เนื้อเพลง Corporate Cloning คำอ่านไทย Fear Factory

A Clone force mass produced
(อะ โคโลน ฟอร์ซ มาซ โพรดิ๊วซ)
Simulate, introduce
(ซิ๊มูเหลท , อินโทรดิ๊วซ)
Delinquint, rank and file
(Delinquint , แร๊งค แอนด์ ไฟล์)
Incodent, stamped and styled
(Incodent , สแทมพ์ แอนด์ สไทล์)

Ill-affected progeny
(แอล แอฟเฟค พรอจเอะนิ)
Tasteless iconography [x2]
(เทซทเล็ซ iconography [ x2 ])

A half-life in the line
(อะ ฮาล์ฟ ไล๊ฟ อิน เดอะ ไลน์)
Industry, by design
(อิ๊นดัสทรี่ , บาย ดีไซนํ)
Plastic thoughts in my mind
(พแลซทิค ธอท ซิน มาย ไมนด์)
Thus begins my demise
(ฑัซ บีกิน มาย ดิไมส)

This year’s model dims and fades
(ดิส เยียร์ โม๊เด็ล ดิม แซน เฟด)
Last year’s model is erased [x2]
(ล๊าสท เยียร์ โม๊เด็ล อีส อีเรส [ x2 ])

Prototype
(โพร๊โท่ไท๊พ)
By design
(บาย ดีไซนํ)
Prototype
(โพร๊โท่ไท๊พ)
Stand in line
(สแทนด์ อิน ไลน์)

[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)
[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)

Life and sex share a mind
(ไล๊ฟ แอนด์ เซ็กซ แชร์ อะ ไมนด์)
Deviance is a crime
(Deviance อีส ซา ไคร์ม)
Delinquint, rank and file
(Delinquint , แร๊งค แอนด์ ไฟล์)
Incodent, stamped and styled
(Incodent , สแทมพ์ แอนด์ สไทล์)

Ill-affected progeny
(แอล แอฟเฟค พรอจเอะนิ)
Tasteless iconography
(เทซทเล็ซ iconography)
This years model dims and fades
(ดิส เยียร์ โม๊เด็ล ดิม แซน เฟด)
Last years model is erased
(ล๊าสท เยียร์ โม๊เด็ล อีส อีเรส)

Prototype
(โพร๊โท่ไท๊พ)
By design
(บาย ดีไซนํ)
Prototype
(โพร๊โท่ไท๊พ)
Stand in line
(สแทนด์ อิน ไลน์)

[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)
[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)
Another fallen icon
(อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)

Sometimes I wish I were deaf and blind [x4]
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ เวอ ดี๊ฟ แอนด์ ไบลนฺดฺ [ x4 ])

[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)
[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)

[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน)
[Fading] Another fading idol
([ เฟดิง ] อะน๊าเทร่อร์ เฟดิง ไอ๊ด้อล)
[Falling] Another fallen icon….Icon
([ ฟ๊อลิง ] อะน๊าเทร่อร์ ฟอลเล็น ไอ๊ค่อน ไอ๊ค่อน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Corporate Cloning คำอ่านไทย Fear Factory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น