เนื้อเพลง You Can’t Teach An Ol’ Dog New Tricks คำอ่านไทย No Doubt

[E. Stefani]
([ อี สเตฟานี่ ])

At the park you try to teach a dog a brand new trick
(แอ็ท เดอะ พาร์ค ยู ธราย ทู ที๊ช อะ ด้อกก อะ แบรนดฺ นิว ทริ๊ค)
You take a ball and toss it far and then you say ” go get it ”
(ยู เท้ค เก บอล แอนด์ ท็อซ ซิท ฟาร์ แอนด์ เด็น ยู เซย์ ” โก เก็ท ดิธ “)
You know you can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู โนว์ ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He only knows what he may
(ฮี โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ฮี เมย์)
No you can’t teach an ol’ dog new tricks
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He’ll only curl his tail and run away
(เฮ็ลล โอ๊นลี่ เคิล ฮิส เทล แอนด์ รัน อะเวย์)

And so you try a new approach, you try to hold and cuddle it
(แอนด์ โซ ยู ธราย อะ นิว แอพโพร๊ช , ยู ธราย ทู โฮลด์ แอนด์ เคเดว อิท)
You hope he’ll learn it if you try again but he just don’t get it
(ยู โฮพ เฮ็ลล เลิร์น หนิด อิ๊ฟ ยู ธราย อะเกน บั๊ท ฮี จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
You can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He only knows what he may
(ฮี โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ฮี เมย์)
No you can’t teach an ol’ dog new tricks
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He’ll only curl his tail and run away
(เฮ็ลล โอ๊นลี่ เคิล ฮิส เทล แอนด์ รัน อะเวย์)
You can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He only knows what he’s trained
(ฮี โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท อีส เทรน)
No you can’t teach an ol’ dog new tricks
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
Not even if you get down and beg
(น็อท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู เก็ท เดาน แอนด์ เบ๊ก)
No you can’t teach an ol’ dog
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก)

Remember when you saw him in the window
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู ซอว์ ฮิม อิน เดอะ วิ๊นโด้ว)
[You bought him from the local pet store]
([ ยู บอท ฮิม ฟรอม เดอะ โล๊ค่อล เพ๊ท สโทร์ ])
You can’t forget the first time you brought him home
(ยู แค็นท ฟอร์เก๊ท เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู บรอท ฮิม โฮม)
[You brought him home, he went on the floor]
([ ยู บรอท ฮิม โฮม , ฮี เว็นท ออน เดอะ ฟลอร์ ])
You could have taught him then if you would have known
(ยู เคิด แฮ็ฝ ทอท ฮิม เด็น อิ๊ฟ ยู เวิด แฮ็ฝ โนน)
[Party No Doubt!]
([ พ๊าร์ที่ โน เดาท ! ])

You can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He only knows what he may
(ฮี โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท ฮี เมย์)
No you can’t teach an ol’ dog new tricks
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He’ll only curl his tail and run away
(เฮ็ลล โอ๊นลี่ เคิล ฮิส เทล แอนด์ รัน อะเวย์)
You can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He only knows what he’s trained
(ฮี โอ๊นลี่ โนว์ ว๊อท อีส เทรน)
No you can’t teach an ol’ dog new tricks
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
Not even if you get down and beg
(น็อท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู เก็ท เดาน แอนด์ เบ๊ก)
No you can’t teach an ol’ dog
(โน ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก)
No no way
(โน โน เวย์)
You can’t teach an ol’ dog new tricks
(ยู แค็นท ที๊ช แอน ol ด้อกก นิว ทริ๊ค)
He’ll only curl his tail and run away
(เฮ็ลล โอ๊นลี่ เคิล ฮิส เทล แอนด์ รัน อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can’t Teach An Ol’ Dog New Tricks คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น