เนื้อเพลง You Ain’t Know คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

[Chorus: Lil Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])
I got a lot of loot and I ain’t lookin’ for a lady
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลูท แอนด์ ดาย เอน ลุคกิน ฟอร์ รา เล๊ดี้)
And you can never pay me I’m from Uptown baby
(แอนด์ ยู แคน เน๊เฝ่อร์ เพย์ มี แอม ฟรอม อั๊พทาวน์ เบ๊บี้)
I wake up in the mornin’ take a piss and wash my hands
(ไอ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ มอร์นิน เท้ค เก พิซ แซน ว๊อช มาย แฮนด์)
Take a knee and thank the Man then get back to the money
(เท้ค เก นี แอนด์ แธ๊งค์ เดอะ แมน เด็น เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
To the money
(ทู เดอะ มั๊นนี่)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
N*gga I ain’t got a money printer
(เอ็น *gga ไอ เอน ก็อท ดา มั๊นนี่ พรีนเทอะ)
So for this paper chase I’m out runnin’ sprinters
(โซ ฟอร์ ดิส เพ๊เพ่อร์ เชส แอม เอ๊าท รูนนิน sprinters)
Yes the last two Cash Money members
(เย็ซ เดอะ ล๊าสท ทู แค๊ช มั๊นนี่ เม๊มเบ่อร์)
Shout out to the new Cash Money members
(เช๊าท เอ๊าท ทู เดอะ นิว แค๊ช มั๊นนี่ เม๊มเบ่อร์)
Baby and Slim still point guard and center
(เบ๊บี้ แอนด์ สลิม สทิลล พ๊อยท์ การ์ด แอนด์ เซ๊นเท่อร์)
So much money on my mind it’s all I remember
(โซ มัช มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์ อิทซ ซอร์ ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
And I just bought a gun wit’ a extender
(แอนด์ ดาย จั๊สท บอท ดา กัน วิท ดา extender)
And that b*tch hold me up like suspenders
(แอนด์ แดท บี *tch โฮลด์ มี อั๊พ ไล๊ค ซัซเพนเดิส)
Cut like a blender sharper than a b*tch
(คัท ไล๊ค เก แบนเดอร์ ฌาเพอะ แฑ็น อะ บี *tch)
They got so many p*ssy n*ggaz I can make a list
(เด ก็อท โซ เมนอิ พี *ssy เอ็น *ggaz ไอ แคน เม้ค เก ลิสท)
N*ggaz wonder why I stress that I am the best
(เอ็น *ggaz วั๊นเด้อร วาย ไอ สเทรสส แดท ไอ แอ็ม เดอะ เบ๊สท์)
‘Cause even bobble heads tell me yes.. haha
(ค๊อส อี๊เฝ่น bobble เฮด เทลล มี เย็ซ ฮาฮา)
Put it on the hood I’m Hollygrove to death
(พุท ดิธ ออน เดอะ ฮุด แอม Hollygrove ทู เด้ท)
I’m already good I’m workin’ on my left
(แอม ออลเร๊ดี้ กู๊ด แอม เวิคกิน ออน มาย เล๊ฟท)
A jungle on my wrist a circus on my neck
(อะ จั๊งเกิ้ล ออน มาย ริ๊ซท ดา เซ๊อร์คัส ออน มาย เน็ค)
Don’t forget the Baby no don’t forget the F
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เบ๊บี้ โน ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เอฟ)

[Chorus: Lil Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
To the money
(ทู เดอะ มั๊นนี่)

