เนื้อเพลง Heartless คำอ่านไทย Kris Allen

In the night
(อิน เดอะ ไน๊ท)
I hear ’em talk
(ไอ เฮียร เอ็ม ท๊อล์ค)
Coldest story ever told
(โคลเดส สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
Somewhere far along this road
(ซัมแวร์ ฟาร์ อะลอง ดิส โร้ด)
He lost his soul
(ฮี ล็อซท ฮิส โซล)
To a woman so heartless
(ทู อะ วู๊แม่น โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

How could you be so
(ฮาว เคิด ยู บี โซ)
Cold as the winter wind when it breeze yo
(โคลด์ แอส เดอะ วิ๊นเท่อร์ วินด เว็น หนิด บร๊ซ โย)
Just remember that you talkin’ to me though
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ แดท ยู ทอคกิ่น ทู มี โธ)
You know need to watch the way you talkin’ to me you know
(ยู โนว์ นี๊ด ทู ว๊อทช เดอะ เวย์ ยู ทอคกิ่น ทู มี ยู โนว์)
I mean after all the things that we’ve been through
(ไอ มีน แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ ทริง แดท หวีบ บีน ทรู)
I mean after all the things we got into
(ไอ มีน แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ ทริง วี ก็อท อิ๊นทู)
And yo I know of some things that you ain’t told me
(แอนด์ โย ไอ โนว์ อ็อฝ ซัม ทริง แดท ยู เอน โทลด มี)
And yo I did some things but that’s the old me
(แอนด์ โย ไอ ดิด ซัม ทริง บั๊ท แด้ท ดิ โอลด์ มี)
And now you wanna get me back and you gon’ show me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา เก็ท มี แบ็ค แอนด์ ยู ก็อน โชว์ มี)
So you walk around like you don’t know me
(โซ ยู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
You got a new friend
(ยู ก็อท ดา นิว เฟรน)
Well I got homies
(เวลล ไอ ก็อท โฮมี)
But in the end it’s still so lonely
(บั๊ท อิน ดิ เอ็นด อิทซ สทิลล โซ โลนลิ)

In the night
(อิน เดอะ ไน๊ท)
I hear ’em talk
(ไอ เฮียร เอ็ม ท๊อล์ค)
The coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
Somewhere far along this road
(ซัมแวร์ ฟาร์ อะลอง ดิส โร้ด)
He lost his soul
(ฮี ล็อซท ฮิส โซล)
To a woman so heartless
(ทู อะ วู๊แม่น โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

How could be so Dr. Evil
(ฮาว เคิด บี โซ เดทเออะ อี๊ฝิ่ล)
You’re bringin’ out a side of me that I dont know
(ยัวร์ บริงอิน เอ๊าท ดา ไซด์ อ็อฝ มี แดท ไอ ด้อนท์ โนว์)
I decided we weren’t gon’ speak so
(ไอ ดีไซด์ วี เวินท์ ก็อน สพี๊ค โซ)
Why we up 3 A.M. on the phone
(วาย วี อั๊พ 3 อะ เอ็ม ออน เดอะ โฟน)
Why does she be so mad at me fo’
(วาย โด ชี บี โซ แม้ด แอ็ท มี โฟ)
Homie I dont know she’s hot and cold
(โฮมี ไอ ด้อนท์ โนว์ ชี ฮอท แอนด์ โคลด์)
I won’t stop I won’t mess my groove up
(ไอ ว็อนท สท๊อพ ไอ ว็อนท เมซ มาย กรูฝ อั๊พ)
‘Cause I already know how this thing go
(ค๊อส ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ ฮาว ดิส ทริง โก)
You run and tell your friends that you’re leaving me
(ยู รัน แอนด์ เทลล ยุร เฟรน แดท ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
They say that they don’t see what you see in me
(เด เซย์ แดท เด ด้อนท์ ซี ว๊อท ยู ซี อิน มี)
You wait a couple months then you gon’ see
(ยู เว้ท ดา คั๊พเพิ่ล มั้นธ เด็น ยู ก็อน ซี)
You’ll never find nobody better than
(โยว เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น)
Me
(มี)

‘Cause in the night
(ค๊อส อิน เดอะ ไน๊ท)
I hear ’em talk
(ไอ เฮียร เอ็ม ท๊อล์ค)
The coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
Somewhere far along this road
(ซัมแวร์ ฟาร์ อะลอง ดิส โร้ด)
He lost his soul
(ฮี ล็อซท ฮิส โซล)
To a woman so heartless
(ทู อะ วู๊แม่น โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

Talk and talk and talk and talk
(ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค)
Baby let’s just knock it off
(เบ๊บี้ เล็ท จั๊สท น๊อค อิท ออฟฟ)
They don’t know what we been through
(เด ด้อนท์ โนว์ ว๊อท วี บีน ทรู)
They don’t know ’bout me and you
(เด ด้อนท์ โนว์ เบาท มี แอนด์ ยู)
So I got something new to see
(โซ ไอ ก็อท ซัมติง นิว ทู ซี)
And you just gon’ keep hatin’ me
(แอนด์ ยู จั๊สท ก็อน คี๊พ แฮดดิน มี)
And we just gon’ be enemies
(แอนด์ วี จั๊สท ก็อน บี อียีมีสฺ)
I know you can’t believe
(ไอ โนว์ ยู แค็นท บีลี๊ฝ)
I could just leave it wrong
(ไอ เคิด จั๊สท ลี๊ฝ อิท รอง)
And you can’t make it right
(แอนด์ ยู แค็นท เม้ค อิท ไร๊ท)
I’m gon’ take off tonight
(แอม ก็อน เท้ค ออฟฟ ทูไน๊ท)
Into the night
(อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท)

In the night
(อิน เดอะ ไน๊ท)
I hear ’em talk
(ไอ เฮียร เอ็ม ท๊อล์ค)
The coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
Somewhere far far far he lost his soul
(ซัมแวร์ ฟาร์ ฟาร์ ฟาร์ ฮี ล็อซท ฮิส โซล)
To a woman so heartless
(ทู อะ วู๊แม่น โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)
How could you be so heartless
(ฮาว เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh
(โอ)

‘Cause in the night
(ค๊อส อิน เดอะ ไน๊ท)
I hear ’em talk
(ไอ เฮียร เอ็ม ท๊อล์ค)
The coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
Somewhere far along this road
(ซัมแวร์ ฟาร์ อะลอง ดิส โร้ด)
He lost his soul
(ฮี ล็อซท ฮิส โซล)
To a woman so heartless
(ทู อะ วู๊แม่น โซ ฮาทเลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartless คำอ่านไทย Kris Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น