เนื้อเพลง His Story คำอ่านไทย TLC

Yo, this is a story of a male female threat to society
(โย , ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ อะ เมล ฟี๊เมล เทร๊ท ทู โซไซ๊ที่)
You know being misjudged and not respected for what we are
(ยู โนว์ บีอิง มิซจัจ แอนด์ น็อท เรสเพ๊คท ฟอร์ ว๊อท วี อาร์)
But I want to send this special shout out to my girl Tawana Brawley
(บั๊ท ไอ ว้อนท ทู เซ็นด ดิส สเพ๊เชี่ยล เช๊าท เอ๊าท ทู มาย เกิร์ล Tawana Brawley)
Cause no matter what we say or what we do
(ค๊อส โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี เซย์ ออ ว๊อท วี ดู)
They’ll always believe his story [ow]
(เด๊ว ออลเว บีลี๊ฝ ฮิส สท๊อรี่ [ เอ้า ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
His story [yeahee, yeahee, yeahee]
(ฮิส สท๊อรี่ [ yeahee , yeahee , yeahee ])
Hist story [ow]
(Hist สท๊อรี่ [ เอ้า ])
They’re gonna believe
(เดรว กอนนะ บีลี๊ฝ)
His story
(ฮิส สท๊อรี่)
His story
(ฮิส สท๊อรี่)

Why does it have to be that we get labeled for what we do
(วาย โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี แดท วี เก็ท เล๊เบ้ล ฟอร์ ว๊อท วี ดู)
It’s hard enough for us to be ourselves without being used
(อิทซ ฮาร์ด อีน๊าฟ ฟอร์ อัซ ทู บี เอารเซลฝส วิธเอ๊าท บีอิง ยู๊ส)
Girls have an image too
(เกิร์ล แฮ็ฝ แอน อิ๊มเมจ ทู)
But when they get mad at you
(บั๊ท เว็น เด เก็ท แม้ด แอ็ท ยู)
There is no telling what they’ll say to hurt you
(แดร์ อีส โน เทลลิง ว๊อท เด๊ว เซย์ ทู เฮิร์ท ยู)

This is a story of a male female threat to society
(ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ อะ เมล ฟี๊เมล เทร๊ท ทู โซไซ๊ที่)
Why you wanna go and tell a lie on me? [yeahee, yeah, oooh]
(วาย ยู วอนนา โก แอนด์ เทลล อะ ไล ออน มี [ yeahee , เย่ , อู้ ])

His story over mine his story will be his story
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์ ฮิส สท๊อรี่ วิล บี ฮิส สท๊อรี่)
And my story is a waste of time [aaaah-aah-aah]
(แอนด์ มาย สท๊อรี่ อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์ [ aaaah aah aah ])
They’re gonna believe
(เดรว กอนนะ บีลี๊ฝ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Sometimes I feel like there is no reason for me to explain
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค แดร์ อีส โน รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู เอ็กซเพลน)
No matter how much we complain
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว มัช วี คอมเพลน)
You know it all stays the same
(ยู โนว์ อิท ดอร์ สเทย์ เดอะ เซม)
They try to call us freaks
(เด ธราย ทู คอลลํ อัซ ฟรี๊ค)
Why does it have to be
(วาย โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี)
We can’t get justified until we speak up [oooh]
(วี แค็นท เก็ท จั๊สทิฟาย อันทิล วี สพี๊ค อั๊พ [ อู้ ])

This is a story of a male female threat to society
(ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ อะ เมล ฟี๊เมล เทร๊ท ทู โซไซ๊ที่)
Why you wanna go and tell a lie on me? [yeahee, yeah, oooh]
(วาย ยู วอนนา โก แอนด์ เทลล อะ ไล ออน มี [ yeahee , เย่ , อู้ ])

His story over mine his story will be his story
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์ ฮิส สท๊อรี่ วิล บี ฮิส สท๊อรี่)
And my story is a waste of time [aaaah-aah-aah]
(แอนด์ มาย สท๊อรี่ อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์ [ aaaah aah aah ])
[You know it’s just a waste of my time]
([ ยู โนว์ อิทซ จั๊สท ดา เวซท อ็อฝ มาย ไทม์ ])
They’re gonna believe
(เดรว กอนนะ บีลี๊ฝ)
His story over mine
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์)
So what you gonna do
(โซ ว๊อท ยู กอนนะ ดู)
Don’t let it take over you [hey]
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เท้ค โอ๊เฝ่อร ยู [ เฮ ])
My story is a waste of time
(มาย สท๊อรี่ อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์)

It’s hard enough to be ourselves without being used
(อิทซ ฮาร์ด อีน๊าฟ ทู บี เอารเซลฝส วิธเอ๊าท บีอิง ยู๊ส)
So yo take it from me
(โซ โย เท้ค อิท ฟรอม มี)
Don’t be a victim of society
(ด้อนท์ บี อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ โซไซ๊ที่)
You can’t put yourself in a position to be neglected
(ยู แค็นท พุท ยุรเซลฟ อิน อะ โพซิ๊ชั่น ทู บี เน็กเล๊คท)
And disrespected
(แอนด์ ดิซริซเพคท)
You have to do what’s not expected
(ยู แฮ็ฝ ทู ดู ว๊อท น็อท เอ็กซเพ็คท)
Alright
(ออลไร๊ท)
Or all be his story
(ออ ออล บี ฮิส สท๊อรี่)

His story over mine
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์)
His story will be his story
(ฮิส สท๊อรี่ วิล บี ฮิส สท๊อรี่)

[This is a story of] how could you do this to us
([ ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ ] ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู อัซ)
They’re gonna believe
(เดรว กอนนะ บีลี๊ฝ)
His story over mine
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์)
His story will be his story and
(ฮิส สท๊อรี่ วิล บี ฮิส สท๊อรี่ แอนด์)
My story is a waste of time
(มาย สท๊อรี่ อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์)
They’re gonna believe
(เดรว กอนนะ บีลี๊ฝ)
His story over mine
(ฮิส สท๊อรี่ โอ๊เฝ่อร ไมน์)
His story will be his story
(ฮิส สท๊อรี่ วิล บี ฮิส สท๊อรี่)
And my story is a waste of time
(แอนด์ มาย สท๊อรี่ อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์)
You’re gonna believe
(ยัวร์ กอนนะ บีลี๊ฝ)

This is a story of a male female threat to society
(ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ อ็อฝ อะ เมล ฟี๊เมล เทร๊ท ทู โซไซ๊ที่)
Why you wanna go and tell a lie on me? [yeah, yeah]
(วาย ยู วอนนา โก แอนด์ เทลล อะ ไล ออน มี [ เย่ , เย่ ])
This is a story [peace, love and hair and grease from TLC] of a male
(ดิส ซิส ซา สท๊อรี่ [ พี๊ซ , ลัฝ แอนด์ แฮร์ แอนด์ กรีซ ฟรอม TLC ] อ็อฝ อะ เมล)
Female threat to society
(ฟี๊เมล เทร๊ท ทู โซไซ๊ที่)
Why you wanna go tell a lie on me? [yeahee, yeahee, ho]
(วาย ยู วอนนา โก เทลล อะ ไล ออน มี [ yeahee , yeahee , โฮ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง His Story คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น