เนื้อเพลง In for Life คำอ่านไทย Terror Squad

[Big Punisher]
([ บิ๊ก Punisher ])
Don’t even move a muscle
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น มู๊ฝ อะ มั๊สเคิ่ล)
Clap at ya feet, blast ya boot buckle
(คแล็พ แอ็ท ยา ฟีท , บลาสทํ ยา บู๊ท บัคเคิล)
Cowboy style, dance b*tch, do the hustle
(แควบอย สไทล์ , แด๊นซ์ บี *tch , ดู เดอะ เฮสเซล)
Let me see you sweat, follow the leader through the streets of death
(เล็ท มี ซี ยู สเว็ท , ฟ๊อลโล่ว เดอะ ลีดเออะ ทรู เดอะ สทรีท อ็อฝ เด้ท)
Piece the bits together till you come up wit at least a brick
(พี๊ซ เดอะ บิท ทูเก๊ทเธ่อร์ ทิลล์ ยู คัม อั๊พ วิท แอ็ท ลีซท ดา บริ๊ค)
Then we can flip that, sip Henny and kick back
(เด็น วี แคน ฟลิพ แดท , ซิพ เฮนนี่ แอนด์ คิ๊ค แบ็ค)
Chit-chat real quick, how we gon’ split that
(ชิท แชท เรียล ควิค , ฮาว วี ก็อน สพลิ๊ท แดท)
I suggest that we bubble it all
(ไอ ซั๊กเจสท แดท วี บั๊บเบิ้ล อิท ดอร์)
Cop a bundle of raw, start small, see if we can double the score
(ค็อพ อะ บั๊นเดิ้ล อ็อฝ รอว์ , สท๊าร์ท สมอลล์ , ซี อิ๊ฟ วี แคน ดั๊บเบิ้ล เดอะ สคอร์)
I stumble across my share of obtsacles
(ไอ แสตมเบิล อะคร๊อส มาย แชร์ อ็อฝ obtsacles)
Staring death dead in the opticals
(ซแทริง เด้ท เด้ด อิน ดิ อ็อพติคัล)
Cuz I’m never scared of the impossible
(คัซ แอม เน๊เฝ่อร์ ซคา อ็อฝ ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Ask the rasta dudes if our gonga ain’t the tightest
(อาสคฺ เดอะ rasta ดยูด อิ๊ฟ เอ๊า gonga เอน เดอะ tightest)
Ask the pasta dudes if our china ain’t the whitest
(อาสคฺ เดอะ pasta ดยูด อิ๊ฟ เอ๊า ไชนะ เอน เดอะ ไวเดด)
and none of my prostitutes vaginas got the virus
(แอนด์ นัน อ็อฝ มาย พร๊อซซิทิ้วท ฝะไจนะ ก็อท เดอะ ไฝ๊หรัซ)
If you see one in the hospital you could bet it was violence
(อิ๊ฟ ยู ซี วัน อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล ยู เคิด เบ๊ท ดิธ วอส ไฝโอะเล็นซ)
That’s the science, my alliance is Terror Squad
(แด้ท เดอะ ไซ๊แอ้นซ , มาย แอ็ลไลแอ็นซ อีส เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด)
If there’s a god, show me sign so I can share my scars
(อิ๊ฟ แดร์ ซา ก๊อด , โชว์ มี ซายน โซ ไอ แคน แชร์ มาย ซคา)

Chorus [Prospect]
(ค๊อรัส [ พร๊อสเพ็คท ])
We in for life, ready to fight, my twins is hype
(วี อิน ฟอร์ ไล๊ฟ , เร๊ดี้ ทู ไฟ้ท , มาย ทวิน ซิส เฮฝ)
Better get it right or get deaded on sight
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ดิธ ไร๊ท ออ เก็ท เด้ด ออน ไซ๊ท)
So take flight, make one mistake and pay twice
(โซ เท้ค ฟไลท , เม้ค วัน มิสเท้ค แอนด์ เพย์ ทไวซ)
Cuz sh*t is trife, lose your life just tryin to break night
(คัซ ฌะ *ที อีส ทริฟ , ลู้ส ยุร ไล๊ฟ จั๊สท ทายอิน ทู เบร๊ค ไน๊ท)
We in for life, under the lights but I’m outta sight
(วี อิน ฟอร์ ไล๊ฟ , อั๊นเด้อร เดอะ ไล๊ท บั๊ท แอม เอ๊าตา ไซ๊ท)
When I write sometimes I wonder if it’s outta spite
(เว็น นาย ไร๊ท ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิทซ เอ๊าตา ซไพท)
