เนื้อเพลง Back up Offa Me คำอ่านไทย Talib Kweli

N*ggas always wanna cheak u, make sure u keepin it real niggga
(เอ็น *ggas ออลเว วอนนา cheak ยู , เม้ค ชัวร์ ยู คริพปิน หนิด เรียล niggga)
Im over here doing me, you do u, come on
(แอม โอ๊เฝ่อร เฮียร ดูอิง มี , ยู ดู ยู , คัมมอน)

[[chanting] + talib kweli]
([ [ chantings ] + talib kweli ])

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])
[Back up offa me]ah high tec
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] อา ไฮฮ tec)
[Back up offa me]why dont you get outta ma face
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] วาย ด้อนท์ ยู เก็ท เอ๊าตา มา เฟซ)
[Back up offa me]betta stay on your place
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] แบทดา สเทย์ ออน ยุร เพลส)
[Back up offa me]stand up !! ah how much can i take u need to jus
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] สแทนด์ อั๊พ ! ! อา ฮาว มัช แคน นาย เท้ค ยู นี๊ด ทู ยูส)
[Back up offa me][Back up offa me][Back up offa me]
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] [ แบ็ค อั๊พ offa มี ] [ แบ็ค อั๊พ offa มี ])
[Back up offa me]i got money to make not a minuite to waste
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] ไอ ก็อท มั๊นนี่ ทู เม้ค น็อท ดา minuite ทู เวซท)
[Back up offa me]need space what im tryna’ create u need to jus
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] นี๊ด สเพ๊ซ ว๊อท แอม ทายนา คริเอท ยู นี๊ด ทู ยูส)
[Back up offa me][Back up offa me][Back up offa me]
([ แบ็ค อั๊พ offa มี ] [ แบ็ค อั๊พ offa มี ] [ แบ็ค อั๊พ offa มี ])

I know he aint talkin this , this is grown men’s business
(ไอ โนว์ ฮี เอน ทอคกิ่น ดิส , ดิส ซิส กโรน เม็น บีสเน็ซ)
Be your own man stand on your own feet
(บี ยุร โอว์น แมน สแทนด์ ออน ยุร โอว์น ฟีท)
I thought we were homies, but now u coming at me acting like you dont know me
(ไอ ธอท วี เวอ โฮมี , บั๊ท นาว ยู คัมอิง แอ็ท มี แอคทิง ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
You think u do but your proberly wrong
(ยู ทริ๊งค ยู ดู บั๊ท ยุร proberly รอง)
Im surrounded by more babies than Ashanti’s song
(แอม เซอร์ราวนด์ บาย โม เบบีสฺ แฑ็น เอสแชนที ซ็อง)
Aww baby !! i know you dont get it
(อาวว เบ๊บี้ ! ! ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Tryna’ walk into ma shoes i know you won’t fit in
(ทายนา ว๊อล์ค อิ๊นทู มา ชู ซาย โนว์ ยู ว็อนท ฟิท อิน)
Just coz i know you and your flow too
(จั๊สท คอซ ไอ โนว์ ยู แอนด์ ยุร โฟลว์ ทู)
This mo too, and you wont get it, i dont owe you
(ดิส โม ทู , แอนด์ ยู ว็อนท เก็ท ดิธ , ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู)
You want high tec to do a record for you
(ยู ว้อนท ไฮฮ tec ทู ดู อะ เร๊คขอร์ด ฟอร์ ยู)
So n*ggas do checkup for you,
(โซ เอ็น *ggas ดู checkup ฟอร์ ยู ,)
Comfortable, coz n*ggas get respected for you
(คอมโฟเทเบิ่ล , คอซ เอ็น *ggas เก็ท เรสเพ๊คท ฟอร์ ยู)
Get your own respect dude that aint mean it evil
(เก็ท ยุร โอว์น เรสเพ๊คท ดยูด แดท เอน มีน หนิด อี๊ฝิ่ล)
Aint no crutches in no crew, my crew is crued equal
(เอน โน คัดเชด ซิน โน ครู , มาย ครู อีส คราย อี๊ควอล)
Sh*t was cool when we was teenagers we grown men,
(ฌะ *ที วอส คูล เว็น วี วอส ทีนเอเจอะ วี กโรน เม็น ,)
You my people but
(ยู มาย พี๊เพิ่ล บั๊ท)
I dont need you moanin and groanin i cant feed you, i already gotta kid
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู โมวนิน แอนด์ groanin นาย แค็นท ฟี ยู , ไอ ออลเร๊ดี้ กอททะ คิด)
Tell a n*gga try to regulate some sh*t thats not his
(เทลล อะ เอ็น *gga ธราย ทู เรกอิวเลท ซัม ฌะ *ที แด้ท น็อท ฮิส)
Im not tryna’ sign im not an artist n*gga
(แอม น็อท ทายนา ซายน แอม น็อท แอน อาทิซท เอ็น *gga)
Im jus tryna’ rhyme and go the hardest n*gga
(แอม ยูส ทายนา ไรม แอนด์ โก เดอะ ฮาร์เดท เอ็น *gga)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

