เนื้อเพลง Crooked Ass N*gga คำอ่านไทย 2Pac feat Stretch (Live Squad)

” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires] ” Got him! ” – [Dr. Dre]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ] ” ก็อท ฮิม ! ” [ เดทเออะ ดรี ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
A smokin ass n*gga robbed me blind
(อะ สโมกิน อาซ เอ็น *gga รอบ มี ไบลนฺดฺ)
I got a tech nine now his smokin ass is mine
(ไอ ก็อท ดา ทิค ไนน นาว ฮิส สโมกิน อาซ ซิส ไมน์)
I guess I felt sorry for the bastard, he was broke
(ไอ เกสส ซาย เฟ็ลท ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ แบซเทิด , ฮี วอส บโรค)
I didn’t know he smoked so I didn’t watch him close
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ฮี สโม๊ค โซ ไอ ดิ๊นอิน ว๊อทช ฮิม โคลส)
He caught me on the sneak tip, now the punk’s in deep sh*t
(ฮี คอท มี ออน เดอะ ซนีค ทิพ , นาว เดอะ พรัค ซิน ดี๊พ ฌะ *ที)
Catch him on the streets, I’ma bring him to his feet, quick
(แค็ทช ฮิม ออน เดอะ สทรีท , แอมอา บริง ฮิม ทู ฮิส ฟีท , ควิค)
Pass the clip, I think I see him comin now
(เพซ เดอะ คลิพ , ไอ ทริ๊งค ไอ ซี ฮิม คัมอิน นาว)
F*ck the bullsh*t, posse deep and let’s run him down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที , พอซซิ ดี๊พ แอนด์ เล็ท รัน ฮิม เดาน)
Gots to be the first one to hit ya when we meet
(ก็อท ทู บี เดอะ เฟิร์สท วัน ทู ฮิท ยา เว็น วี มี๊ท)
Comin quickly up the streets, is the punk ass police
(คัมอิน ควีคลิ อั๊พ เดอะ สทรีท , อีส เดอะ พรัค อาซ โพลิ๊ซ)
The first one jumped out and said, ” Freeze! ”
(เดอะ เฟิร์สท วัน จั๊มพ เอ๊าท แอนด์ เซ็ด , ” ฟรีส ! “)
I popped him in his knees and shot him, punk.. please..
(ไอ พอพทฺ ฮิม อิน ฮิส นี แซน ฌ็อท ฮิม , พรัค พลีซ)
Cause cops should mind they business, when we rush
(ค๊อส ค็อพ เชิด ไมนด์ เด บีสเน็ซ , เว็น วี รัช)
Now you’re pleadin like a b*tch, cause you don’t know how to.. hush..
(นาว ยัวร์ พลีดิน ไล๊ค เก บี *tch , ค๊อส ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ฮัฌ)
Now back to the smoker that robbed me
(นาว แบ็ค ทู เดอะ ซโมคเออะ แดท รอบ มี)
I tell you like Latifah, motherf*cker give me.. body..
(ไอ เทลล ยู ไล๊ค Latifah , motherf*cker กี๊ฝ มี บ๊อดี้)
One to the chest, another to his f*ckin dome
(วัน ทู เดอะ เชสทํ , อะน๊าเทร่อร์ ทู ฮิส เอฟ *ckin โดม)
Now the sh*t can rest, yo tell him to leave me the f*ck alone
(นาว เดอะ ฌะ *ที แคน เรสท , โย เทลล ฮิม ทู ลี๊ฝ มี เดอะ เอฟ *ck อะโลน)
Two very bloody bodies on the streets
(ทู เฝ๊รี่ บลัดอิ บอดีสฺ ออน เดอะ สทรีท)
A nosey ass cop and a n*gga that robbed from me
(อะ nosey อาซ ค็อพ แอนด์ อะ เอ็น *gga แดท รอบ ฟรอม มี)
Run from your backup punk, how you figure?
(รัน ฟรอม ยุร แบ็คอัพ พรัค , ฮาว ยู ฟิ๊กเก้อร)
My finger’s on the trigger for you crooked ass n*ggaz
(มาย ฟิ๊งเก้อร ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์ ฟอร์ ยู ครุค อาซ เอ็น *ggaz)

[Pac]
([ แพค ])
Crooked ass n*ggaz
(ครุค อาซ เอ็น *ggaz)
[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ ครีมอิแน็ล ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
[Cube]
([ คิ้วบํ ])
Suddenly I see..
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี)
[Eazy]
([ Eazy ])
Cri-cri-criminal
(Cri cri ครีมอิแน็ล)