I like livin on the edge, sippin strippers at the wedge
(ไอ ไล๊ค ลีฝอิน ออน ดิ เอจ , ซิบปิ่น strippers แอ็ท เดอะ เว็จ)
Sharin spritsers, gettin head, it’s the life we live
(Sharin spritsers , เกดดิน เฮด , อิทซ เดอะ ไล๊ฟ วี ไล้ฝ)

[Triple Seis]
([ ทริ๊พเพิ่ล เซอิ ])
Play the corners at night, away from the fortunate lifes
(เพลย์ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แอ็ท ไน๊ท , อะเวย์ ฟรอม เดอะ ฟอชุนิท ไล๊ฟ)
For the gunplay, thugs auction the heist
(ฟอร์ เดอะ gunplay , ธัก อ๊อคชั่น เดอะ heist)
Slugs put you in a coffin for life
(ซลัก พุท ยู อิน อะ ค๊อฟฟิน ฟอร์ ไล๊ฟ)
It’s bug how they put you on ice
(อิทซ บั๊ก ฮาว เด พุท ยู ออน ไอ๊ซ์)
For the love, the money ain’t right
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ , เดอะ มั๊นนี่ เอน ไร๊ท)
Haters’ll grudge, pay you like a mummy at night
(Hatersll กรัจ , เพย์ ยู ไล๊ค เก มัมมิ แอ็ท ไน๊ท)
Stiff as a d*ck, told you when to quit from this sh*t
(ซทิฟ แอส ซา d*ck , โทลด ยู เว็น ทู ควิท ฟรอม ดิส ฌะ *ที)
Got hit, cuz you was quick to split loot wit ya b*tch
(ก็อท ฮิท , คัซ ยู วอส ควิค ทู สพลิ๊ท ลูท วิท ยา บี *tch)
Get a coupe and a six, but never troop in the mix
(เก็ท ดา คูเพ แอนด์ อะ ซิกซ์ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ทรู๊พ อิน เดอะ มิกซ์)
It seems foul, ? n*ggas while the cream pile
(อิท ซีม เฟาล , เอ็น *ggas ไวล์ เดอะ ครีม ไพล์)
Didn’t give a f*ck, talkin tough ” Look at me now ”
(ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , ทอคกิ่น ทั๊ฟ ” ลุ๊ค แกท มี นาว “)
Shockin the world, should’ve been on top of your girl
(Shockin เดอะ เวิลด , ชูดดิฝ บีน ออน ท๊อพ อ็อฝ ยุร เกิร์ล)
She gon’ do you in, turn around and rock your world
(ชี ก็อน ดู ยู อิน , เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ร๊อค ยุร เวิลด)
For petty dough, n*ggas on the streets already know
(ฟอร์ เพททิ โด , เอ็น *ggas ออน เดอะ สทรีท ออลเร๊ดี้ โนว์)
You about to go, movin on your block just to stop the flow
(ยู อะเบ๊าท ทู โก , มูฝวิน ออน ยุร บล๊อค จั๊สท ทู สท๊อพ เดอะ โฟลว์)
We about to blow, step up in rank
(วี อะเบ๊าท ทู โบลว์ , สเท็พ อั๊พ อิน แร๊งค)
Step off the bank, n*ggas done f*cked up to think
(สเท็พ ออฟฟ เดอะ แบ๊งค , เอ็น *ggas ดัน เอฟ *cked อั๊พ ทู ทริ๊งค)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Prospect]
([ พร๊อสเพ็คท ])
Aiyyo I hold the pain, like my body was numb wit novacaine
(เออายเอว ไอ โฮลด์ เดอะ เพน , ไล๊ค มาย บ๊อดี้ วอส นัมบ์ วิท โนฝเวเคน)
No one can fold the name, Terror Squad a soldier game
(โน วัน แคน โฟลด เดอะ เนม , เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด อะ โซ๊ลเจ้อร์ เกม)
Already know the game, Prospect the quote of fame
(ออลเร๊ดี้ โนว์ เดอะ เกม , พร๊อสเพ็คท เดอะ โควท อ็อฝ เฟม)
Touch up a older dame, and confirm the motor train
(ทั๊ช อั๊พ อะ โอลเดอะ เดม , แอนด์ คอนเฟิร์ม เดอะ ม๊อเท่อร์ เทรน)
My vocals’ll slow your brain
