เนื้อเพลง Chance to Advance คำอ่านไทย D12

[Gun shots followed by screaming]
([ กัน ฌ็อท ฟ๊อลโล่ว บาย ซครีมอิง ])

[Proof:]
([ พรู๊พ : ])
Pow-pow! Straight off the corral
(พาว พาว ! สเทร๊ท ออฟฟ เดอะ เคาะแรล)
Now, the dirtiest street vet from the mile
(นาว , เดอะ dirtiest สทรีท vet ฟรอม เดอะ ไมล)
Is vexed without the techs and six shooter
(อีส เฝ็คซ วิธเอ๊าท เดอะ ทิค แซน ซิกซ์ ฌูเทอะ)
Body bullet polluter, perverted intruder
(บ๊อดี้ บัลเล่ polluter , เพอเฝิท intruder)
Now who the, f*ck wanna buck with the diseased, that’s dis-eased
(นาว ฮู เดอะ , เอฟ *ck วอนนา บั๊ค วิธ เดอะ ดีซี๊ส , แด้ท ดิซ อี๊ส)
I got a b*tch named trigger, my main-squeeze will make your brain
(ไอ ก็อท ดา บี *tch เนม ทริ๊กเก้อร์ , มาย เมน สควี๊ซ วิล เม้ค ยุร เบรน)
freeze
(ฟรีส)
Dirty D is dope like cane
(เดอทิ ดี อีส โดพ ไล๊ค แคน)

[Eye-Kyu:]
([ อาย Kyu : ])
Remained eased, maintain chill status with no pause
(รีเมน อี๊ส , เมนเทน ชิล สเท๊ทัซ วิธ โน พ๊อส)
Hot slugs to your carriages, turn your dome to coleslaw
(ฮอท ซลัก ทู ยุร แคริจ , เทิร์น ยุร โดม ทู coleslaw)
My only thought is survival before my arrival
(มาย โอ๊นลี่ ธอท อีส เซอะไฝฝแอ็ล บีฟอร์ มาย แอะไรฝแอ็ล)
I’m jumping out on n*ggas like I’m 5-0
(แอม จัมปิง เอ๊าท ออน เอ็น *ggas ไล๊ค แอม 5 0)
Smack ’em up like a pack of trifling fly hoes
(ซแม็ค เอ็ม อั๊พ ไล๊ค เก แพ็ค อ็อฝ ทไรฟลิง ฟลาย โฮ)
Any opportunity to mangle I never pass up
(เอ๊นี่ อ๊อพพอทูนิที่ ทู mangle ไอ เน๊เฝ่อร์ เพซ อั๊พ)
F*cking your clique with broom sticks – face down, ass up
(เอฟ *คิง ยุร คลีค วิธ บรูม สทิ๊ค เฟซ เดาน , อาซ อั๊พ)
Dirty Dozen packing the sh*t to turn your chest red
(เดอทิ ดออเซน แพคคิง เดอะ ฌะ *ที ทู เทิร์น ยุร เชสทํ เร้ด)
With our d*ck in ya mouth, f*cking everything you just said
(วิธ เอ๊า d*ck อิน ยา เม๊าธ , เอฟ *คิง เอ๊วี่ติง ยู จั๊สท เซ็ด)

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Yeah yeah b*tch, coming to a block near you is Dirty Dozen
(เย่ เย่ บี *tch , คัมอิง ทู อะ บล๊อค เนียร์ ยู อีส เดอทิ ดออเซน)
Nasty like a stank, sl*t b*tch with 30 husbands
(นาซทิ ไล๊ค เก ซแท็งค , sl*ที บี *tch วิธ 30 ฮั๊สแบนด์)
When I was 5 I was already f*ckin’
(เว็น นาย วอส 5 ไอ วอส ออลเร๊ดี้ เอฟ *ckin)
And playing X-rated cassettes in Teddy Ruxpin
(แอนด์ พเลนิ่ง เอ๊กซฺ แร๊ท คัสเซ็ททํ ซิน เท๊ดดี้ Ruxpin)
I used to walk up and down the block cussin’
(ไอ ยู๊ส ทู ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ บล๊อค cussin)
Locked in youth homes at 6 with glocks bussin’
(ล๊อค อิน ยู๊ธ โฮม แอ็ท 6 วิธ คล็อก บัสซิน)
I grew up with not ballers, who got dollars
(ไอ กรู อั๊พ วิธ น็อท บอลเลอ , ฮู ก็อท ดอลเลอะ)
Shot callers with guns and Rotwillers
(ฌ็อท คอลเลอะ วิธ กัน แซน Rotwillers)

