เนื้อเพลง The Game คำอ่านไทย Elephant Man

Time to play the Game
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม)
Time to play the Game
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม)
Time to play… THE GAME!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)

It’s all about The Game, before life can rest…
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เกม , บีฟอร์ ไล๊ฟ แคน เรสท)
Your failure is my success…
(ยุร เฟลเยอะ อีส มาย ซัคเซสส)
It’s all about control… will you make it?
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท คอนโทรล วิล ยู เม้ค อิท)
I WILL DELIVER THE PAIN YOU CAN’T TAKE IT!
(ไอ วิล ดีลิ๊เฝ่อร์ เดอะ เพน ยู แค็นท เท้ค อิท !)

I’m in control, I Am Your Pain…
(แอม อิน คอนโทรล , ไอ แอ็ม ยุร เพน)
After this you won’t be the same…
(แอ๊ฟเท่อร ดิส ยู ว็อนท บี เดอะ เซม)
This is My Time, I make the rules.
(ดิส ซิส มาย ไทม์ , ไอ เม้ค เดอะ รูล)
YOU MESS WITH THIS AND YOU DIE LIKE A FOOL!
(ยู เมซ วิธ ดิส แซน ยู ดาย ไล๊ค เก ฟูล !)

[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
Time to play the Game!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)

I am the debt that can’t be paid…
(ไอ แอ็ม เดอะ เด็บ แดท แค็นท บี เพลด)
You’re going down in flames…
(ยัวร์ โกอิ้ง เดาน อิน เฟลม)
This is the time I cannot lose.
(ดิส ซิส เดอะ ไทม์ ไอ แคนน็อท ลู้ส)
LIVE OR DIE YOU’LL HAVE TO CHOOSE!
(ไล้ฝ ออ ดาย โยว แฮ็ฝ ทู ชู๊ส !)

It’s all about me, I am The One…
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี , ไอ แอ็ม ดิ วัน)
Soon you’ll see there’s nowhere to run…
(ซูน โยว ซี แดร์ โนแวร์ ทู รัน)
I am the threat that is so real.
(ไอ แอ็ม เดอะ เทร๊ท แดท อีส โซ เรียล)
THROUGH THE BLOOD AND THE SWEAT, THE PAIN YOU WILL FEEL!
(ทรู เดอะ บลัด แอนด์ เดอะ สเว็ท , เดอะ เพน ยู วิล ฟีล !)

[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)

Nowhere to run, nowhere to hide…
(โนแวร์ ทู รัน , โนแวร์ ทู ไฮด์)
Now it’s time to die…
(นาว อิทซ ไทม์ ทู ดาย)
I am the pain, I am The Game…
(ไอ แอ็ม เดอะ เพน , ไอ แอ็ม เดอะ เกม)
YOU WON’T FORGET MY NAME!
(ยู ว็อนท ฟอร์เก๊ท มาย เนม !)

Time to feel the pain
(ไทม์ ทู ฟีล เดอะ เพน)
Time to feel the pain
(ไทม์ ทู ฟีล เดอะ เพน)
Time to feel the pain
(ไทม์ ทู ฟีล เดอะ เพน)
GO!
(โก !)

TIME TO PLAY THE GAME!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)
TIME TO PLAY THE GAME!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)
TIME TO PLAY THE GAME!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)
TIME TO PLAY THE GAME!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)

[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Here comes the pain!
(เฮียร คัม เดอะ เพน !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Time to play the Game!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)
[Pain!]
([ เพน ! ])
Time to play the Game!
(ไทม์ ทู เพลย์ เดอะ เกม !)
[PAIN!]
([ เพน ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Game คำอ่านไทย Elephant Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น