เนื้อเพลง The Boxer คำอ่านไทย Emmylou Harris

[paul simon]
([ พอล ซายมอน ])

I am just a poor boy though my story’s seldom told
(ไอ แอ็ม จั๊สท ดา พัวร์ บอย โธ มาย สท๊อรี่ เซ๊ลดั้ม โทลด)
I have squandered my existence
(ไอ แฮ็ฝ ซควอนเดอะ มาย เอ็กสีซเท็นซ)
On a pocket full of mumbles such are promises
(ออน อะ พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ มันเบอ ซัช อาร์ พรอมอิซ)
All lies in jest, till a man hears what he wants to hear
(ออล ไล ซิน เจ็ซท , ทิลล์ อะ แมน เฮียร ว๊อท ฮี ว้อนท ทู เฮียร)
And disregards the rest
(แอนด์ ดิซริกาด เดอะ เรสท)

Well I left my home and family I was no more than a boy
(เวลล ไอ เล๊ฟท มาย โฮม แอนด์ แฟ๊มิลี่ ไอ วอส โน โม แฑ็น อะ บอย)
In the company of strangers
(อิน เดอะ คัมพะนิ อ็อฝ ซทเรนเจอะ)
In the quiet of the railway station runnin’ scared
(อิน เดอะ ไคว๊เอ้ท อ็อฝ เดอะ เรโอเวย์ สเทชั่น รูนนิน ซคา)
Layin’ low seeking out the poor quarters
(เลย์อิน โลว ซีคิง เอ๊าท เดอะ พัวร์ คว๊อร์เท่อร)
Where the ragged people go, looking for the places
(แวร์ เดอะ แรง พี๊เพิ่ล โก , ลุคอิง ฟอร์ เดอะ เพลส)
Only they would know
(โอ๊นลี่ เด เวิด โนว์)

Li li li [etc.]
(ลี ลี ลี [ อีทีซี ])

Only seeking workman’s wages I come looking for a job
(โอ๊นลี่ ซีคิง เวิกแมนสฺ เว้จ ซาย คัม ลุคอิง ฟอร์ รา จ๊อบ)
But I get no offers
(บั๊ท ไอ เก็ท โน อ๊อฟเฟ่อร์)
Just a come-on from the whores on seventh avenue
(จั๊สท ดา คัมมอน ฟรอม เดอะ โฮ ออน เซฝเอ็นธ แอ๊ฝเฝนิว)
I do declare there were times when I was so lonesome
(ไอ ดู ดีแคล์ แดร์ เวอ ไทม์ เว็น นาย วอส โซ โลนซัม)
I took some comfort there
(ไอ ทุค ซัม ค๊อมฟอร์ท แดร์)

In a-laying out my winter clothes and wishing I was home
(อิน อะ เลยิง เอ๊าท มาย วิ๊นเท่อร์ คโลฑ แซน วิชชิ้ง ไอ วอส โฮม)
Going home
(โกอิ้ง โฮม)
Where the new york city winters aren’t a-bleding me
(แวร์ เดอะ นิว ยอค ซิ๊ที่ วิ๊นเท่อร์ อเร้น ดา bledings มี)
Bleeding me
(บรีดดิ้ง มี)
Going home
(โกอิ้ง โฮม)

Da da da [etc.]
(ดา ดา ดา [ อีทีซี ])

In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade
(อิน เดอะ คเลียริง สแทนด์ ซา บอคเซอะ แอนด์ อะ ไฟทเออะ บาย ฮิส เทรด)
And he carries the reminders
(แอนด์ ฮี แคร์รี่ เดอะ ริไมนเดอะ)
Of every bloke that laid him down or cleft him
(อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ บโลค แดท เลด ฮิม เดาน ออ คเล็ฟท ฮิม)
Till he cried out in his anger and his shame
(ทิลล์ ฮี คราย เอ๊าท อิน ฮิส แอ๊งเก้อร แอนด์ ฮิส เชม)
I am leaving, I am leaving
(ไอ แอ็ม ลีฝอิงส , ไอ แอ็ม ลีฝอิงส)
But the fighter still remains
(บั๊ท เดอะ ไฟทเออะ สทิลล รีเมน)

Li li li [etc.]
(ลี ลี ลี [ อีทีซี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boxer คำอ่านไทย Emmylou Harris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น