[Stretch]
([ สเทร๊ทช ])
Now listen to the mack of the crooked n*gga trade
(นาว ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แมกคฺ อ็อฝ เดอะ ครุค เอ็น *gga เทรด)
With the fine criminal mind, cold rips like a blade
(วิธ เดอะ ไฟน ครีมอิแน็ล ไมนด์ , โคลด์ ริพ ไล๊ค เก เบลด)
It’s already quick steppin to the n*ggaz with the props
(อิทซ ออลเร๊ดี้ ควิค สเตปปิน ทู เดอะ เอ็น *ggaz วิธ เดอะ พร็อพ)
and any motherf*cker with the flim-flam drops to the knot
(แอนด์ เอ๊นี่ motherf*cker วิธ เดอะ flim flam ดรอพ ทู เดอะ น็อท)
Ten o’clock, is a motherf*ckin gank move
(เท็น โอคล็อก , อีส ซา motherf*ckin แกง มู๊ฝ)
Stretch is Uptown, clockin weight the sh*t is real smooth
(สเทร๊ทช อีส อั๊พทาวน์ , คอกคิน เว๊ท เดอะ ฌะ *ที อีส เรียล สมู๊ธ)
A n*gga’s tryin to play me like he know me but he don’t
(อะ เอ็น *ggas ทายอิน ทู เพลย์ มี ไล๊ค ฮี โนว์ มี บั๊ท ฮี ด้อนท์)
Sittin on ten keys, I’ma get him, think I won’t?
(ซิทดิน ออน เท็น คีย์ , แอมอา เก็ท ฮิม , ทริ๊งค ไอ ว็อนท)
My n*gga 2Pac, got the f*ckin Glock cocked, and he’s ready
(มาย เอ็น *gga 2Pac , ก็อท เดอะ เอฟ *ckin คล็อก ค๊อค , แอนด์ อีส เร๊ดี้)
When the kid, didn’t even bring the weight bag, instead he
(เว็น เดอะ คิด , ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น บริง เดอะ เว๊ท แบ๊ก , อินสเท๊ด ฮี)
welcomed us, into his apartment
(เว้ลคั่ม อัซ , อิ๊นทู ฮิส อะพาทเม็นท)
Oh this even better, two to the head, he’s dead a clean get-a-WAY!
(โอ ดิส อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ , ทู ทู เดอะ เฮด , อีส เด้ด อะ คลีน เก็ท ดา เวย์ !)
N*ggaz got PAID!
(เอ็น *ggaz ก็อท เพลด !)
And yet another sleepin ass n*gga got slayed, word up
(แอนด์ เย๊ท อะน๊าเทร่อร์ สลีฟปิน อาซ เอ็น *gga ก็อท ซเล , เวิร์ด อั๊พ)
By a crooked motherf*cker named Stretch
(บาย อะ ครุค motherf*cker เนม สเทร๊ทช)
And the T-U-P-A-C, the police can’t catch..
(แอนด์ เดอะ ที ยู พี อะ ซี , เดอะ โพลิ๊ซ แค็นท แค็ทช)

[Pac]
([ แพค ])
The crooked ass n*ggaz
(เดอะ ครุค อาซ เอ็น *ggaz)
[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour..
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
[Pac]
([ แพค ])
Yeah.. ya don’t stop!
(เย่ ยา ด้อนท์ สท๊อพ !)

