เนื้อเพลง Hate คำอ่านไทย HeadStrong

Hate is my mind!
(เฮท อีส มาย ไมนด์ !)
Hate is my feelings .. FOR YOU!
(เฮท อีส มาย ฟีลอิง ฟอร์ ยู !)
Hate is my soul!
(เฮท อีส มาย โซล !)
I HATE YOU!!
(ไอ เฮท ยู ! !)

There’s a very strong feeling
(แดร์ ซา เฝ๊รี่ สทรอง ฟีลอิง)
It crawls within
(อิท ครอล วิธอิน)
It makes my blood boil,
(อิท เม้ค มาย บลัด บอยลฺ ,)
It burns the skin
(อิท เบิร์น เดอะ สกิน)
And when you think its all over,
(แอนด์ เว็น ยู ทริ๊งค อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร ,)
its just building up
(อิทซ จั๊สท บีลดิง อั๊พ)
And you scream and yell that you dont give a f*ck!
(แอนด์ ยู สครีม แอนด์ เยลล แดท ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck !)
And you rage and you scream as you thrash about,
(แอนด์ ยู เร้จ แอนด์ ยู สครีม แอส ยู ธแร็ฌ อะเบ๊าท ,)
and you think and you hope that someone can help you out
(แอนด์ ยู ทริ๊งค แอนด์ ยู โฮพ แดท ซัมวัน แคน เฮ้ลพ ยู เอ๊าท)
And the feeling is hate!!
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง อีส เฮท ! !)
Theres nothing you can do!
(แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู !)
The feeling is hate!
(เดอะ ฟีลอิง อีส เฮท !)
I Hate You!!
(ไอ เฮท ยู ! !)

Hate is my mind!
(เฮท อีส มาย ไมนด์ !)
Hate is my feeling for you!
(เฮท อีส มาย ฟีลอิง ฟอร์ ยู !)
Hate is my soul!
(เฮท อีส มาย โซล !)
I f*ckin hate you!!
(ไอ เอฟ *ckin เฮท ยู ! !)

You failed to understand!
(ยู เฟล ทู อั๊นเด้อรสแทนด !)
[just what im going through]
([ จั๊สท ว๊อท แอม โกอิ้ง ทรู ])
You failed to help!
(ยู เฟล ทู เฮ้ลพ !)
[why didnt you?]
([ วาย ดิ๊นอิน ยู ])
MY anger builds up!
(มาย แอ๊งเก้อร บิ้ลดํ อั๊พ !)
My face is turning red!
(มาย เฟซ อีส เทินนิง เร้ด !)
The hate rises in me!
(เดอะ เฮท ไร๊ส ซิน มี !)
Then the feeling goes dead …
(เด็น เดอะ ฟีลอิง โกซ เด้ด)

Take a deep breath
(เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ)
[calm your ass down]
([ คาลํม ยุร อาซ เดาน ])
get color in your face again
(เก็ท คัลเออะ อิน ยุร เฟซ อะเกน)
[its never worth it to get so mad]
([ อิทซ เน๊เฝ่อร์ เวิร์ธ อิท ทู เก็ท โซ แม้ด ])
Count back from 10…
(เค้าทํ แบ็ค ฟรอม 10)
[dont do it again]
([ ด้อนท์ ดู อิท อะเกน ])
TOO LATE!
(ทู เหลท !)

HATE IS MY MIND!
(เฮท อีส มาย ไมนด์ !)
HATE IS MY FEELING FOR YO!
(เฮท อีส มาย ฟีลอิง ฟอร์ โย !)
HATE IS MY SOUL!
(เฮท อีส มาย โซล !)
i hate you.
(ไอ เฮท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hate คำอ่านไทย HeadStrong

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น