เนื้อเพลง Check Yo Self (Remix) คำอ่านไทย Ice Cube

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So come on and chick-ity-check yo self before you wreck yo self
(โซ คัมมอน แอนด์ ชิค อิทิ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)

You betta check yo self for you wreck yo self
(ยู แบทดา เช็ค โย เซลฟ์ ฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Cause I’m bad for your health
(ค๊อส แอม แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)
I come real stealth
(ไอ คัม เรียล ซเท็ลธ)
Droppin bombs on ya moms, f*ck car alarms
(ดรอพปิน บอมบฺ ออน ยา มัม , เอฟ *ck คารํ อะลาร์ม)
Do without one mother n*gga wit yo Alpine
(ดู วิธเอ๊าท วัน ม๊าเธ่อร์ เอ็น *gga วิท โย แอลไพน)
Sold it for six-o, always let tricks know
(โซลด ดิท ฟอร์ ซิกซ์ โอ , ออลเว เล็ท ทริ๊ค โนว์)
And friends know, we got that indoe
(แอนด์ เฟรน โนว์ , วี ก็อท แดท indoe)
Yo I’m not a s*cka, sittin in A House of Pain
(โย แอม น็อท ดา เอส *cka , ซิทดิน อิน อะ เฮ้าส อ็อฝ เพน)
And no I’m not the butler, I’ll cut ya
(แอนด์ โน แอม น็อท เดอะ บัทเลอะ , แอล คัท ยา)
Head-b*tt ya, you say you can’t touch this
(เฮด บี *tt ยา , ยู เซย์ ยู แค็นท ทั๊ช ดิส)
And I wouldn’t touch ya, punk motherf*cker
(แอนด์ ดาย วูดดึ่น ทั๊ช ยา , พรัค motherf*cker)
Here to let you know boy, oh boy
(เฮียร ทู เล็ท ยู โนว์ บอย , โอ บอย)
I make dough, but don’t call me Dough-Boy
(ไอ เม้ค โด , บั๊ท ด้อนท์ คอลลํ มี โด บอย)
This ain’t no f*ckin picture
(ดิส เอน โน เอฟ *ckin พิ๊คเจ้อร์)
A guy or b*tch-a, my n*gga get wit ya
(อะ กาย ออ บี *tch อะ , มาย เอ็น *gga เก็ท วิท ยา)
And hit ya, makin they yack to the neck
(แอนด์ ฮิท ยา , เมกิน เด yack ทู เดอะ เน็ค)
So you better run a check
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Tricks wanna step to Cube and then they get played
(ทริ๊ค วอนนา สเท็พ ทู คิ้วบํ แอนด์ เด็น เด เก็ท เพลย์)
Cause they b*tch may pullin out a switchblade
(ค๊อส เด บี *tch เมย์ พลูลิน เอ๊าท ดา switchblade)
That’s kinda trifle, cause that’s a knife-o AK-47, assault rifle
(แด้ท กินดา trifle , ค๊อส แด้ท ซา ไน๊ฟ โอ AK 47 , แอสซั๊ลท ไร๊เฟิ่ล)
Hold the fifty, I’m nifty now, [Watch out now]
(โฮลด์ เดอะ ฟีฟทิ , แอม นีฟทิ นาว , [ ว๊อทช เอ๊าท นาว ])
I hate motherf*ckers claimin that they foldin bank
(ไอ เฮท motherf*ckers คลีมมิน แดท เด foldin แบ๊งค)
But steady talkin sh*t in the holdin tank
(บั๊ท สเท๊ดี้ ทอคกิ่น ฌะ *ที อิน เดอะ โฮดดิน แท๊งค)
First you wanna step to me, now your ass screamin for the deputy
(เฟิร์สท ยู วอนนา สเท็พ ทู มี , นาว ยุร อาซ สครีมมิน ฟอร์ เดอะ เดพอิวทิ)
They send you to Charlie-Baker-Denver row, now the runnin up in ya slow
(เด เซ็นด ยู ทู ชาร์ริ เบคเออะ แดนเวอร์ โรว์ , นาว เดอะ รูนนิน อั๊พ อิน ยา สโลว์)
You’re God, used to be the Don Juan, now your name is just Twan
(ยัวร์ ก๊อด , ยู๊ส ทู บี เดอะ ด็อน วอน , นาว ยุร เนม อีส จั๊สท Twan)
Switch it, snap it, rollin your eyes and neck, you better run a check
(สวิทช์ อิท , ซแน็พ อิท , โรลลิน ยุร อาย แซน เน็ค , ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Big d*cks in ya ass is bad for your health
(บิ๊ก d*cks ซิน ยา อาซ ซิส แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)

If you’re foul you better run a make on that license plate you coulda had a V8
(อิ๊ฟ ยัวร์ เฟาล ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เม้ค ออน แดท ไลเซ็นซ เพล๊ท ยู คอดา แฮ็ด อะ V8)
Instead of a trey-eight slug to ya cranium
(อินสเท๊ด อ็อฝ อะ เทรย์ เอท ซลัก ทู ยา คเรเนียม)
I got six and I’m aimin em
(ไอ ก็อท ซิกซ์ แอนด์ แอม เอมิน เอ็ม)
Will I bus or keep you guessin
(วิล ไอ บัส ออ คี๊พ ยู เกสซิน)
Cause f*ck you and that sh*t ya stressin
(ค๊อส เอฟ *ck ยู แอนด์ แดท ฌะ *ที ยา สเตสซิน)
B*tch, get off the wood, you no good
(บี *tch , เก็ท ออฟฟ เดอะ วู๊ด , ยู โน กู๊ด)
There goes the neighborhood hooker
(แดร์ โกซ เดอะ เนเบอะฮุด ฮุคเคอ)
Go ahead and keep your drawers
(โก อะเฮด แอนด์ คี๊พ ยุร ดรอเออะ)
Givin up the claps and who needs applause at a
(กีฝอิน อั๊พ เดอะ คแล็พ แซน ฮู นี๊ด แอ็พลอส แอ็ท ดา)
Time like this, pop ya coochie and ya dead
(ไทม์ ไล๊ค ดิส , พ็อพ ยา คู๊ดฉี่ แอนด์ ยา เด้ด)
B*tch is a Miami Hurricane head
(บี *tch อีส ซา มายเอมอี เฮอริเคน เฮด)
Sprung, n*ggas call her lips and lungs
(ซพรัง , เอ็น *ggas คอลลํ เฮอ ลิพ แซน ลัง)
Nappy dugout, get the f*ck out
(แนพพิ dugout , เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท)
Cause women like you gets no respect
(ค๊อส วีมเอิน ไล๊ค ยู เก็ท โน เรสเพ๊คท)
B*tch, you better run a check
(บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Cause b*tches like you is bad for my health
(ค๊อส บี *tches ไล๊ค ยู อีส แบ้ด ฟอร์ มาย เฮ็ลธ)
Cause the Lench Mob is bad for ya health
(ค๊อส เดอะ Lench ม๊อบ อีส แบ้ด ฟอร์ ยา เฮ็ลธ)

Nine-trey, remix, old school tip, yeah
(ไนน เทรย์ , รีมิก , โอลด์ สคูล ทิพ , เย่)
It’s like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from goin under
(อิทซ ไล๊ค เก จั๊งเกิ้ล ซัมไทม์ ซิท เม้ค มี วั๊นเด้อร ฮาว ไอ คี๊พ ฟรอม โกอิน อั๊นเด้อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Check Yo Self (Remix) คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น