Crooked ass n*ggaz
(ครุค อาซ เอ็น *ggaz)
[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal.. criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
[Cube]
([ คิ้วบํ ])
Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Now I could be a crooked n*gga too
(นาว ไอ เคิด บี อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
When I’m rollin with my crew, watch what crooked n*ggaz, do!
(เว็น แอม โรลลิน วิธ มาย ครู , ว๊อทช ว๊อท ครุค เอ็น *ggaz , ดู !)
I got a nine millimeter Glock pistol
(ไอ ก็อท ดา ไนน มิลลีมีเดอ คล็อก พิ๊สท่อล)
I’m ready to get witcha at the drop, of a whistle
(แอม เร๊ดี้ ทู เก็ท วิทชา แอ็ท เดอะ ดรอพ , อ็อฝ อะ วิสเทิ่ล)
So make your move, and act like you wanna flip
(โซ เม้ค ยุร มู๊ฝ , แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค ยู วอนนา ฟลิพ)
I fire thirteen shots, and pop another clip
(ไอ ไฟเออะร เทร๊อทีน ฌ็อท , แอนด์ พ็อพ อะน๊าเทร่อร์ คลิพ)
I bring luck, my Glock’s like a f*ckin mop
(ไอ บริง ลัค , มาย คล็อก ไล๊ค เก เอฟ *ckin ม็อพ)
The more I shot, the more motherf*ckers dropped
(เดอะ โม ไอ ฌ็อท , เดอะ โม motherf*ckers ดร็อพ)
And even cops got shot when they rolled up
(แอนด์ อี๊เฝ่น ค็อพ ก็อท ฌ็อท เว็น เด โรลล อั๊พ)
Best to bring a knot, or get popped, I’m a soldier
(เบ๊สท์ ทู บริง อะ น็อท , ออ เก็ท พอพทฺ , แอม มา โซ๊ลเจ้อร์)
I ain’t the type to fetch ya, ask Stretch, he’s my witness
(ไอ เอน เดอะ ไท๊พ ทู เฟ็ซ ยา , อาสคฺ สเทร๊ทช , อีส มาย วิทเหนส)
Smoke til I’m blitzed, f*ck a motherf*ckin piss test
(สโม๊ค ทิล แอม บลิทซ , เอฟ *ck กา motherf*ckin พิซ เทสท์)
I’m trigger happy, try to ‘tack me and I’ll drop you quick
(แอม ทริ๊กเก้อร์ แฮ๊พพี่ , ธราย ทู แท็ค มี แอนด์ แอล ดรอพ ยู ควิค)
Long as I got a clip I got some sh*t to hit em with
(ลอง แอส ซาย ก็อท ดา คลิพ ไอ ก็อท ซัม ฌะ *ที ทู ฮิท เอ็ม วิธ)
The n*gga killer I get iller when the sh*t gets thick
(เดอะ เอ็น *gga คีลเลอะ ไอ เก็ท iller เว็น เดอะ ฌะ *ที เก็ท ทริ๊ค)
My brain flips, I start thinkin like a lunatic
(มาย เบรน ฟลิพ , ไอ สท๊าร์ท ติ้งกิน ไล๊ค เก ลยูนะทิค)
I rip sh*t, came equipped with a bigger crew
(ไอ ริพ ฌะ *ที , เคม อิควีพท วิธ อะ บี๊กเกอร์ ครู)
I thought these n*ggaz knew, I’m a crooked n*gga too
(ไอ ธอท ฑิส เอ็น *ggaz นยู , แอม มา ครุค เอ็น *gga ทู)

[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ ครีมอิแน็ล ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Crooked
(ครุค)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Crooked ass n*ggaz come in all shapes and sizes
(ครุค อาซ เอ็น *ggaz คัม อิน ออล เชพ แซน ไซ๊ซ)
They wear disguises, backstabbin’s what they specialize in
(เด แวร์ ดิสไก๊ส , backstabbins ว๊อท เด ซเพฌแอะไลส อิน)
They’ll try to getcha, they’ll sweatcha to get in the picture
(เด๊ว ธราย ทู แกทชา , เด๊ว sweatcha ทู เก็ท อิน เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
And then they hitcha, son of a b*tch! Now he’s richer
(แอนด์ เด็น เด hitcha , ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! นาว อีส รีเชอ)
Crooked ass n*gga..
(ครุค อาซ เอ็น *gga)

[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ ครีมอิแน็ล ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
[Cube]
([ คิ้วบํ ])
Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like
(ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค)
[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
Criminal, criminal, crim
(ครีมอิแน็ล , ครีมอิแน็ล , crim)
Crim-criminal behaviour
(Crim ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
Criminal behaviour, criminal behaviour..
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ , ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)

[machine gun fires]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ])
” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ])
” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ])
” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[Eazy]
([ Eazy ])
Criminal behaviour
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
Criminal, criminal, crim
(ครีมอิแน็ล , ครีมอิแน็ล , crim)
Crim-criminal behaviour
(Crim ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
Criminal beha.. crima-crima-crima
(ครีมอิแน็ล beha crima crima crima)
Crim-crim, criminal behaviour
(Crim crim , ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)
Criminal behaviour..
(ครีมอิแน็ล บิเฮฟเยอะ)

” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires] ” Got him! ” – [Dr. Dre]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ] ” ก็อท ฮิม ! ” [ เดทเออะ ดรี ])

” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires] ” Got him! ” – [Dr. Dre]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ] ” ก็อท ฮิม ! ” [ เดทเออะ ดรี ])

” Suddenly I see, some n*ggaz that I don’t like ” – [Ice Cube]
(” ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ซี , ซัม เอ็น *ggaz แดท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ” [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
[machine gun fires] ” Got him! ” – [Dr. Dre]
([ แมชชีน กัน ไฟเออะร ] ” ก็อท ฮิม ! ” [ เดทเออะ ดรี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crooked Ass N*gga คำอ่านไทย 2Pac feat Stretch (Live Squad)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น