Radio
(เร๊ดิโอ)
S*ckas never play me coz i dont let em
(เอส *ckas เน๊เฝ่อร์ เพลย์ มี คอซ ไอ ด้อนท์ เล็ท เอ็ม)
They like a pimp, on they hoe sweat em
(เด ไล๊ค เก พิมพ , ออน เด โฮ สเว็ท เอ็ม)
When i do a show i love to catch a ladies eye
(เว็น นาย ดู อะ โชว์ ไอ ลัฝ ทู แค็ทช อะ เลดิส อาย)
Thas a paperatsie’s eye i dont wanna see no lady die
(ท่า ซา paperatsies อาย ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี โน เล๊ดี้ ดาย)
Sports, entertainment, academics, business and politics
(สพอร์ท , เอนเทอะเทนเม็นท , แอคะเดมอิค , บีสเน็ซ แซน พอลอิทิค)
Fine hoes swollow d*cks, for dollas quick
(ไฟน โฮ swollow d*cks , ฟอร์ ดอลล่า ควิค)
Young boys roll up in gangs like young lords
(ยัง บอย โรลล อั๊พ อิน แก๊ง ไล๊ค ยัง หลอร์ด)
Jump off statutory rape and now your done for
(จั๊มพ ออฟฟ ซแทชอิวโทริ เร้พ แอนด์ นาว ยุร ดัน ฟอร์)
What you thought that shawrty about to act a rage[nope]
(ว๊อท ยู ธอท แดท shawrty อะเบ๊าท ทู แอ๊คท ดา เร้จ [ โนพ ])
Right now somebody’s daughter is backstage
(ไร๊ท นาว ซัมบอดี้ ด๊อเท่อร์ อีส แบคสเตจ)
Its a master’s label relationship and guess who told me
(อิทซ ซา ม๊าสเต้อร์ เล๊เบ้ล ริเลฌันฌิพ แอนด์ เกสส ฮู โทลด มี)
Its the white girl from Colarada and guess who Kobe
(อิทซ เดอะ ไว๊ท เกิร์ล ฟรอม Colarada แอนด์ เกสส ฮู โกบี)
Try to tell you not to fall with this everytime
(ธราย ทู เทลล ยู น็อท ทู ฟอลล์ วิธ ดิส เอ๊รี่ไทม์)
Thats more cobie beef than Japanese restaurants
(แด้ท โม cobie บี๊ฟ แฑ็น แจพะนิส เรซเทอรอง)
Dont need these disease and case’s ain’t tryna catch nuttin’
(ด้อนท์ นี๊ด ฑิส ดีซี๊ส แอนด์ เค๊ส เอน ทายนา แค็ทช นัทดิน)
And when they throwing p*ssy best believe you catchin’ sum’thing
(แอนด์ เว็น เด โตววิง พี *ssy เบ๊สท์ บีลี๊ฝ ยู แคซชิน sumthings)

[HOOK]
([ ฮุ๊ค ])

[Talk]
([ ท๊อล์ค ])
Yeah man what he on back up offa me, n*gga he think can talk about me , nahimsayin !!and i
(เย่ แมน ว๊อท ฮี ออน แบ็ค อั๊พ offa มี , เอ็น *gga ฮี ทริ๊งค แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี , nahimsayin ! ! แอนด์ ดาย)
Know n*gga be talkin about me man,nahimsayin !! who u think put him on !! i put him on !!TALIB
(โนว์ เอ็น *gga บี ทอคกิ่น อะเบ๊าท มี แมน , nahimsayin ! ! ฮู ยู ทริ๊งค พุท ฮิม ออน ! ! ไอ พุท ฮิม ออน ! ! TALIB)
!! KWELII
(! ! KWELII)
THAT WHATS BE HIS RAP NAME OR SSOMETHING LIEK THAT!!n*gga’s name was Henry Abernafy, thas what
(แดท ว๊อท บี ฮิส แร็พ เนม ออ SSOMETHings ลีก แดท ! ! เอ็น *ggas เนม วอส เฮนริ Abernafy , ท่า ว๊อท)
His real name is
(ฮิส เรียล เนม อีส)
Henry Abernafy fitty first street.man he gonna get that money. i gotta book of rhymes but i
(เฮนริ Abernafy ฟิทดี้ เฟิร์สท สทรีท แมน ฮี กอนนะ เก็ท แดท มั๊นนี่ ไอ กอททะ บุ๊ค อ็อฝ ไรม บั๊ท ไอ)
Gotta book of rhymes
(กอททะ บุ๊ค อ็อฝ ไรม)
Nahimsyain!! BACK UP OFF ME !! he need to back up off me.look im serious if he come round the
(Nahimsyain ! ! แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี ! ! ฮี นี๊ด ทู แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี ลุ๊ค แอม ซี๊เรี๊ยส อิ๊ฟ ฮี คัม ราวนด เดอะ)
Block, if he come
(บล๊อค , อิ๊ฟ ฮี คัม)
Back round the block in my lines of ma grocery store, im tellin him right now soon as i bag his
(แบ็ค ราวนด เดอะ บล๊อค อิน มาย ไลน์ อ็อฝ มา กโรเซอะริ สโทร์ , แอม เทลลิน ฮิม ไร๊ท นาว ซูน แอส ซาย แบ๊ก ฮิส)
Groceries.
(โกรเซอรีสฺ)
U know what im sayin imma take imma take it liek a like a snape a bottle
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน แอมมา เท้ค แอมมา เท้ค อิท ลีก กา ไล๊ค เก snape อะ บ๊อทเทิ่ล)
And just crack accross his forehead and i be liek YEAH !! TALIB !! AKA HENRY ABERNAFY !! huh !!
(แอนด์ จั๊สท แคร๊ค accross ฮิส ฟอเร็ด แอนด์ ดาย บี ลีก เย่ ! ! TALIB ! ! AKA เฮนริ ABERNAFY ! ! ฮู ! !)
BACK UP OFFA ME
(แบ็ค อั๊พ OFFA มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back up Offa Me คำอ่านไทย Talib Kweli

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น