เนื้อเพลง Crank Me up คำอ่านไทย Adina Howard feat Missy Elliott

[Missy]
([ มีซซิ ])
Ah, ah, yeah, yeah, uha
(อา , อา , เย่ , เย่ , uha)
Better pump this in your jeep, gotta turn the volume up
(เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ , กอททะ เทิร์น เดอะ โฝ๊ลุ่ม อั๊พ)
Wanna smoke a little of this stuff, that’s the way we blaze on up
(วอนนา สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ ดิส สทั๊ฟฟ , แด้ท เดอะ เวย์ วี เบลซ ออน อั๊พ)
Better pump this in your jeep, better turn the volume up
(เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ , เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น เดอะ โฝ๊ลุ่ม อั๊พ)
Wanna smoke a little of this stuff, that’s the way we blaze on up
(วอนนา สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ ดิส สทั๊ฟฟ , แด้ท เดอะ เวย์ วี เบลซ ออน อั๊พ)
Boy ain’t a freak like me, that do it constantly
(บอย เอน ดา ฟรี๊ค ไล๊ค มี , แดท ดู อิท คอนสแท็นทลิ)
Make sure you keep busy, wanna feel the part of me
(เม้ค ชัวร์ ยู คี๊พ บี๊ซี่ , วอนนา ฟีล เดอะ พาร์ท อ็อฝ มี)

[Adina [Missy]]
([ Adina [ มีซซิ ] ])
You make my heart beat faster [yeah]
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท บีท ฟาสเทอะ [ เย่ ])
You got me ill flow like a rapper [ooh]
(ยู ก็อท มี แอล โฟลว์ ไล๊ค เก แรพเพอ [ อู้ ])
I’ll blaze you with good sensations
(แอล เบลซ ยู วิธ กู๊ด เซ็นเซฌัน)
Your loving be my first occupation
(ยุร ลัฝอิง บี มาย เฟิร์สท ออคิวเพฌัน)
This is how I’m puttin’ it down
(ดิส ซิส ฮาว แอม พันดิน หนิด เดาน)
For my peeps on the other side of town
(ฟอร์ มาย พีพ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ทาวน์)
Can you tell me are you feeling me
(แคน ยู เทลล มี อาร์ ยู ฟีลอิง มี)
And if you’re feeling me then bump this in your jeep
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี เด็น บั๊มพํ ดิส ซิน ยุร จีพ)
Play this in your jeep
(เพลย์ ดิส ซิน ยุร จีพ)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Oh, ah, baby, show me love, better pump this in your jeep
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ)
Oh, ah, baby, crank me up, better turn the volume up
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น เดอะ โฝ๊ลุ่ม อั๊พ)
Oh, ah, baby, show me love, wanna smoke a little of this stuff
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , วอนนา สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ ดิส สทั๊ฟฟ)
Oh, ah, baby, crank me up, uh, aha
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , อา , อะฮา)

[Adina]
([ Adina ])
Baby were you fine along me
(เบ๊บี้ เวอ ยู ไฟน อะลอง มี)
Won’t you come and spend some time
(ว็อนท ยู คัม แอนด์ สเพ็นด ซัม ไทม์)
Won’t you come and chill with me
(ว็อนท ยู คัม แอนด์ ชิล วิธ มี)
I know you wanna smoke this *cough*
(ไอ โนว์ ยู วอนนา สโม๊ค ดิส *คอฟ *)
All I ever wanted you to do, ooh
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู ทู ดู , อู้)
Is to feel me
(อีส ทู ฟีล มี)
I wanna sit and get you in the mood
(ไอ วอนนา ซิท แอนด์ เก็ท ยู อิน เดอะ มู้ด)
But you gotta play this in your jeep, in your jeep
(บั๊ท ยู กอททะ เพลย์ ดิส ซิน ยุร จีพ , อิน ยุร จีพ)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Oh, ah, baby, show me love, better pump this in your jeep
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ)
Oh, ah, baby, crank me up, better turn the volume up
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น เดอะ โฝ๊ลุ่ม อั๊พ)
Oh, ah, baby, show me love, wanna smoke a little of this stuff
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , วอนนา สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ ดิส สทั๊ฟฟ)
Oh, ah, baby, crank me up, yeah, yeah, aha
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เย่ , เย่ , อะฮา)

[Missy [Adina]]
([ มีซซิ [ Adina ] ])
You got it, tell me how you want it [yeah, ey]
(ยู ก็อท ดิธ , เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ [ เย่ , อาย์ ])
How you want it, I wanna make you funky [ooh, yeah]
(ฮาว ยู ว้อนท ดิธ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ฟังคิ [ อู้ , เย่ ])
You got it, tell me how you want it
(ยู ก็อท ดิธ , เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ)
How you want it, I wanna make you funky [funky]
(ฮาว ยู ว้อนท ดิธ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ฟังคิ [ ฟังคิ ])
You got it, tell me how you want it [ooh, oh]
(ยู ก็อท ดิธ , เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ [ อู้ , โอ ])
How you want it, I wanna make you funky [hey]
(ฮาว ยู ว้อนท ดิธ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ฟังคิ [ เฮ ])
You got it, tell me how you want it [mmhm]
(ยู ก็อท ดิธ , เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ [ mmhm ])
How you want it, I wanna make you funky [funky]
(ฮาว ยู ว้อนท ดิธ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ฟังคิ [ ฟังคิ ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
Oh, ah, baby, show me love, better pump this in your jeep
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ)
Oh, ah, baby, crank me up, better turn the volume up
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น เดอะ โฝ๊ลุ่ม อั๊พ)
Oh, ah, baby, show me love, wanna smoke a little of this stuff
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , วอนนา สโม๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ ดิส สทั๊ฟฟ)
Oh, ah, baby, crank me up, yeah, yeah, aha
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เย่ , เย่ , อะฮา)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Round and round, let’s get to down
(ราวนด แอนด์ ราวนด , เล็ท เก็ท ทู เดาน)
Feelin’ my body, my body
(ฟีลิน มาย บ๊อดี้ , มาย บ๊อดี้)
Round and round, let’s get to down
(ราวนด แอนด์ ราวนด , เล็ท เก็ท ทู เดาน)
Feelin’ my body, my body
(ฟีลิน มาย บ๊อดี้ , มาย บ๊อดี้)
Round and round, let’s get to down
(ราวนด แอนด์ ราวนด , เล็ท เก็ท ทู เดาน)
Feelin’ my body, my body
(ฟีลิน มาย บ๊อดี้ , มาย บ๊อดี้)
Round and round, let’s get to down
(ราวนด แอนด์ ราวนด , เล็ท เก็ท ทู เดาน)
Feelin’ my body, feelin’ my body
(ฟีลิน มาย บ๊อดี้ , ฟีลิน มาย บ๊อดี้)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Oh, ah, baby, show me love, better pump this in your jeep
(โอ , อา , เบ๊บี้ , โชว์ มี ลัฝ , เบ๊ทเท่อร์ พั๊มพ ดิส ซิน ยุร จีพ)
Oh, ah, baby, crank me up, better
(โอ , อา , เบ๊บี้ , คแร็งค มี อั๊พ , เบ๊ทเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crank Me up คำอ่านไทย Adina Howard feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น