เนื้อเพลง These Walls คำอ่านไทย Teddy Geiger

I can’t believe what is in front of me
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ว๊อท อีส ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
The water’s rising up to my knees
(เดอะ ว๊อเท่อร ไรสอิง อั๊พ ทู มาย นี)
And i can’t figure out
(แอนด์ ดาย แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
How the hell i wound up here
(ฮาว เดอะ เฮ็ลล ไอ วูนด์ อั๊พ เฮียร)
Everything seemed okay when i started out the other day
(เอ๊วี่ติง ซีม โอเค เว็น นาย สท๊าร์ท เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Then the rain came pouring down
(เด็น เดอะ เรน เคม ช เดาน)
And now im drowning in my fears
(แอนด์ นาว แอม ดเรานอิง อิน มาย เฟียร์)
And as i watch the setting sun
(แอนด์ แอส ซาย ว๊อทช เดอะ เซททิง ซัน)
I wonder if im the only one
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Cause everyobody tries to put some love on the line
(ค๊อส everyobody ทรายส์ ทู พุท ซัม ลัฝ ออน เดอะ ไลน์)
And everybody feels a broken heart sometimes
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ฟีล ซา บโรเค็น ฮาร์ท ซัมไทม์)
And even when i’m scared i have to try to fly
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น แอม ซคา ดาย แฮ็ฝ ทู ธราย ทู ฟลาย)
Sometimes i fall
(ซัมไทม์ ซาย ฟอลล์)
But ive seen it done before
(บั๊ท แอฝ ซีน หนิด ดัน บีฟอร์)
I got to step outside these walls
(ไอ ก็อท ทู สเท็พ เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์)

I’ve got no master plan to help me out
(แอฝ ก็อท โน ม๊าสเต้อร์ แพลน ทู เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Or make me stand up for
(ออ เม้ค มี สแทนด์ อั๊พ ฟอร์)
All the things i really want
(ออล เดอะ ทริง ซาย ริแอ็ลลิ ว้อนท)
You had me to afraid to ask
(ยู แฮ็ด มี ทู อะเฟรด ทู อาสคฺ)
And as i look ahead of me
(แอนด์ แอส ซาย ลุ๊ค อะเฮด อ็อฝ มี)
Cry and pray for sanity
(คราย แอนด์ เพรย์ ฟอร์ แซนอิทิ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

These walls can’t be my haven
(ฑิส วอลล์ แค็นท บี มาย เฮเฝน)
These walls can’t keep me safe here
(ฑิส วอลล์ แค็นท คี๊พ มี เซฟ เฮียร)
Now i guess i got to let them down
(นาว ไอ เกสส ซาย ก็อท ทู เล็ท เด็ม เดาน)

Cause everybody tries to put some love on the line
(ค๊อส เอวี่บอดี้ ทรายส์ ทู พุท ซัม ลัฝ ออน เดอะ ไลน์)
And everybody feels a broken heart sometimes, yeah
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ฟีล ซา บโรเค็น ฮาร์ท ซัมไทม์ , เย่)
Even when i’m scared i have to try to fly
(อี๊เฝ่น เว็น แอม ซคา ดาย แฮ็ฝ ทู ธราย ทู ฟลาย)
Sometimes i fall
(ซัมไทม์ ซาย ฟอลล์)
But i’ve seen it done before
(บั๊ท แอฝ ซีน หนิด ดัน บีฟอร์)

I got to break out…
(ไอ ก็อท ทู เบร๊ค เอ๊าท)
I got to break out…
(ไอ ก็อท ทู เบร๊ค เอ๊าท)
I got to step outside these walls
(ไอ ก็อท ทู สเท็พ เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์)
Love outside these walls
(ลัฝ เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์)
I feel my heart breaking
(ไอ ฟีล มาย ฮาร์ท บเรคคิง)
But its a brand new day
(บั๊ท อิทซ ซา แบรนดฺ นิว เดย์)
Im going down
(แอม โกอิ้ง เดาน)
Im stepping out
(แอม สเต๊ปพิง เอ๊าท)
Im stepping outside
(แอม สเต๊ปพิง เอ๊าทไซ้ด)
These walls
(ฑิส วอลล์)
[I’ve seen it done before.. i’m walking on, i’ll walk it off, oh i’m moving on]
([ แอฝ ซีน หนิด ดัน บีฟอร์ แอม วอคกิง ออน , แอล ว๊อล์ค อิท ออฟฟ , โอ แอม มูฝอิง ออน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Walls คำอ่านไทย Teddy Geiger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น