เนื้อเพลง Rudeboy Pledge คำอ่านไทย Baby Cham

The road to success is not straight, there’s a curve called failure
(เดอะ โร้ด ทู ซัคเซสส ซิส น็อท สเทร๊ท , แดร์ ซา เคอร์ฟ คอลลํ เฟลเยอะ)
A loop called confusion, speed bumps called friends
(อะ ลูพ คอลลํ ค็อนฟยูฉัน , สพี๊ด บั๊มพํ คอลลํ เฟรน)
And red light called enemies, caution signs called family
(แอนด์ เร้ด ไล๊ท คอลลํ อียีมีสฺ , ค๊อชั่น ซายน คอลลํ แฟ๊มิลี่)
And flat tires called jacks, but if you have a spare called determination
(แอนด์ แฟลท ไทร์ คอลลํ แจ็ค , บั๊ท อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ อะ สแพร์ คอลลํ ดิเทอมิเนฌัน)
And an engine called perserverance, with insurance called faith
(แอนด์ แอน เอ๊นจิ้น คอลลํ perserverance , วิธ อินฌูแร็นซ คอลลํ เฟท)
And the drive to make it, you’ll reach a place called success
(แอนด์ เดอะ ไดร๊ฝ ทู เม้ค อิท , โยว รี๊ช อะ เพลส คอลลํ ซัคเซสส)
Can you hear me?! Dat one yah a fi di ghetto youth dem
(แคน ยู เฮียร มี ! แดซ วัน ยา อะ ฟาย ได เกทโท ยู๊ธ เดม)
Yo star this a murder! Man a ghetto youth fi life, yo
(โย สทาร์ ดิส ซา เม๊อร์เด้อร์ ! แมน อะ เกทโท ยู๊ธ ฟาย ไล๊ฟ , โย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I, can-not forget where I come, from
(ไอ , แคน น็อท ฟอร์เก๊ท แวร์ ไอ คัม , ฟรอม)
No ‘mount of money can’t change, man, still blaze di skunk
(โน เมานท อ็อฝ มั๊นนี่ แค็นท เช้งจํ , แมน , สทิลล เบลซ ได ซคังค)
But some leave di ghetto get rich and turn punk
(บั๊ท ซัม ลี๊ฝ ได เกทโท เก็ท ริ๊ช แอนด์ เทิร์น พรัค)
But I, won’t, forget my roots cause I, don’t, worship money
(บั๊ท ไอ , ว็อนท , ฟอร์เก๊ท มาย รู๊ท ค๊อส ไอ , ด้อนท์ , เวอฌิพ มั๊นนี่)
That’s not what counts, kill or be killed
(แด้ท น็อท ว๊อท เค้าทํ , คิลล์ ออ บี คิลล์)
Somehow I have to buy mama house pon di hill
(ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู บาย มามะ เฮ้าส pon ได ฮิลล์)

I’ve been through struggles and wars
(แอฝ บีน ทรู สทรั๊กเกิ้ล แซน วอร์)
I mon survive it with justa few scars
(ไอ มอง เซอร์ไฝ๊ฝ อิท วิธ justa ฟิว ซคา)
Nuff man dead some gone behind bars
(นัฟ แมน เด้ด ซัม กอน บีฮายน์ บาร์)
So right now real ghetto yutes don’t fear police cars
(โซ ไร๊ท นาว เรียล เกทโท yutes ด้อนท์ เฟียร์ โพลิ๊ซ คารํ)
Experience stage it’s knowledge
(เอ็กซพี๊เหรียนซํ สเท๊จ อิทซ นอลเอ็จ)
Eye bloody up from di streets and college
(อาย บลัดอิ อั๊พ ฟรอม ได สทรีท แซน ค๊อลลิจ)
But when di whole a we share one sausage
(บั๊ท เว็น ได โฮล อะ วี แชร์ วัน ซ๊อสเซจ)
Serve a now and then mi haffi send back a package
(เซิร์ฝ อะ นาว แอนด์ เด็น มี เฮฟฟี่ เซ็นด แบ็ค กา แพคคิจ)
Weh Cham seh
(เว Cham seh)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I, can-not forget where I come, from
(ไอ , แคน น็อท ฟอร์เก๊ท แวร์ ไอ คัม , ฟรอม)
No ‘mount of money can’t change, man, still blaze di skunk
(โน เมานท อ็อฝ มั๊นนี่ แค็นท เช้งจํ , แมน , สทิลล เบลซ ได ซคังค)
But some leave di ghetto get rich and turn punk
(บั๊ท ซัม ลี๊ฝ ได เกทโท เก็ท ริ๊ช แอนด์ เทิร์น พรัค)
But I, won’t, forget my roots cause I, don’t, worship money
(บั๊ท ไอ , ว็อนท , ฟอร์เก๊ท มาย รู๊ท ค๊อส ไอ , ด้อนท์ , เวอฌิพ มั๊นนี่)
That’s not what counts, killed or be killed
(แด้ท น็อท ว๊อท เค้าทํ , คิลล์ ออ บี คิลล์)
Somehow I have to buy mama house pon di hill
(ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู บาย มามะ เฮ้าส pon ได ฮิลล์)

