เนื้อเพลง Pretty Flamingo คำอ่านไทย Rod Stewart

All around all of the guys call her flamingo
(ออล อะราวนฺดฺ ออล อ็อฝ เดอะ กาย คอลลํ เฮอ ฟละมีงโก)
’cause her hair glows like the sun
(ค๊อส เฮอ แฮร์ กโล ไล๊ค เดอะ ซัน)
and her eyes light up the sky
(แอนด์ เฮอ อาย ไล๊ท อั๊พ เดอะ สกาย)

When she walks by
(เว็น ชี ว๊อล์ค บาย)
she moves so fine like a flamingo
(ชี มู๊ฝ โซ ไฟน ไล๊ค เก ฟละมีงโก)
Crimson dress that clings so tight
(คริมเซิน เดรส แดท คลิ๊ง โซ ไท๊ท)
She’s out of reach and out of sight
(ชี เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)

When she walks by
(เว็น ชี ว๊อล์ค บาย)
she brightens up the neighborhood
(ชี ไบท์อึน อั๊พ เดอะ เนเบอะฮุด)
and every guy would take her hand
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ กาย เวิด เท้ค เฮอ แฮนด์)
If he just could, if she just would
(อิ๊ฟ ฮี จั๊สท เคิด , อิ๊ฟ ชี จั๊สท เวิด)

Some sweet day
(ซัม สวี้ท เดย์)
I’ll make her mine, pretty flamingo
(แอล เม้ค เฮอ ไมน์ , พริ๊ทที่ ฟละมีงโก)
and every guy will envy me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ กาย วิล เอนฝิ มี)
cause paradise is where I’ll be
(ค๊อส พาราได๊ซ อีส แวร์ แอล บี)

When she walks by
(เว็น ชี ว๊อล์ค บาย)
she brightens up the neighborhood
(ชี ไบท์อึน อั๊พ เดอะ เนเบอะฮุด)
and every guy would take her hand
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ กาย เวิด เท้ค เฮอ แฮนด์)
If he just could, if she just would
(อิ๊ฟ ฮี จั๊สท เคิด , อิ๊ฟ ชี จั๊สท เวิด)
Some sweet day
(ซัม สวี้ท เดย์)
I’ll make her mine, pretty flamingo
(แอล เม้ค เฮอ ไมน์ , พริ๊ทที่ ฟละมีงโก)
and every guy will envy me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ กาย วิล เอนฝิ มี)
cause paradise is where I’ll be
(ค๊อส พาราได๊ซ อีส แวร์ แอล บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Flamingo คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น