[Bizarre:]
([ บิซารร์ : ])
By any means necessary I’m on a killing spree
(บาย เอ๊นี่ มีน เน๊ซเซสซารี่ แอม ออน อะ คีลลิง ซพรี)
It’s the devil in me, intoxicated with brown Hennessy
(อิทซ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มี , อินทอคซิเคท วิธ บราวนํ เฮนเนสซี)
Beware life ain’t fair and I don’t care
(บีแวร์ ไล๊ฟ เอน แฟร์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
Cher braids my hair while her kids are in day-care
(เชอร์ บเรด มาย แฮร์ ไวล์ เฮอ คิด แซร์ อิน เดย์ แคร์)
Two blunts and I’m out for lunch
(ทู บลันท แซน แอม เอ๊าท ฟอร์ ลั้นช)
Your whore said I’m here ” Sugar pie, honey bunch ”
(ยุร โฮ เซ็ด แอม เฮียร ” ชู๊ก้าร ไพ , ฮั๊นนี่ บันช “)
This Bizarre kid, that ain’t the answer
(ดิส บิซารร์ คิด , แดท เอน ดิ แอ๊นเซ่อร)
You’re more uncomfortable than an anorexic cat with f*cking cancer
(ยัวร์ โม อันคอมฟอร์เดเบิล แฑ็น แอน anorexic แค๊ท วิธ เอฟ *คิง แค๊นเซ่อร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)

[Bizarre:]
([ บิซารร์ : ])
Back from the studio boy, I don’t wanna mingle
(แบ็ค ฟรอม เดอะ ซทยูดิโอ บอย , ไอ ด้อนท์ วอนนา มิกเกิล)
Smoking LSD, working on Lou Roths new single
(สโมคกิ้ง เอ็ลเอซดี , เวิคกิง ออน ลู Roths นิว ซิ๊งเกิ้ล)
Who’s the big guy who’s quick like Sugar Ray
(ฮู เดอะ บิ๊ก กาย ฮู ควิค ไล๊ค ชู๊ก้าร เรย์)
F*ck Calgon b*tch, Bizarre might take you away
(เอฟ *ck แคลกอน บี *tch , บิซารร์ ไมท เท้ค ยู อะเวย์)
Give up the p*ssy cause I know you a freak
(กี๊ฝ อั๊พ เดอะ พี *ssy ค๊อส ไอ โนว์ ยู อะ ฟรี๊ค)
?? in a week, cause my kids got to eat
(อิน อะ วี๊ค , ค๊อส มาย คิด ก็อท ทู อี๊ท)
Date raping anorexic girls in my beat-up car
(เดท เรปพิง anorexic เกิร์ล ซิน มาย บีท อั๊พ คารํ)
[Hold up Bizarre, you taking that sh*t too far!!!]
([ โฮลด์ อั๊พ บิซารร์ , ยู เทคอิง แดท ฌะ *ที ทู ฟาร์ ! ! ! ])
but I can’t stop cause my brains ain’t there
(บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ค๊อส มาย เบรน เอน แดร์)

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Bust a nut then drop that b*tch in Lake St. Clair
(บัซท ดา นัท เด็น ดรอพ แดท บี *tch อิน เล้ค เอ็ซท Clair)
Your mistakes ain’t rare, your rap style annoys
(ยุร มิสเท้ค เอน แรร์ , ยุร แร็พ สไทล์ แอนนอย)
You rap like a b*tch plus I can’t stand your voice
(ยู แร็พ ไล๊ค เก บี *tch พลัส ซาย แค็นท สแทนด์ ยุร ว๊อยซ์)
B*tch you s*ck, you whack as f*ck, eat a d*ck
(บี *tch ยู เอส *ck , ยู ฮแว็ค แอส เอฟ *ck , อี๊ท ดา d*ck)
You need a brick upside your dome, we be the clique
(ยู นี๊ด อะ บริ๊ค อัพไซต์ ยุร โดม , วี บี เดอะ คลีค)
Runnin’ you down in carloads
(รูนนิน ยู เดาน อิน carloads)
Leaving you smashed down on tar roads, flat line like barcodes
(ลีฝอิงส ยู สแม๊ช เดาน ออน ทา โร้ด , แฟลท ไลน์ ไล๊ค barcodes)

