊ลเฝ่อร พแลทเทอะ)
I don’t care about all the moms and dads
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ มัม แซน แด๊ด)
The girl that used to love itand girl I still hate
(เดอะ เกิร์ล แดท ยู๊ส ทู ลัฝ itand เกิร์ล ไอ สทิลล เฮท)
She’s the girl that used to love itand the girl I still hate
(ชี เดอะ เกิร์ล แดท ยู๊ส ทู ลัฝ itand เดอะ เกิร์ล ไอ สทิลล เฮท)

Baby’s got a brand-new hairdoand doesn’t she look so good?
(เบ๊บี้ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว hairdoand ดัสอินท ชี ลุ๊ค โซ กู๊ด)
She looks like Jennifer Harlowsaid I wish you would
(ชี ลุ๊ค ไล๊ค เจนนีเฟอร์ Harlowsaid ดาย วิ๊ช ยู เวิด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด)
Baby’s got a brand new hairdoI wonder what’s left inside
(เบ๊บี้ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว hairdoI วั๊นเด้อร ว๊อท เล๊ฟท อิ๊นไซด์)
She used to meet me at The Mens roombefore she learned how to be snide
(ชี ยู๊ส ทู มี๊ท มี แอ็ท เดอะ เม็น roombefore ชี เลิร์น ฮาว ทู บี สนายด์)
She walks in the place and everybody scatters
(ชี ว๊อล์ค ซิน เดอะ เพลส แอนด์ เอวี่บอดี้ ซแคทเทอะ)
I don’t care about all the martin dress
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ มาทิน เดรส)
She’s the girl who used to love it and the girl I used to hate
(ชี เดอะ เกิร์ล ฮู ยู๊ส ทู ลัฝ อิท แอนด์ เดอะ เกิร์ล ไอ ยู๊ส ทู เฮท)
She’s the…
(ชี เดอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby’s Got a Brand New Hairdo คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น