เนื้อเพลง Melancholy Melody คำอ่านไทย Esthero

Leave me alone
(ลี๊ฝ มี อะโลน)
I just want to lay here in my room and let myself cry
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เลย์ เฮียร อิน มาย รูม แอนด์ เล็ท ไมเซลฟ คราย)
I apologize if I’ve disappointed you
(ไอ อะพอลโอะไจส อิ๊ฟ แอฝ ดิสแอพพอยท์ ยู)
I got lost in my darkness and the light hurts my eyes
(ไอ ก็อท ล็อซท อิน มาย ดาคเน็ซ แซน เดอะ ไล๊ท เฮิร์ท มาย อาย)

I know you’re counting on me to feed all of our families
(ไอ โนว์ ยัวร์ เค๊าติง ออน มี ทู ฟี ออล อ็อฝ เอ๊า แฟมลีสฺ)
But I just need to be on my own for a little while
(บั๊ท ไอ จั๊สท นี๊ด ทู บี ออน มาย โอว์น ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
Cause I can’t stop singing these melancholy melodies
(ค๊อส ไอ แค็นท สท๊อพ ซิงกิง ฑิส เมลแอ็นคอลิ เมโลดีสฺ)
So until then I’ll hide
(โซ อันทิล เด็น แอล ไฮด์)

I feel tired all the time, yeah, this weight is exhausting
(ไอ ฟีล ไทร์ ออล เดอะ ไทม์ , เย่ , ดิส เว๊ท อีส เอ๊กซอดติง)
I cannot please everyone, least of all me
(ไอ แคนน็อท พลีซ เอ๊วี่วัน , ลีซท อ็อฝ ออล มี)
I have no more to give you, it’s all ready been stolen
(ไอ แฮ็ฝ โน โม ทู กี๊ฝ ยู , อิทซ ซอร์ เร๊ดี้ บีน ซโทเล็น)
Tell me, what’s left for me, a melancholy melody
(เทลล มี , ว๊อท เล๊ฟท ฟอร์ มี , อะ เมลแอ็นคอลิ เมลโอะดิ)

I know you’re counting on me to feed all of our families
(ไอ โนว์ ยัวร์ เค๊าติง ออน มี ทู ฟี ออล อ็อฝ เอ๊า แฟมลีสฺ)
But I just need to be on my own for a little while
(บั๊ท ไอ จั๊สท นี๊ด ทู บี ออน มาย โอว์น ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
Cause I can’t stop singing these melancholy melodies
(ค๊อส ไอ แค็นท สท๊อพ ซิงกิง ฑิส เมลแอ็นคอลิ เมโลดีสฺ)
So until then I’ll hide, I’ll hide
(โซ อันทิล เด็น แอล ไฮด์ , แอล ไฮด์)

Well you think I’m scared to write
(เวลล ยู ทริ๊งค แอม ซคา ทู ไร๊ท)
That I’ve got nothing left inside and I’m losing all my fire
(แดท แอฝ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท อิ๊นไซด์ แอนด์ แอม โรซิง ออล มาย ไฟเออะร)
But it still burns bright, just not on your command
(บั๊ท ดิธ สทิลล เบิร์น ไบร๊ท , จั๊สท น็อท ออน ยุร คอมมานด์)

You think I’m scared to write
(ยู ทริ๊งค แอม ซคา ทู ไร๊ท)
That I’ve got nothing left inside and I’m losing all my fire
(แดท แอฝ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท อิ๊นไซด์ แอนด์ แอม โรซิง ออล มาย ไฟเออะร)
That I’m losing all my fire, am I losing all my fire?
(แดท แอม โรซิง ออล มาย ไฟเออะร , แอ็ม ไอ โรซิง ออล มาย ไฟเออะร)
Still burns bright, brighter yeah
(สทิลล เบิร์น ไบร๊ท , ไบท์เดอ เย่)
Leave me alone, just wanna lay here alone in my room and let myself cry
(ลี๊ฝ มี อะโลน , จั๊สท วอนนา เลย์ เฮียร อะโลน อิน มาย รูม แอนด์ เล็ท ไมเซลฟ คราย)

I know you’re counting on me to feed all of our families
(ไอ โนว์ ยัวร์ เค๊าติง ออน มี ทู ฟี ออล อ็อฝ เอ๊า แฟมลีสฺ)
But I just need to be on my own for a little while
(บั๊ท ไอ จั๊สท นี๊ด ทู บี ออน มาย โอว์น ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
So stop calling my phone, please don’t come around my home
(โซ สท๊อพ คอลลิง มาย โฟน , พลีซ ด้อนท์ คัม อะราวนฺดฺ มาย โฮม)
I just wanna be alone
(ไอ จั๊สท วอนนา บี อะโลน)

I know you’re counting on me to feed all of our families
(ไอ โนว์ ยัวร์ เค๊าติง ออน มี ทู ฟี ออล อ็อฝ เอ๊า แฟมลีสฺ)
But I just can’t stop singing these melancholy melodies, yeah
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ซิงกิง ฑิส เมลแอ็นคอลิ เมโลดีสฺ , เย่)
I just wanna be, I just wanna be…alone
(ไอ จั๊สท วอนนา บี , ไอ จั๊สท วอนนา บี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Melancholy Melody คำอ่านไทย Esthero

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น