[Eye-Kyu:]
([ อาย Kyu : ])
Put up your guard hoes, I’m blazing heat the way we speak
(พุท อั๊พ ยุร การ์ด โฮ , แอม บเลสอิง ฮีท เดอะ เวย์ วี สพี๊ค)
Not even Nike could cover these amazing feats
(น็อท อี๊เฝ่น นายกี้ เคิด โค๊ฝเฝ่อร์ ฑิส อะเมสอิง ฟีท)
Burning rappers eternally, internally and externally
(เบรินนิง แรพเพอ อิเทอแน็ลลิ , อินเทอแน็ลลิ แอนด์ เอ็คซเทอแน็ลลิ)
For half stepping like one-legged fraternities
(ฟอร์ ฮาล์ฟ สเต๊ปพิง ไล๊ค วัน เลกกิด fraternities)
Quickdraw McGraw, AKA Eye-Kyu
(Quickdraw แมคคราว , AKA อาย Kyu)
Putting something inside you, leaving holes that I see right through
(พูทดิง ซัมติง อิ๊นไซด์ ยู , ลีฝอิงส โฮล แดท ไอ ซี ไร๊ท ทรู)
For anyone obstructing my view, my art of attack
(ฟอร์ เอนอิวัน obstructings มาย ฝิว , มาย อาร์ท อ็อฝ แอทแท๊ค)
Is slugs through your chest, that’ll blow your heart out your back
(อีส ซลัก ทรู ยุร เชสทํ , แธดิล โบลว์ ยุร ฮาร์ท เอ๊าท ยุร แบ็ค)
Making sure you get fed, with a whole lot of led
(เมคอิง ชัวร์ ยู เก็ท เฟ็ด , วิธ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ เล็ด)
And throw you over the Ambassador Bridge and scream ” Drop Dead! ”
(แอนด์ โธรว์ ยู โอ๊เฝ่อร ดิ แอมบ๊าสซาเด้อร์ บริดจ แอนด์ สครีม ” ดรอพ เด้ด ! “)

[Proof:]
([ พรู๊พ : ])
Largely, I’m out to stack equations, without a tax-evasion
(ลาจลิ , แอม เอ๊าท ทู ซแท็ค อีเคว๊ชั่น , วิธเอ๊าท ดา แท๊กซ อิเฝฉัน)
Make moms say ” That’s amazing, ” all the same like black and Asian
(เม้ค มัม เซย์ ” แด้ท อะเมสอิง , ” ออล เดอะ เซม ไล๊ค แบล๊ค แอนด์ เอแฉ็น)
My pack evasion, attack a stage and you blush like a Cadillac,
(มาย แพ็ค อิเฝฉัน , แอทแท๊ค กา สเท๊จ แอนด์ ยู บลัฌ ไล๊ค เก คาดิลแล ,)
I wish your fleet would try to battle rap,
(ไอ วิ๊ช ยุร ฟลีท เวิด ธราย ทู แบ๊ทเทิ้ล แร็พ ,)
Or make a man bleed, like a cattle pack stampede
(ออ เม้ค เก แมน บลีด , ไล๊ค เก แค๊ทเทิ่ล แพ็ค ซแท็มพีด)
Front and co-sign my hands leave
(ฟร๊อนท แอนด์ โค ซายน มาย แฮนด์ ลี๊ฝ)
Think to Recognize like Sam Sneed
(ทริ๊งค ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ ไล๊ค แซม Sneed)
My ?? dispose ya, froze ya, another classic closure
(มาย ดิซโพส ยา , ฟโรส ยา , อะน๊าเทร่อร์ คแลซซิแค็ล คโลเฉอะ)
The death-master out to blast ya
(เดอะ เด้ท ม๊าสเต้อร์ เอ๊าท ทู บลาสทํ ยา)
My team runs sh*t, from from the D E side, down to last ya
(มาย ทีม รัน ฌะ *ที , ฟรอม ฟรอม เดอะ ดี อี ไซด์ , เดาน ทู ล๊าสท ยา)
Past the, norm, my crew swarm, molest the children of the corn
(พาสท์ เดอะ , นอม , มาย ครู ซวอม , โมะเลซท เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ คอร์น)
Dirty D ’till infinity, now bring it on
(เดอทิ ดี ทิลล์ อินฟีนอิทิ , นาว บริง อิท ออน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)
Here’s your chance to advance
(เฮียร ยุร แช้นซํ ทู แอดฝ๊านซ)
Get in your stance I’ll shot the holster off your cowboy pants
(เก็ท อิน ยุร ซแท็นซ แอล ฌ็อท เดอะ โฮลซเทอะ ออฟฟ ยุร แควบอย แพ็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chance to Advance คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น