Some man mek it and a live betta life
(ซัม แมน เม็ก อิท แอนด์ อะ ไล้ฝ แบทดา ไล๊ฟ)
And don’t recall di days when we walk wid knife
(แอนด์ ด้อนท์ รีคอลล ได เดย์ เว็น วี ว๊อล์ค หวีด ไน๊ฟ)
Asimple argument bring strife
(Asimple อากิวเม็นท บริง ซทไรฟ)
Some man a diss dem baby modda fi dem Uptown wife
(ซัม แมน อะ ดิซ เดม เบ๊บี้ modda ฟาย เดม อั๊พทาวน์ ไว๊ฟ)
Dem a front but he a find out
(เดม มา ฟร๊อนท บั๊ท ฮี อะ ไฟนด์ เอ๊าท)
See dem inna di club and flash cash all about
(ซี เดม อินนา ได คลับ แอนด์ แฟลช แค๊ช ออล อะเบ๊าท)
And post like thug when in fact dem a scout
(แอนด์ โพสท ไล๊ค ธัก เว็น อิน แฟคท เดม มา สเค๊าท)
Nuff a dem neva look back dem rich and sell out, but
(นัฟ อะ เดม นีฝวา ลุ๊ค แบ็ค เดม ริ๊ช แอนด์ เซลล์ เอ๊าท , บั๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I, can-not forget where I come, from
(ไอ , แคน น็อท ฟอร์เก๊ท แวร์ ไอ คัม , ฟรอม)
No ‘mount of money can’t change, man, still blaze di skunk
(โน เมานท อ็อฝ มั๊นนี่ แค็นท เช้งจํ , แมน , สทิลล เบลซ ได ซคังค)
But some leave di ghetto get rich and turn punk
(บั๊ท ซัม ลี๊ฝ ได เกทโท เก็ท ริ๊ช แอนด์ เทิร์น พรัค)
But I, won’t, forget my roots cause I, don’t, worship money
(บั๊ท ไอ , ว็อนท , ฟอร์เก๊ท มาย รู๊ท ค๊อส ไอ , ด้อนท์ , เวอฌิพ มั๊นนี่)
That’s not what counts, killed or be killed
(แด้ท น็อท ว๊อท เค้าทํ , คิลล์ ออ บี คิลล์)
Somehow I have to buy mama house pon di hill
(ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู บาย มามะ เฮ้าส pon ได ฮิลล์)

Yo! When I was small and growin up
(โย ! เว็น นาย วอส สมอลล์ แอนด์ โกรวิน อั๊พ)
If we cook than fall is showin up
(อิ๊ฟ วี คุ๊ค แฑ็น ฟอลล์ อีส โชว์วิน อั๊พ)
Paul left town since Dennis blown up
(พอล เล๊ฟท ทาวน์ ซิ๊นซ เดนนิส บโลน อั๊พ)
Now him have Benz and nah memba him friend
(นาว ฮิม แฮ็ฝ เบนซฺ แอนด์ นาห์ memba ฮิม เฟรน)
But, di odda day him get back on di old block
(บั๊ท , ได odda เดย์ ฮิม เก็ท แบ็ค ออน ได โอลด์ บล๊อค)
Broad daylight like round 12 O’Clock
(บรอด เดย์ไลท์ ไล๊ค ราวนด 12 โอคล็อก)
And come pon di corna wid dem likkle fake act
(แอนด์ คัม pon ได corna หวีด เดม ลิคเกอล เฟ้ค แอ๊คท)
And from dem tun millionaire and neva give nuttin back, but
(แอนด์ ฟรอม เดม tun มิลเลี่ยนแนร์ แอนด์ นีฝวา กี๊ฝ นัทดิน แบ็ค , บั๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I, can-not forget where I come, from
(ไอ , แคน น็อท ฟอร์เก๊ท แวร์ ไอ คัม , ฟรอม)
No ‘mount of money can’t change, man, still blaze di skunk
(โน เมานท อ็อฝ มั๊นนี่ แค็นท เช้งจํ , แมน , สทิลล เบลซ ได ซคังค)
But some leave di ghetto get rich and turn punk
(บั๊ท ซัม ลี๊ฝ ได เกทโท เก็ท ริ๊ช แอนด์ เทิร์น พรัค)
But I, won’t, forget my roots cause I, don’t, worship money
(บั๊ท ไอ , ว็อนท , ฟอร์เก๊ท มาย รู๊ท ค๊อส ไอ , ด้อนท์ , เวอฌิพ มั๊นนี่)
That’s not what counts, killed or be killed
(แด้ท น็อท ว๊อท เค้าทํ , คิลล์ ออ บี คิลล์)
Somehow I have to buy mama house pon di hill
(ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู บาย มามะ เฮ้าส pon ได ฮิลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rudeboy Pledge คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น