เนื้อเพลง Exile คำอ่านไทย Slayer

Even though some things are better left unsaid
(อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง แซร์ เบ๊ทเท่อร์ เล๊ฟท อันเซด)
There’s a few things I need to get off my chest
(แดร์ ซา ฟิว ทริง ซาย นี๊ด ทู เก็ท ออฟฟ มาย เชสทํ)
I need to vent – let me tell you why
(ไอ นี๊ด ทู เฝ๊นท เล็ท มี เทลล ยู วาย)

I’m suicidal, maniacal, self-destructive
(แอม ซยูอิไซดแอ็ล , มะไนอะแค็ล , เซลฟ์ ดิซทรัคทิฝ)
You leave me no hope, no life
(ยู ลี๊ฝ มี โน โฮพ , โน ไล๊ฟ)
Nothing worth living for
(นัธอิง เวิร์ธ ลีฝอิง ฟอร์)
I’ve taken it, can’t take it anymore
(แอฝ เทคเอ็น หนิด , แค็นท เท้ค อิท แอนนี่มอ)
My worst nightmare
(มาย เวิ๊ร์สท ไนท์แมร์)
You make me want to slit my own f*cking throat
(ยู เม้ค มี ว้อนท ทู ซลิท มาย โอว์น เอฟ *คิง โธร๊ท)
Just so I’ll be rid of you
(จั๊สท โซ แอล บี ริด อ็อฝ ยู)
Just to get rid of you
(จั๊สท ทู เก็ท ริด อ็อฝ ยู)

You self-righteous f*ck
(ยู เซลฟ์ ไรชัซ เอฟ *ck)
Give me a reason not to rip your f*cking face off
(กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น น็อท ทู ริพ ยุร เอฟ *คิง เฟซ ออฟฟ)
Why don’t you take a good look in these eyes
(วาย ด้อนท์ ยู เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อิน ฑิส อาย)
Cause I’m the one that’s gonna tear your f*cking heart
(ค๊อส แอม ดิ วัน แด้ท กอนนะ เทียร์ ยุร เอฟ *คิง ฮาร์ท)
out
(เอ๊าท)
My hate is contagious; you’ve got no one to run to
(มาย เฮท อีส ค็อนเทจัซ ; ยู๊ฟ ก็อท โน วัน ทู รัน ทู)
EXILE
(เอ๊กไซล์)

Just tell me f*cking why everything becomes an issue
(จั๊สท เทลล มี เอฟ *คิง วาย เอ๊วี่ติง บีคัม แอน อิ๊ชชู่)
Your opinion is always senseless – f*ck this
(ยุร โอะพีนยัน อีส ออลเว เซนซเล็ซ เอฟ *ck ดิส)
You make my f*cking skin crawl
(ยู เม้ค มาย เอฟ *คิง สกิน ครอล)
I’ve lived with it – can’t stand anymore
(แอฝ ไล้ฝ วิธ อิท แค็นท สแทนด์ แอนนี่มอ)
My worst nightmare
(มาย เวิ๊ร์สท ไนท์แมร์)
I want to take a bullet in the f*cking head
(ไอ ว้อนท ทู เท้ค เก บัลเล่ อิน เดอะ เอฟ *คิง เฮด)
Every time I think of you, every time I think of you
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู)

You self-righteous f*ck
(ยู เซลฟ์ ไรชัซ เอฟ *ck)
Give me a reason not to rip your f*cking face off
(กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น น็อท ทู ริพ ยุร เอฟ *คิง เฟซ ออฟฟ)
Why don’t you take a good look in these eyes
(วาย ด้อนท์ ยู เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อิน ฑิส อาย)
Cause I’m the one that’s gonna tear your f*cking heart
(ค๊อส แอม ดิ วัน แด้ท กอนนะ เทียร์ ยุร เอฟ *คิง ฮาร์ท)
out
(เอ๊าท)
My hate is contagious
(มาย เฮท อีส ค็อนเทจัซ)
Anyone else need to vent?
(เอนอิวัน เอ๊ลส นี๊ด ทู เฝ๊นท)
You’ve tried my tolerance; I just want you to die
(ยู๊ฟ ทไร มาย ทอลเออะแร็นซ ; ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู ดาย)

There’s nothing more for me to say
(แดร์ นัธอิง โม ฟอร์ มี ทู เซย์)
There’s nothing more for you to say
(แดร์ นัธอิง โม ฟอร์ ยู ทู เซย์)
There’s nothing more for us to say
(แดร์ นัธอิง โม ฟอร์ อัซ ทู เซย์)
I f*cking hate you anyway
(ไอ เอฟ *คิง เฮท ยู เอนอิเว)
EXILE
(เอ๊กไซล์)

Can’t count the ways that you light my f*ckin fuse
(แค็นท เค้าทํ เดอะ เวย์ แดท ยู ไล๊ท มาย เอฟ *ckin ฟยูส)
I can’t tolerate the sight of you, the thought of you or
(ไอ แค็นท ท๊อลเลอเหรท เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ยู , เดอะ ธอท อ็อฝ ยู ออ)
anything about you
(เอนอิธิง อะเบ๊าท ยู)
You know what I want to see?
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ซี)
How many ways can a loser f*cking lose
(ฮาว เมนอิ เวย์ แคน อะ ลูสเออะ เอฟ *คิง ลู้ส)
I know you’ll find a way
(ไอ โนว์ โยว ไฟนด์ อะ เวย์)
The humility awakening the idiot inside
(เดอะ ฮิวมีลอิทิ awakenings ดิ อี๊เดียท อิ๊นไซด์)
You spineless f*cking maggot – you’re just wasting my
(ยู ซไพนเล็ซ เอฟ *คิง แมกกัท ยัวร์ จั๊สท เวซทิง มาย)
time
(ไทม์)
Get out of my face – Get out of my life
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฟซ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Out of my f*cking way – Just die
(เอ๊าท อ็อฝ มาย เอฟ *คิง เวย์ จั๊สท ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exile คำอ่านไทย Slayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น