เนื้อเพลง With A Little Luck คำอ่านไทย Paul McCartney

With a Little Luck, we can help it out
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วี แคน เฮ้ลพ อิท เอ๊าท)
We can make this whole damn thing work out
(วี แคน เม้ค ดิส โฮล แดมนํ ทริง เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
With a Little Luck, we can lay it down
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วี แคน เลย์ อิท เดาน)
Can’t you feel the town exploding
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ ทาวน์ เอ๊กโพรดิง)

There is no end to what we can do together [together]
(แดร์ อีส โน เอ็นด ทู ว๊อท วี แคน ดู ทูเก๊ทเธ่อร์ [ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
There is no end [there is no end, there is no end]
(แดร์ อีส โน เอ็นด [ แดร์ อีส โน เอ็นด , แดร์ อีส โน เอ็นด ])
The willow turns his back on inclement weather
(เดอะ วีลโล เทิร์น ฮิส แบ็ค ออน อินคเลมเอ็นท เว๊เธ่อร)
and if he can do it, we can do it, just me and you
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี แคน ดู อิท , วี แคน ดู อิท , จั๊สท มี แอนด์ ยู)

and a little luck, we can clear it up
(แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วี แคน เคลียร์ อิท อั๊พ)
We can bring it in for a landing
(วี แคน บริง อิท อิน ฟอร์ รา แลนดิง)
With a Little Luck, we can turn it on
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วี แคน เทิร์น หนิด ออน)
there can be no misunderstanding.
(แดร์ แคน บี โน มิซันเดอร์สแตนดิง)

With a Little Luck, With a Little Luck, With a Little Luck,
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค ,)
a little luck, a little luck.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค)
With a Little Luck, With a Little Luck, With a Little Luck,
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค ,)
a little luck, a little luck. [repeat and fade]
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัค [ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With A Little Luck คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น