เนื้อเพลง Come on-a My House คำอ่านไทย Bette Midler

Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you candy.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู แค๊นดี้)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู)
apple and a plum and an apricot or two, ah!
(แอพ แอนด์ อะ พลัม แอนด์ แอน apricot ออ ทู , อา !)

Come on-a my house, my house come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส คัมมอน)
Come on-a my house, my house-a come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส อะ คัมมอน)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู)
figs and dates and grapes and a cake, ah!
(ฟิก แซน เดท แซน เกร๊พ แซน อะ เค้ก , อา !)

Come on-a my house, my house-a come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส อะ คัมมอน)
Come on-a my house, my house come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส คัมมอน)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you candy.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู แค๊นดี้)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you everything.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)

Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you Christmas tree.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู ครีซมัซ ทรี)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู)
marriage ring and a pomegranate, too, ah!
(แมริจ ริง แอนด์ อะ พอมกแรนิท , ทู , อา !)

Come on-a my house, my house come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส คัมมอน)
Come on-a my house, my house come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส คัมมอน)
Come on-a my house, my house I’m-a gonna give a you
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส แอม มา กอนนะ กี๊ฝ อะ ยู)
peach and a pear and I love your hair, ah!
(พีช แอนด์ อะ แพ แอนด์ ดาย ลัฝ ยุร แฮร์ , อา !)

Come on-a my house, my house-a come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส อะ คัมมอน)
Come on-a my house, my house-a come on.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส อะ คัมมอน)
Come on-a my house, my house, I’m gonna give you an Easter egg.
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม กอนนะ กี๊ฝ ยู แอน อีซเทอะ เอ้กก)
Come on-a my house, my house, I’m-a gonna give you
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส , แอม มา กอนนะ กี๊ฝ ยู)
everything, everything, everything.
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

Come on-a my house!
(คัมมอน อะ มาย เฮ้าส !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come on-a My House คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น