[Birdman]
([ เบิดแม็น ])
Brush the platinum grab the straps homie make it happen
(บรัช เดอะ พแลทนัม แกร๊บ เดอะ ซทแร็พ โฮมี เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น)
Comin’ through my neighborhood wit’ 4’s on the Caddy
(คัมอิน ทรู มาย เนเบอะฮุด วิท 4s ออน เดอะ แคดดิ)
Limo tints out the pound and Uptown crackin’
(ลิมโม ทินท เอ๊าท เดอะ เพานด แอนด์ อั๊พทาวน์ แครกคิน)
Red bandanna duckin’ feds and the money stackin’
(เร้ด แบนแดนนา ดักคิน เฟ็ด แซน เดอะ มั๊นนี่ สทาคกิน)
Rest in peace to Miss Gladys like e’eryday
(เรสท อิน พี๊ซ ทู มิซ กลาดิต ไล๊ค eeryday)
We on the grind for the shine and we gon’ get paid
(วี ออน เดอะ ไกรนด ฟอร์ เดอะ ไชน์ แอนด์ วี ก็อน เก็ท เพลด)
Spent a mill’ on the wheels custom wit’ the navi’
(ซเพ็นท ดา มิลล์ ออน เดอะ วีล คั๊สท่อม วิท เดอะ navi)
2 of the same whips we doin’ it big livin’ lavish
(2 อ็อฝ เดอะ เซม ฮวิพ วี โดย หนิด บิ๊ก ลีฝอิน แลฝอิฌ)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
This is a Scott Storch and I’m a hot torch
(ดิส ซิส ซา สคอตทฺ Storch แอนด์ แอม มา ฮอท ท๊อร์ช)
And gettin’ money is my sport
(แอนด์ เกดดิน มั๊นนี่ อีส มาย สพอร์ท)
And understand the rap game is my court
(แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ แร็พ เกม อีส มาย คอร์ท)
So I shall walk and come forth like a Rockport
(โซ ไอ แชลล์ ว๊อล์ค แอนด์ คัม โฟธ ไล๊ค เก Rockport)
Or some sort of… matchin’ slippers or yacht shoes
(ออ ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ แมทชิน ซลีพเพอะ ออ ย็อท ชู)
See I don’t cruise control I control the cruise
(ซี ไอ ด้อนท์ ครู้ยสํ คอนโทรล ไอ คอนโทรล เดอะ ครู้ยสํ)
Yes… I gets throat on a boat
(เย็ซ ซาย เก็ท โธร๊ท ออน อะ โบ๊ท)
And I vow to never fall like soap on a rope and
(แอนด์ ดาย โฝว ทู เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ ไล๊ค โซ้พ ออน อะ โร๊พ แอนด์)

[Chorus: Lil Wayne]
([ ค๊อรัส : ลิล เวยอิน ])
I got a lot of loot and I ain’t lookin’ for a lady
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลูท แอนด์ ดาย เอน ลุคกิน ฟอร์ รา เล๊ดี้)
And you can never pay me I’m from Uptown baby
(แอนด์ ยู แคน เน๊เฝ่อร์ เพย์ มี แอม ฟรอม อั๊พทาวน์ เบ๊บี้)
I wake up in the mornin’ take a piss and wash my hands
(ไอ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ มอร์นิน เท้ค เก พิซ แซน ว๊อช มาย แฮนด์)
Take a knee and thank the Man then get back to the money
(เท้ค เก นี แอนด์ แธ๊งค์ เดอะ แมน เด็น เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
To the money
(ทู เดอะ มั๊นนี่)

[Birdman]
([ เบิดแม็น ])
Fresh wit’ the hustle so we bounce back on them s*ckers
(เฟรช วิท เดอะ เฮสเซล โซ วี เบ๊าสฺ แบ็ค ออน เด็ม เอส *ckers)
Blowin’ big doin’ gigs got it ran in hundreds
(โบลวิน บิ๊ก โดย กิก ก็อท ดิธ แร็น อิน ฮั๊นเดร็ด)
They reppin’ layin’ here we stuntin’
(เด เพพพิน เลย์อิน เฮียร วี สตันดิน)
On the grind all the time homie gettin’ money
(ออน เดอะ ไกรนด ออล เดอะ ไทม์ โฮมี เกดดิน มั๊นนี่)
3rd Ward soldier 13th gangsta
(3rd วอด โซ๊ลเจ้อร์ 13th แก๊งซดา)
17th hustler known top ranker
(17th ฮัซเลอะ โนน ท๊อพ แรงเคอะ)
Money go getter them clowns can’t figure
(มั๊นนี่ โก getter เด็ม คลาวนํ แค็นท ฟิ๊กเก้อร)
Poppin’ at the mouth like this cutter won’t split ’em
(พอพปิน แอ็ท เดอะ เม๊าธ ไล๊ค ดิส คัทเทอะ ว็อนท สพลิ๊ท เอ็ม)
Know how to survive hustlin’ stayin’ fly
(โนว์ ฮาว ทู เซอร์ไฝ๊ฝ ฮัสลิน สเตยิน ฟลาย)
My whole hood cried when my lil’ brother died
(มาย โฮล ฮุด คราย เว็น มาย ลิล บร๊าเท่อรํ ดาย)
Know I had to ride never let it slide
(โนว์ ไอ แฮ็ด ทู ไรด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ สไล๊ด)
It’s just the G in me and I’ma get it til I die daddy
(อิทซ จั๊สท เดอะ จี อิน มี แอนด์ แอมอา เก็ท ดิธ ทิล ไอ ดาย แดดดิ)

[Chorus 2 x2: Lil Wayne]
([ ค๊อรัส 2 x2 : ลิล เวยอิน ])
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
You ain’t know I gotta go
(ยู เอน โนว์ ไอ กอททะ โก)
Where ya goin’? I gotta get back to the money
(แวร์ ยา โกอิน นาย กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เดอะ มั๊นนี่)
To the money
(ทู เดอะ มั๊นนี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Ain’t Know คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น