(มาย vocalsll สโลว์ ยุร เบรน)
I’m comin at you like a boa-crane
(แอม คัมอิน แอ็ท ยู ไล๊ค เก โบอะ คเรน)
Even through the cold and rain, I penetrate through all weather
(อี๊เฝ่น ทรู เดอะ โคลด์ แอนด์ เรน , ไอ พิ๊นิเทรท ทรู ออล เว๊เธ่อร)
Eliminate who you call better
(อิลิ๊มิเหนท ฮู ยู คอลลํ เบ๊ทเท่อร์)
It’s all ” shut up shut up ” , I’ll leave your car wet up
(อิทซ ซอร์ ” ชั๊ท อั๊พ ชั๊ท อั๊พ ” , แอล ลี๊ฝ ยุร คารํ เว๊ท อั๊พ)

[Cuban Link]
([ คยูแบ็น ลิ๊งค ])
Set it off, we all together, gettin cheddar livin better
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ , วี ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ , เกดดิน เชเดอร์ ลีฝอิน เบ๊ทเท่อร์)
Sippin amarettos, whippin the Vette instead of a Jetta
(ซิบปิ่น amarettos , whippin เดอะ เวดทฺ อินสเท๊ด อ็อฝ อะ เจ๊ดดา)
Dead up, never let up bet up, we settle vendettas
(เด้ด อั๊พ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท อั๊พ เบ๊ท อั๊พ , วี เซ็ทเทิ่ล เฝ็นเดททะ)
Ghetto dwellers, y’all better duck when I let off the beretta
(เกทโท dwellers , ยอล เบ๊ทเท่อร์ ดั๊ค เว็น นาย เล็ท ออฟฟ เดอะ เบอเรทดา)
Hit em up, yet I’m the terror that America wants dead
(ฮิท เอ็ม อั๊พ , เย๊ท แอม เดอะ เท๊อร์เร่อร์ แดท อะเมริคะ ว้อนท เด้ด)
A blunt head turnin punks red when I pump lead
(อะ บลันท เฮด เทินนิน พรัค เร้ด เว็น นาย พั๊มพ ลี๊ด)
I stomp a hole through your chest
(ไอ สตอมพฺ อะ โฮล ทรู ยุร เชสทํ)
Grab your soul, mold ya flesh
(แกร๊บ ยุร โซล , โมลด์ ยา เฟลช)
Hold ya breath cuz your next stop is death
(โฮลด์ ยา บรี๊ทฺรฺ คัซ ยุร เน๊กซท สท๊อพ อีส เด้ท)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah yeah, we in for mothaf*ckin like, ya heard me?
(เย่ เย่ , วี อิน ฟอร์ mothaf*ckin ไล๊ค , ยา เฮิด มี)
See you n*ggas creepin over there
(ซี ยู เอ็น *ggas คลีพปิน โอ๊เฝ่อร แดร์)
Thinkin y’all n*ggas could cut corners, get around
(ติ้งกิน ยอล เอ็น *ggas เคิด คัท ค๊อร์เน่อร์ , เก็ท อะราวนฺดฺ)
N*gga this is the mothaf*ckin T-Squaders
(เอ็น *gga ดิส ซิส เดอะ mothaf*ckin ที Squaders)
We will BUY YOU mothaf*ckas, simple as that
(วี วิล บาย ยู mothaf*ckas , ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
So-called mothaf*ckin rap killas, rap pimps
(โซ คอลลํ mothaf*ckin แร็พ คิวลา , แร็พ พิมพ)
N*ggas is B*TCHES to me, simple as that
(เอ็น *ggas ซิส บี *TCHES ทู มี , ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Mothaf*ckin Terror Squad
(Mothaf*ckin เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด)
Since the mothaf*ckin early 80’s until
(ซิ๊นซ เดอะ mothaf*ckin เอ๊อรํลี่ 80s อันทิล)
WHAT! You better ask somebody
(ว๊อท ! ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ ซัมบอดี้)
This the real sh*t here, NO ONE REALER!!
(ดิส เดอะ เรียล ฌะ *ที เฮียร , โน วัน REALER ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In for Life คำอ่านไทย Terror Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น