เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย John Waite

[Knight]
([ ไนท ])

People talking
(พี๊เพิ่ล ทอคอิง)
And they’re saying that you’re leaving
(แอนด์ เดรว เซอิง แดท ยัวร์ ลีฝอิงส)
So unhappy
(โซ อันแฮพพิ)
With the way that you’ve been living
(วิธ เดอะ เวย์ แดท ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
We always wish for money
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ มั๊นนี่)
We always wish for fame
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ เฟม)
We think we have the answers
(วี ทริ๊งค วี แฮ็ฝ ดิ แอ๊นเซ่อร)
Some things ain’t ever gonna change [change]
(ซัม ทริง เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ [ เช้งจํ ])
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [change]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ เช้งจํ ])
What’s in your heart will never change
(ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Look in the mirror
(ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์)
And you see how you’ve been taken
(แอนด์ ยู ซี ฮาว ยู๊ฟ บีน เทคเอ็น)
You won’t surrender
(ยู ว็อนท เซอร์เร๊นเด้อร์)
But now your heart is breakin’
(บั๊ท นาว ยุร ฮาร์ท อีส เบรกกิ้น)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
We always wish for money
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ มั๊นนี่)
We always wish for fame
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ เฟม)
We think we have the answers
(วี ทริ๊งค วี แฮ็ฝ ดิ แอ๊นเซ่อร)
Some things ain’t ever gonna change [change]
(ซัม ทริง เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ [ เช้งจํ ])
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [change]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ เช้งจํ ])
What’s in your heart will never change
(ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Do you remember
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์)
When you got your lucky break
(เว็น ยู ก็อท ยุร ลัคคิ เบร๊ค)
You’re looking back now
(ยัวร์ ลุคอิง แบ็ค นาว)
And it seems like a mistake
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค เก มิสเท้ค)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
We always wish for money
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ มั๊นนี่)
We always wish for fame
(วี ออลเว วิ๊ช ฟอร์ เฟม)
We think we have the answers
(วี ทริ๊งค วี แฮ็ฝ ดิ แอ๊นเซ่อร)
Some things ain’t ever gonna change [change]
(ซัม ทริง เอน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ [ เช้งจํ ])
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [change]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ เช้งจํ ])
What’s in your heart will never change
(ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
It’s only change [change]
(อิทซ โอ๊นลี่ เช้งจํ [ เช้งจํ ])
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [change]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ เช้งจํ ])
What’s in your heart will never change
(ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท วิล เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [change]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ เช้งจํ ])
What’s in your heart will stay the same
(ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท วิล สเทย์ เดอะ เซม)
It doesn’t matter who you are
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)
It’s all the same [what’s in your heart]
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท ])
It’s only
(อิทซ โอ๊นลี่)
It’s only
(อิทซ โอ๊นลี่)
It’s only change
(อิทซ โอ๊นลี่ เช้งจํ)
Never [it doesn’t matter]
(เน๊เฝ่อร์ [ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
You ain’t gonna
(ยู เอน กอนนะ)
You ain’t gonna change [what’s in your heart]
(ยู เอน กอนนะ เช้งจํ [ ว๊อท ซิน ยุร ฮาร์ท ])
You ain’t gonna change
(ยู เอน กอนนะ เช้งจํ)
Doesn’t matter who you are
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย John Waite

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น