เนื้อเพลง Greed คำอ่านไทย Liberty X

How much do you really want?
(ฮาว มัช ดู ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท)
If you had it would it really solve your problems?
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ด ดิท เวิด ดิท ริแอ็ลลิ โซ๊ลฝ ยุร โพร๊เบล่ม)
Do you realise the pain it causes
(ดู ยู รีโอราย เดอะ เพน หนิด ค๊อส)
Struggling for something you may never get
(ซทรักกลิง ฟอร์ ซัมติง ยู เมย์ เน๊เฝ่อร์ เก็ท)
How much would you sacrifice if I told you I could change your life?
(ฮาว มัช เวิด ยู แซ๊คริไฟซ์ อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู ไอ เคิด เช้งจํ ยุร ไล๊ฟ)
You don’t have to take on my advice
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เท้ค ออน มาย แอดไฝ๊ซ์)
Don’t do something that you might regret
(ด้อนท์ ดู ซัมติง แดท ยู ไมท รีเกร๊ท)
How much do you really need?
(ฮาว มัช ดู ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด)
Is it justified or is it greed?
(อีส ซิท จั๊สทิฟาย ออ อีส ซิท กรี๊ด)
If you satisfy your vanity
(อิ๊ฟ ยู แซ๊ททิซไฟ ยุร แฝนอิทิ)
If you get to where you think you wanna go
(อิ๊ฟ ยู เก็ท ทู แวร์ ยู ทริ๊งค ยู วอนนา โก)
How much is it gonna take?
(ฮาว มัช อีส ซิท กอนนะ เท้ค)
Will you see it through or will you break?
(วิล ยู ซี อิท ทรู ออ วิล ยู เบร๊ค)
Cos in the end what will you have to show?
(คอซ ซิน ดิ เอ็นด ว๊อท วิล ยู แฮ็ฝ ทู โชว์)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
When all you have are your possessions
(เว็น ออล ยู แฮ็ฝ อาร์ ยุร พ็อสเสฌอัน)
Greed becomes your main obsession
(กรี๊ด บีคัม ยุร เมน อ็อบเซฌอัน)
Just take it slowly
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)
If what you want ain’t what you need
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ว้อนท เอน ว๊อท ยู นี๊ด)
You’ve become a victim of your greed
(ยู๊ฟ บีคัม อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร กรี๊ด)

How much do you really feel?
(ฮาว มัช ดู ยู ริแอ็ลลิ ฟีล)
Can you recognise when something’s real?
(แคน ยู เรคอ็อกไนส เว็น ซัมติง เรียล)
Do you live your life by fake ideals?
(ดู ยู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ บาย เฟ้ค ไอดี๊ออล)
Do you think that one day you will get the chance?
(ดู ยู ทริ๊งค แดท วัน เดย์ ยู วิล เก็ท เดอะ แช้นซํ)
What happens if you don’t achieve
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อะชี้ฝ)
Will it be enough if you believe
(วิล อิท บี อีน๊าฟ อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ)
You can just rely on destiny
(ยู แคน จั๊สท รีลาย ออน เดซทินิ)
Don’t you know your fate is in your hands
(ด้อนท์ ยู โนว์ ยุร เฟ้ท อีส ซิน ยุร แฮนด์)
How much is enough for you?
(ฮาว มัช อีส อีน๊าฟ ฟอร์ ยู)
When you reach the top what will you do?
(เว็น ยู รี๊ช เดอะ ท๊อพ ว๊อท วิล ยู ดู)
Will you look around for something new?
(วิล ยู ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ฟอร์ ซัมติง นิว)
Without the destination will you carry on?
(วิธเอ๊าท เดอะ เดซทิเนฌัน วิล ยู แค๊รรี่ ออน)
Will you try day after day
(วิล ยู ธราย เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)
Pretend you don’t hear what they say?
(พรีเท็นด์ ยู ด้อนท์ เฮียร ว๊อท เด เซย์)
What would you do if all your pride was gone?
(ว๊อท เวิด ยู ดู อิ๊ฟ ออล ยุร ไพรด์ วอส กอน)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
When all you have are your possessions
(เว็น ออล ยู แฮ็ฝ อาร์ ยุร พ็อสเสฌอัน)
Greed becomes your main obsession
(กรี๊ด บีคัม ยุร เมน อ็อบเซฌอัน)
Just take it slowly
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)
If what you want ain’t what you need
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ว้อนท เอน ว๊อท ยู นี๊ด)
You’ve become a victim of your greed
(ยู๊ฟ บีคัม อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร กรี๊ด)

Cos material possessions ain’t the world
(คอซ มะเทียเรียล พ็อสเสฌอัน เอน เดอะ เวิลด)
[Ain’t the world]
([ เอน เดอะ เวิลด ])
Nobody ever bought you happiness with diamonds or pearls
(โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ บอท ยู แฮพพิเน็ซ วิธ ได๊ม่อนดํ ออ เพิร์ล)
[Diamonds or pearls]
([ ได๊ม่อนดํ ออ เพิร์ล ])
You’ve gotta look at this for what they really are
(ยู๊ฟ กอททะ ลุ๊ค แกท ดิส ฟอร์ ว๊อท เด ริแอ็ลลิ อาร์)
[What they really are]
([ ว๊อท เด ริแอ็ลลิ อาร์ ])
Or you’ll find yourself wanting more
(ออ โยว ไฟนด์ ยุรเซลฟ วอนทิง โม)
Going way too far
(โกอิ้ง เวย์ ทู ฟาร์)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
When all you have are your possessions
(เว็น ออล ยู แฮ็ฝ อาร์ ยุร พ็อสเสฌอัน)
Greed becomes your main obsession
(กรี๊ด บีคัม ยุร เมน อ็อบเซฌอัน)
Just take it slowly
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)
If what you want ain’t what you need
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ว้อนท เอน ว๊อท ยู นี๊ด)
You’ve become a victim of your greed
(ยู๊ฟ บีคัม อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร กรี๊ด)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
Just take it slowly
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)
If what you want ain’t what you need
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ว้อนท เอน ว๊อท ยู นี๊ด)
You’ve become a victim of your greed
(ยู๊ฟ บีคัม อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร กรี๊ด)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
When all you have are your possessions
(เว็น ออล ยู แฮ็ฝ อาร์ ยุร พ็อสเสฌอัน)
Greed becomes your main obsession
(กรี๊ด บีคัม ยุร เมน อ็อบเซฌอัน)
Just take it slowly
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)
If what you want ain’t what you need
(อิ๊ฟ ว๊อท ยู ว้อนท เอน ว๊อท ยู นี๊ด)
You’ve become a victim of your greed
(ยู๊ฟ บีคัม อะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ยุร กรี๊ด)

Life can be lonely
(ไล๊ฟ แคน บี โลนลิ)
Just take it slowly…
(จั๊สท เท้ค อิท ซโลลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Greed คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น