เนื้อเพลง Never Gonna Give up คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Forgiving him was the first thing I had to do
(ฟอร์กิฝวิ่ง ฮิม วอส เดอะ เฟิร์สท ทริง ไอ แฮ็ด ทู ดู)
In order to move on
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู มู๊ฝ ออน)
Forgetting him was not as easy to do
(โฟเก็ททิง ฮิม วอส น็อท แอส อีสอิ ทู ดู)
I had to teach myself to be strong
(ไอ แฮ็ด ทู ที๊ช ไมเซลฟ ทู บี สทรอง)

And it’s so easy to be scared
(แอนด์ อิทซ โซ อีสอิ ทู บี ซคา)
When I think of all that I shared
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ออล แดท ไอ แชร์)
When I think of how he made me feel
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว ฮี เมด มี ฟีล)
The bad and the good sometimes I wish I could
(เดอะ แบ้ด แอนด์ เดอะ กู๊ด ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ เคิด)
Take it back
(เท้ค อิท แบ็ค)
But we can’t go back
(บั๊ท วี แค็นท โก แบ็ค)
Gotta keep moving
(กอททะ คี๊พ มูฝอิง)

It’s so good, don’t wanna hear no ” would ” or ” could ”
(อิทซ โซ กู๊ด , ด้อนท์ วอนนา เฮียร โน ” เวิด ” ออ ” เคิด “)
Maybe I should of stayed with someone who
(เมบี ไอ เชิด อ็อฝ สเทย์ วิธ ซัมวัน ฮู)
Never knew that I was true
(เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ไอ วอส ทรู)
It’s so good, now that I’m going forward
(อิทซ โซ กู๊ด , นาว แดท แอม โกอิ้ง ฟ๊อร์เวิร์ด)
Now that I’m growing, now that I’m knowing
(นาว แดท แอม กโรอิง , นาว แดท แอม โนอิง)

Never gonna give up on
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน)
Never gonna give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Never gonna give up, give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)

I have to admit
(ไอ แฮ็ฝ ทู แอ๊ดมิท)
You were the only one
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I thought I was wrong too
(ไอ ธอท ไอ วอส รอง ทู)
Tried to be someone I knew that I wasn’t
(ทไร ทู บี ซัมวัน ไอ นยู แดท ไอ วอสซึ้น)
I thought I could make myself happy with you
(ไอ ธอท ไอ เคิด เม้ค ไมเซลฟ แฮ๊พพี่ วิธ ยู)

And it’s so easy to be scared
(แอนด์ อิทซ โซ อีสอิ ทู บี ซคา)
When I think of all that I shared
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ออล แดท ไอ แชร์)
When I think of how he made me feel
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว ฮี เมด มี ฟีล)
The bad and the good sometimes I wish I could
(เดอะ แบ้ด แอนด์ เดอะ กู๊ด ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ เคิด)
Take it back
(เท้ค อิท แบ็ค)
But we can’t go back
(บั๊ท วี แค็นท โก แบ็ค)
Gotta keep moving
(กอททะ คี๊พ มูฝอิง)

It’s so good, don’t wanna hear no ” would ” or ” could ”
(อิทซ โซ กู๊ด , ด้อนท์ วอนนา เฮียร โน ” เวิด ” ออ ” เคิด “)
Maybe I should of stayed with someone who
(เมบี ไอ เชิด อ็อฝ สเทย์ วิธ ซัมวัน ฮู)
Never knew that I was true
(เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ไอ วอส ทรู)
It’s so good, now that I’m going forward
(อิทซ โซ กู๊ด , นาว แดท แอม โกอิ้ง ฟ๊อร์เวิร์ด)
Now that I’m growing, now that I’m knowing
(นาว แดท แอม กโรอิง , นาว แดท แอม โนอิง)

Never gonna give up on
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน)
Never gonna give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Never gonna give up, give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ , กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)

I knew I was gonna get through it
(ไอ นยู ไอ วอส กอนนะ เก็ท ทรู อิท)
Breaking up was hard to do but
(บเรคคิง อั๊พ วอส ฮาร์ด ทู ดู บั๊ท)
I had to do it
(ไอ แฮ็ด ทู ดู อิท)
Time has something to do
(ไทม์ แฮ็ส ซัมติง ทู ดู)
With me figuring it out
(วิธ มี figurings อิท เอ๊าท)
What this is all about
(ว๊อท ดิส ซิส ซอร์ อะเบ๊าท)
When he came to me, when he comes to me
(เว็น ฮี เคม ทู มี , เว็น ฮี คัม ทู มี)
Gotta do what’s best for me
(กอททะ ดู ว๊อท เบ๊สท์ ฟอร์ มี)

It’s so good, don’t wanna hear no ” would ” or ” could ”
(อิทซ โซ กู๊ด , ด้อนท์ วอนนา เฮียร โน ” เวิด ” ออ ” เคิด “)
Maybe I should of stayed with someone who
(เมบี ไอ เชิด อ็อฝ สเทย์ วิธ ซัมวัน ฮู)
Never knew that I was true
(เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ไอ วอส ทรู)
It’s so good, now that I’m going forward
(อิทซ โซ กู๊ด , นาว แดท แอม โกอิ้ง ฟ๊อร์เวิร์ด)
Now that I’m growing, now that I’m knowing
(นาว แดท แอม กโรอิง , นาว แดท แอม โนอิง)

Never gonna give up on
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน)
Never gonna give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Never gonna give up, never give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Never gonna give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
Never gonna give up on love
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อั๊พ ออน ลัฝ)
On love
(ออน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Gonna Give up คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น