เนื้อเพลง Die by The Drop คำอ่านไทย The Dead Weather

Let’s dig a hole in the sand brother,
(เล็ท ดีกกํ อะ โฮล อิน เดอะ แซนด์ บร๊าเท่อรํ ,)
A little grave we can fill together,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกรฝ วี แคน ฟิลล ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
I got myself a problem,
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ โพร๊เบล่ม ,)
that I’ve been lookin’ to sell,
(แดท แอฝ บีน ลุคกิน ทู เซลล์ ,)

Some people die just a little
(ซัม พี๊เพิ่ล ดาย จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Sometimes you die by the drop
(ซัมไทม์ ยู ดาย บาย เดอะ ดรอพ)
Some people die in the middle
(ซัม พี๊เพิ่ล ดาย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
I live just fine on the top
(ไอ ไล้ฝ จั๊สท ไฟน ออน เดอะ ท๊อพ)

I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna make you for worse or better
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
to my little grave
(ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกรฝ)

I never said we was equal
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด วี วอส อี๊ควอล)
I never wished to be saved
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วิ๊ช ทู บี เซฝ)
If I’m a problem then preacher
(อิ๊ฟ แอม มา โพร๊เบล่ม เด็น พิทเชอร์)
Let’s dig a little grave
(เล็ท ดีกกํ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกรฝ)

I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna make you for worse or better
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
to my little grave
(ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกรฝ)

Let’s dig a hole in the sand, brother
(เล็ท ดีกกํ อะ โฮล อิน เดอะ แซนด์ , บร๊าเท่อรํ)
Starve off the land for worse or better
(สท๊าร์ฝ ออฟฟ เดอะ แลนด์ ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
Get right down to the bottom
(เก็ท ไร๊ท เดาน ทู เดอะ บ๊อทท่อม)
If one goes I’ll do the other
(อิ๊ฟ วัน โกซ แอล ดู ดิ อ๊อเธ่อร์)

Some people die just a little
(ซัม พี๊เพิ่ล ดาย จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Sometimes you die by the drop
(ซัมไทม์ ยู ดาย บาย เดอะ ดรอพ)
Some people die in the middle
(ซัม พี๊เพิ่ล ดาย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
I live just fine on the top
(ไอ ไล้ฝ จั๊สท ไฟน ออน เดอะ ท๊อพ)

I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna make you for worse or better
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
I’m gonna take you for worse or better
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ เบ๊ทเท่อร์)
to my little grave
(ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกรฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Die by The Drop คำอ่านไทย The Dead Weather

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น